Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 366-zmena-baze

09.02.2010

Změna báze


S novými hodnotami býku které byly zveřejněny 12 ledna 2010, Americké ministerstvo zemědělství (USDA) aktualizovalo Americkou (U.S.) genetickou bázi pro hodnocení mléčného skotu. Děje se tak každých 5 let a je proto důležité podívat se co se udalo díky této změně.

1. Co je genetická báze?

Genetická báze je měřítko nebo orientační bod, z kterého se vyjadřuje genetická hodnota zvířat.

2. Co je změna báze?

V poslední době každých 5 let se u jednotlivých plemen průběžně aktualizuje genetická báze. Americké ministerstvo zemědělství vypočítává genetickou změnu v chovu z aktualizované genetické báze.Tato jednoduchá adaptace slouží k určování plemenných hodnot u mléčného skotu.Plemenné hodnoty byly navrženy pro každý znak s průměrnými hodnotami kolem nuly s výjimkou pro somatické buňky, obtížnost porodu a mrtvě narozených telat, které v chovech dosahují hodnot větších než nula.

Momentálně genetická báze ,v každém chovu, je založena na identifikovaných otcích krav, kteří se narodili v roce 2000. V lednu 2010 bude genetická báze záviset na identifikovaných otcích krav narozených v roce 2005. Genetický zisk se vypočítává pro každý znak, který se odečte z hodnot prověřeného býka. Nastavená změna báze bude použitá rovnoměrně pro všechny prověřené býky..

3.Bude mít vliv změna báze na pozici býků?

Publikované genetické hodnoty pro některé znaky se zmenší , ale je důležité mít na paměti, že u všech zvířat se tyto znaky změní stejně. Tudíž se nebude měnit pořadí býků v žebříčcích s ohledem na individuální znaky z důvodu změny báze.

Nicméně genetické hodnoty pro leden 2010 každého zvířete se změní v závislosti na dalších informacích (jako jsou dojící dcery) od předchozích hodnot. Dodatečná data býku můžou způsobit jeho vzrůst, pokles nebo ukázat jen minimální změny, které můžou způsobit jeho přehodnocení.

4.Proč dochází k změnám báze.

Změna báze má dva základní účely. První účel je, že se tím mapuje genetický pokrok ve znacích pro populaci mléčného skotu. A druhy je, že se zpřesňuje současná genetická úroveň u každého dojného plemene.

5.Jaký význam bude mít změna báze v roce 2010?

Předpokládaný dopad změny báze bude různý podle plemen, záleží na tom jaký byl genetický pokrok v  posledních 5-ti letech. Navrhované změny pro leden 2010 (včetně uvedených v tabulce) jsou na internetových stránkách USAD.

Očekávané hodnoty prověřených býku pro jednotlivé znaky se zmenšily z již řečených důvodu. Např. hodnoty 1HO08784 FREDDIEho pro délku produkčního života se zmenšily z jeho +8,9 na +8,3. Druhý příklad je názorný na 1HO09208 SHAMPOO, kde jeho hodnoty pro PTA mléka poklesly z +1772 na +1355 liber (v závislosti na dodatečných informacích).

6.Jsou všechny změny rovnoměrně rozloženy mezi býky?

Jednotlivé znaky všech býku se přizpůsobí rovnoměrně. Například hodnoty každého býka pro produkční život se zmenší o 0,6 (v závislosti na dodatečných informacích). Nicméně v případech jako jsou indexy (utváření končetin a spěnek, stavba vemene, utváření rámce, Net Merit pro dlouhověkost) budou se vyskytovat mezi býky rozdíly.

Vezměte v úvahu formuli LNM (Lifetime Net Merit). Jak ukazuje tabulka, hodnoty Holštýnů se v průměru zmenšily v LMN o $132.U některých býků se LMN zmenšil pod $132. Je to z toho důvodu, že někteří býci jsou výjimeční ve znacích pro zdraví než ve znacích pro stavbu těla a produkci. Proto mají vysoké hodnoty LMN. Ve znacích pro zdraví se situace trochu změnila se změnou báze. Díky tomu se očekává, že býci budou mít menší změnu v LNM. Z druhé strany hodnoty LNM u některých býku více závisí na jejích výjimečnosti v produkci a stavbě těla nežli na znacích pro zdraví. Komponenty mléka a znaky pro stavbu těla se značně projeví ve změně báze, proto se očekává, že určití býci boudou mít vetší změny v indexu LNM.

7.Jak se můžu připravit na změnu báze?

Chovatelé by se měli připravit na změnu baze tím, že si v brzké době upraví kritéria pro genetickou selekci. Jestli si kriteria neupraví, tak býci které si vybrali pro selekci, budou mít v lednu znatelně menší hodnotu (pozici). Jinými slovy, jestli chovatel bude dnes investovat do semene s $300 LNM, genetická hodnota býka se zmenší v rozsahu o $132 do $168 LNM nežli vůbec stačí kráva zabřeznout. Tím pádem se jim vrátí menší část investic.

Teď se podívejme dál do budoucnosti. V roce 2015 se objeví další genetická změna báze a všechny znaky se znovu obdobně přizpůsobí (přehodnotí). Genomika bude mít v roce 2015 daleko větší dopad na změnu báze a změny nebo dosažený pokrok může být o to víc drastický.

Jednejte okamžitě. Upravte vaše kriteria pro genetickou selekci, abyste si zajistili budoucí zisk.

Je důležité porozumět genetickém pokroku, který probíhá ve stádě kde se používají elitní býci. Upravte co nejdřív kriteria pro genetickou selekci a použijte ekonomický index například LNM. Zajistí Vám to úspěchy v chovu v budoucích letech.

 

 Znak

Změna báze

Holštýn

Jersey

Brown Swiss

Guernsey

Ayrshire

Milking Shorthorn

Lifetime Net Merit (Dollary)

132

119

60

50

37

71

Bílkoviny (kg)

6,35

5,44

4,54

2,72

1,36

2,72

Tuk (kg)

6,8

7,71

4,54

5,44

1,36

3,63

Mléko (kg)

189,2

146,5

121,1

104,8

24

90,3

Produkční délka života (měsíce)

0,6

0,8

0,3

0,1

0,3

0,8

Skóre somatických buněk

-0,01

0,00

0,01

0,02

-0,02

0,01

Zabřezávání dcer (%)

0,0

-0,1

-0,5

-0,4

0,1

-0,1

Obtížnost porodu (%)

0,4

0,4

Obtížnost porodu u dcer (%)

-1,0

-0,5

% mrtvě narozených telat

0,2

% mrtvě narozených telat u dcer

-0,4

Utváření vemene

0,85

0,40

0,25

0,30

0,35

0,25

Utváření noh a paznehtů

0,65

0,20

0,10

0,30

0,15

0,15

Plemenná hodnota typu

0,87

0,62

0,30

0,54

0,25

0,20