Homepage poradenstvi clanky zdravi-a-komfort 370-komfort-krav-odpocinek

31.01.2010

Komfort krav - odpočinek


Komfort krav – odpočinek


Krávy potřebují ležet. Omezení času ležení snižuje produkci mléka. Proč.:

  • Když leží, odpočívají a přežvykují.

  • Průtok krve vemenem se zvyšuje až o 30%.

  • Odpočívají také končetiny, paznehty jsou v suchu.

  • Když některé krávy leží, ostatní mají více místa k pohybu ke krmivu, vodě, k projevům říje.


dlouhé           krátké           široké           úzké

 

Ležení - doba a četnost

V ideálních podmínkách jsou krávy schopny ležet asi 14 hodin denně. Během této doby spí pouze 30 minut. Pokud nejsou místa k ležení dostatečně pohodlná, omezují dobu ležení. Jestliže krávy nemají možnost si lehnout, když potřebují, musí delší dobu stát a mění svůj cyklus chování. Jakmile si konečně lehnou, leží mnohem déle. Díky tomu méně často docházejí ke krmnému žlabu, méně často přijímají krmivo a vodu a tím se snižuje celkový příjem sušiny krmiva.

Periody ležení se pravidelně střídají s přijímáním krmiva a stáním. Doba ležení trvá zpravidla 1,5 – 3 hodiny. Dojnice lehají a vstávají mnohokrát za den. V průběhu déletrvajících period ležení uprostřed dne a v noci se zvedají, protahují a hned zase uléhají, většinou na svou druhou stranu. Skot tráví více než polovinu života ležením. Průměrná dojnice uléhá a vstává 16-krát denně, tj. 6000 krát za rok. Mimo jiné, doba ležení a počet period závisí na věku, pohlavním cyklu a také zdraví. Vliv má jistě i počasí, kvalita podestýlky, technologie ustájení a počet zvířat na m2.


Uléhání

Při každém uléhání pokládá kráva 2/3 své hmotnosti ( 500 – 650 kg) na svoje přední kolena, která klesají volně z výše 20 – 30 cm. Z toho důvodu je velmi důležitá kvalita podestýlky, aby kráva mohla bezbolestně uléhat kdykoliv se jí zachce. Kontrola je jednoduchá, sledováním rychlosti uléhání. Jestliže potřebuje v průměru více než 5 minut, měli byste sledovat uléhání důkladně, aby jste zjistili proč.

Jak kráva uléhá:


Vstávání

Velmi důležitý je dostatek prostoru k výpadu vpřed. Pokud to není možné, musí mít pro tento výpad prostor alespoň do strany od lehacího boxu. V opačném případě má kráva se vstáváním problémy a může také přestat toto místo k ležení používat.


Jak kráva vstává:


Vzhled lehacího boxu

Existuje mnoho tvarů zábran a většina funguje velmi dobře. Neposuzujte je pouze s metrem v ruce. Velmi důležité je pozorovat reakci krav. Vstávat by měly stejně jako venku na pastvině. Potřebují sklonit hlavu dolů a vrhnout se vpřed, aby přenesly váhu ze zadních končetin dopředu a mohly se postavit na zadní nohy. Je obtížné určit přesné míry lehacího boxu vzhledem k rozdílům mezi stády. Doporučený prostor pro hlavu je cca 47 cm, pro tělo 168 cm. Krom toho je třeba prostor k výpadu nejméně 30 cm, proto by měl být lehací box dlouhý 245 cm. Kratší může být v případě, že kráva může využít k výpadu prostor za ním, např. protilehlý box, uličku apod.. Pokud je lehací box dlouhý jen 215 cm musí kráva provést výpad do strany. K tomu musí být uzpůsobeny (správně naohýbané ) boční zábrany. Nainstalujte hrudní zábrany, měly by být asi 168 cm od zadního okraje o výšce 15-20cm v úhlu 60°. Hrudní zábrany brání kravám, aby se natlačily příliš dopředu, pomohou udržet čisté ležiště a krávy se o ně opírají při vstávání.

 

Podestýlka

Je zde několik kritických faktorů, které musí být uváženy. Povrch by měl být trvanlivý a lehce udržovatelný, odolný proti vodě a vyspádovaný. Neměl by být kluzký a měl by být prevencí proti zraněním. Krytina by měla být spíše měkká a pohodlná než tvrdá, studená a vlhká. Měla by být z inertního materiálu ve kterém nemohou přežívat patogenní mikroorganismy. Cena musí být uvážena vzhledem k možnému většímu nebo menšímu výskytu poranění.

Podestýlka zajišťuje komfort dnešním dojnicím, které tráví většinu času ve stáji. Existují dvě základní skupiny materiálů: organické – sláma, hobliny, piliny a separát.

Anorganické – písek, beton, gumové matrace.

 

Nejvíce na celém světě používané materiály jsou písek, sláma, piliny a vápenec. Výzkumy ukazují, že krávy upřednostňují písek před matracemi. V případě přechodu na stlaní pískem mějte na mysli potřebu přizpůsobení manipulace s kejdou. Hlavní nevýhodou písku je jeho cena a dostupnost. Cena je vyšší než ostatních materiálů a není dostupný ve všech regionech.

Organické materiály dodávají uhlík, který je potravou pro bakterie, ale samotný uhlík nestačí. Bakterie také potřebují teplo (blízké tělesné teplotě), vlhko ( mléko, moč, výkaly, mokré končetiny). Jestliže jedna z těchto podmínek není dostupná, je množení bakterií omezeno. Pokud nejsme schopni ovlivnit žádnou z těchto podmínek můžeme zabránit množení bakterií desinfekčním ošetřením materiálu podestýlky.

Různé materiály vyhovují různým mikroorganismům. Piliny jsou špatné z důvodu množení bakterie Klebsiella, zatímco ve slámě bývá vysoký výsky Streptokoků, kteří mohou být přeneseni na kůži struků.

Porovnání původců mastitid ve třech různých typech podestýlky

 

 

Podestýlky z organického materiálu jednoznačně obsahují vyšší počty bakterií. Použití inertních materiálů snižuje vystavování struků původcům enviromentálních mastitid. Použití přípravků na zvýšení sušiny materiálu ve kterém leží vemeno pomáhá omezovat množení bakterií a snižuje počty bakterií na kůži struků. Sušší podestýlka omezuje také výskyt much a snižuje zápach.

 

Ošetření podestýlky

Materiál podestýlky musí být udržován čistý a suchý jak je to jen možné, čímž omezujeme množení bakterií. Organický materiál by měl být nahrazován denně, abychom snížili riziko infekce enviromentálními patogeny. Při používání tradičních materiálů je otázkou jak udržet podestýlku co nejsušší. Zvláštním řešením je použití přípravků do podestýlky. Přípravky mohou být práškové nebo v granulované formě. Mohou se použít i na vlhkých místech jako jsou porodní kotce, čekárny a chodby, kde mohou přispět k neklouzavému povrchu.

 

Množství zvířat

Výzkumy ukazují, že přeplnění kotců snižuje dobu ležení. V době, kdy by normálně krávy ležely, jsou nuceny stát mimo boxy, Při přeplnění se zvyšuje četnost vytlačování slabších kusů, zvlášť jalovic, nebo prvotelek z ležišť dominantními kravami.

 

Větrání v odpočinkové zóně

Je velmi důležité dbát na dobré odvětrání přední části lehacích boxů, protože jinak budou krávy raději stát tam, kde se jim lépe dýchá. Technologie větrání snižuje teplotu a vlhkost ve stáji. Kondenzace, pavučiny, zápach amoniaku, kašlání a dýchání krav s otevřenou hubou značí nedostatečné větrání.

 

Výskyt much

Mouchy obtěžují a vytváří tak stres, který vede k nižší produkci mléka. Mouchy mohou ohrozit také kvalitu mléka. Mohou přenést nejrůznější bakterie a viry nejen na krávy (vedoucí k rozšíření onemocnění), ale také přímo do mléka. Omezení výskytu much vede ke snížení stresu a menšímu výskytu onemocnění.

 

Přežvykování během odpočinku

Krávy přežvykují 7 – 10 hodin denně. Z ležících krav by mělo přežvykovat alespoň 50% zvířat, v opačném případě není v krmné dávce dostatek efektivní vlákniny.

 

Odpočinek – prevence laminitid

Prodlužování doby ležení krav v čistých, suchých a pohodlných lehárnách znamená omezení času ztráveného stáním ne vlhkých, špinavých chodbách. To má za následek, že krávy trpí méně často infekčními chorobami končetin.

 

Přeložil Ing.Karel Liška podle: Delaval staff, www.milkproduction.com