Homepage poradenstvi clanky zdravi-a-komfort 101-tenka-rohovina-paznehtu-vede-k-laminitide

06.12.2007

TENKÁ ROHOVINA PAZNEHTU VEDE K LAMINITÍDĚ


Jak špatné strouhání, tak opotřebení rohoviny paznehtu na betonových podlahách může způsobit kulhavost.

Faktory, jako otelení a subklinická acidóza (SA) mají negativní vliv na rohovinu paznehtu. Čím dál tím více je zřejmé, že nejen tyto vlivy mohou spustit kulhavost ve vašem stádě. Je nutné si je uvědomit a použít proti nim jiné strategie, než je tomu u prevence SA. Jsou to další dva negativní vlivy, které působí na paznehty, a ty budou předmětem tohoto článku. Oba vedou ke ztenčování  rohoviny chodidla a vystavují škáru v oblasti bílé linie velkému zatížení. Špatné ostrouhání s velkým odstraněním rohoviny a velký oděr rohoviny o podlahy, zejména u velkých farem, kde krávy musí chodit velké vzdálenosti po drsném betonu, mohou přímo způsobit kulhavost.

Strouhejte dvakrát ročně
Z několika studií v Německu víme, že efekt dobře vystrouhaných paznehtů funguje asi 4 měsíce. Takže by krávy měly být ošetřeny minimálně dvakrát ročně. Je třeba strouhat tak, aby váha, kterou je končetina zatížená, byla rovnoměrně přenesena na vnitřní a vnější pazneht.
Samozřejmě, špatné vystrouhání způsobuje kulhavost a nedá se hodnotit jako prevence. Pokud je chodidlo paznehtu po strouhání příliš tenké, nebo je odstraněno zbytečně moc rohoviny ze stěny paznehtu můžeme očekávat, že kráva začne kulhat. Bohužel „přestrouhané“ krávy nejsou vůbec řídkým jevem.

Co se dělá špatně?
Nejčastější chyby  při strouhání jsou tyto:
- Přílišné zkrácení paznehtu. Délka stěny paznehtu od špičky po rohovou obrubu korunky nesmí být kratší jak 7,5 cm.
- Strouhání patky vnitřního paznehtu u zadních končetin. U většiny krav nepotřebuje toto místo jakékoliv strouhání.
- Odstranění nadměrného množství rohové stěny paznehtu. Rohová stěna je důležitým nosným prvkem paznehtu, takže je důležité nestrouhat ji zbytečně moc.
- Strouhání chodidel paznehtu tak, aby byla spíše konvexní než plochá. Kráva totiž není kůň. Spojení mezi kostí paznehtní a rohovým pouzdrem paznehtu není tak pevné jako je tomu u koní. Protože má kráva na každé končetině paznehty dva, pokud je ostrouháme tak aby byla chodidla konvexní, budeme nutit zvíře, ať roztahuje paznehty od sebe a bude tak namáhat mezipaznehtní spojení. Proto strouhejte chodidla spíše naplocho.

Pokud bude vysoké procento krav hned po strouhání kulhat a budou mít problémy jako na obrázku č.2 , může být problém v technice strouhání. Samozřejmě mějte na paměti, že podobné problémy může způsobovat velké opotřebení rohoviny paznehtu.

Beton opotřebovává rohovinu paznehtu
Krávy mají dva druhy ploch určených k stání a pohybu. Je to podlaha volného ustájení a podlaha naháněcích uliček, chodeb a čekáren. Velké opotřebení paznehtů je problém hlavně u velkých provozů, kde krávy musí:
- překonávat dlouhé vzdálenosti do dojírny a zpět,
- chodit po chodbách které mají sklon více jak 2 %,
- bojovat u žlabu o žrádlo na drsné podlaze krmné chodby.

Odírání rohoviny z paznehtu způsobuje dva základní problémy:
1. Tenké rohovinové chodidlo může být proraženo cizím předmětem (kámen, hřebík).
2. Nadměrný oděr může způsobit poškození škáry v oblasti bílé linie.
Oděr patky, obzvláště u vnitřního paznehtu, způsobuje problém při strouhání, neboť strouhající musí ostrouhat tak, aby byly rovnoměrně zatíženy vnitřní a vnější paznehty. Bohužel, pokud je vnitřní pazneht opotřeben a vnější je ostrouhán nadměrně, budou oba paznehty mít tenkou rohovinu chodidla a budou proto více zranitelné.
Aby se zmírnily tyto problémy, pokládají někteří chovatelé na betonové podlahy gumové pásy. Výzkumy potvrdily, že krávy preferují takto pokryté části podlah, pohybují se na nich rychleji (větší délka kroku) a jejich paznehty nejsou tak opotřebené. Řada farem má již podlahy pokryté gumou. Krávy, pokud si mohou vybrat, jdou v řadě po gumovém páse raději než po betonu (viz obrázek 1).
Rohože nebo pásy z měkké gumy je dobré nejdříve instalovat do vyspádovaných uliček vedoucích z dojírny, pak do čekárny a naháněcích uliček mezi stáním a dojírnou. Naposledy by měly být pokryty gumou krmné chodby, protože zde má toto pokrytí  v provoze rozdílné výsledky. V situaci, kdy je stáj špatná a lehací boxy nejsou pro krávy komfortní, pokrytí krmných chodeb způsobuje to, že krávy raději stojí a chodí po gumě, než odpočívají.
Pokud je stáj výborná a komfort krav je zabezpečen, má guma na krmných chodbách své opodstatnění. Pamatujte, že základem úspěchu je dobře zainvestovat do stáje a pak teprve zvažovat pokrytí krmných chodeb gumou.

podle Nigel B.Cooka, Hoard´s Dairyman, říjen 2004
přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – PS Frýdek-Místek