Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 365-tpi-a-net-merit-prehled-selekcnich-indexu-v-usa

07.03.2007

TPI a Net Merit: Přehled selekčních indexů v USA


Celkový index dokáže poutat pozornost chovatelů při výběru býku, kteří jsou umístěni na předních pozicích žebříčků. Indexy se zdají být silným nástrojem při používaní mraženého semene nejlepších býků a rovněž hrají důležitou roli v určování obchodního potenciálu u samičího materiálu (jalovice, krávy). Úspěch TPI a NET Meritu je možné ukázat na příkladu ve většině zemí, jejž si je zadaptovaly do jejích vlastních indexů. Můžeme se tedy blíže podívat na sestavení TPI a Net Meritu.

Původně Americké ministerstvo zemědělství (USDA) založilo Rozdílný produkční index (Production Difference index, PDI) v 1971 v tomto složení: 52% mléka a 48% tuku. V roce 1976 se do formulace PDI dodalo % zastoupení bílkovin. V roce 1979 US Holstein Association sestavila komplexnější index, v kterém byly mezi jinýma zahrnuty typ, a nazvali jej „Type Production Index (TPI)“. V  současnosti je známy jako „ Total Performance index“ a to i z důvodu, že do indexu byly přidány znaky jako produkce a typ. Zároveň v roce 1984 byly dodány USDA dvě alternativy k produkčnímu indexu, které braly v úvahu výtěžnost při výrobě sýrů a výroba tekutého mléka (teď známe jako indexy Cheese Merit a Fluid Merit). V roce 1994 byly dodány do celkového indexu Produkční délka života (Productive life) a celkový počet somatických buněk, tento nový index se nazval Net Merit.

Evoluce TPI
Současné složení TPI se vyvíjelo v  nedávné době. Ředitel výzkumu Holstein Association Tom Lawlor nám řekl o pravidelné aktualizaci vzorce pro TPI. „Změny ve vzorci pro TPI jsou prováděný naší Genetickou výzkumnou porotou, která se skládá z 10-ti chovatelů a universitních výzkumních pracovníků, 2 z plemenářských firem a jednoho člena z USDA. Jak se stávají zkoušky pro nové znaky dostupnými, jako například znaky pro zdraví, jsou tyto znaky doplněny do indexu, aby daly kompletnější selekční index. Porota rovněž hodnotí, jak efektivní byl index při zdokonalování různých znaků a dívá se na aspekty chovu, které vyžadují větší pozornost. Každých 5 let dochází k změně báze. Proto je to dobrá příležitost zhodnotit minulá zlepšení a udělat potřebné změny.

Změna báze
Do poslední změny báze došlo letos v lednu. V průběhu posunu báze, došlo rovněž k změnám při formulací TPI. Nová genetická báze poukazuje na krávy narozené v roce 2005, tím se myslí, že průměrná plemenná hodnota (PTA) všech krav narozených v tom roce je 0.Nový vzorec všeobecně klade důraz ze 42% na produkci, 33% na zdraví a plodnost a 25% na typ.

Zlepšení zdraví
„Za poslední roky se kladl důraz na zdraví a plodnost, díky tomu největší změny se odehrály na posuzování těchto znaků. Je dobře, že výsledky v těchto oblastech se zlepšily. Především je potěšující vidět zastavení dlouhodobého poklesu plodnosti“ vysvětlil Tom Lawlor. „Nicméně, chtěli bychom vidět větší zlepšeni v této oblasti, a proto tam klademe větší důraz na tyto vlastnosti. Díky genomovým informacím je teď příležitost k tomu, aby se zlepšily tyto nízko dědičné znaky, daleko lepší , než kdykoliv předtím“. Přidávaní genomových informací k plemenným hodnotám, zvyšuje přesnost, která je ekvivalentní s dodáním výsledků od dalších 24 dcer u produkce, nebo 58 dcer u produkční délky života (DL dlouhověkost), nebo 109 dcer u DPR (vlastní zabřezávání dcer). Lawlor nám řekl pár informací o DPR a DL. „Když kráva začíná cyklus(inseminační interval) – což je měřený počet dní od otelení k první inseminaci – tento údaj tvoří nejpodstatnější část vlastního zabřezávaní dcer. Jakmile krávě začne cyklus, tato informace tvoří 2/3 DPR (vlastní zabřezávání dcer) a zbyla třetina odpovídá koncepci(zabřeznutí). 
Produkční délka života (PL) měří, kolik měsíců bude zvíře produkční za dobu svého života. Během času se přístup změnil, a proto nyní dává vice důraz počet měsíců na počátku laktace, nežli na pozdější laktaci, aby se adekvátně rozpoznala zvířata, která se znovu otelila. Zvíře, aby dostalo vysoké skóre,musí se telit pravidelně, proto Produkční život (PL) klade důraz na rychlost zabřeznutí. Vliv PL v TPI vzrostl z 10% na 14%, zatímco DPR (vlastní zabřezávání dcer) vzrostlo z 8% na 10%. Vliv znaku mléčný charakter (dairy Form) na TPI má stále negativní 1%, zvíře které zlepšuje svojí tělesnou kondici na začátku laktace, má potom i lepší zabřezávání. Další změny ve vzorci zahrnují nepatrné snížení důrazu na produkci a tělesný rámec . Zatímco důraz na vemeno, paznehty a nohy se zvyšuje. 

Lepší vemena
Důraz na individuální lineární znaky exteriéru jako např. utvářeni vemene, paznehtů a nohou, se taktéž společně změnil v průběhu let s korelaci k dlouhověkosti. Studie stád registrovaných u Holstein Association ukazuje důležitost následujících individuálních znaků na vliv dlouhověkosti: 35% vemeno + 16% přední vemeno + 16% hloubka zadního vemene + 12% upnutí zadního vemene + 9% závěsný vaz + 5% umístění předních struků – 7% umístění zadních struků. Během let,došlo k výraznému zlepšení typu obzvláště vemene“ dodal Lawlor. „Teď od chovatelů slyšíme, jakmile jsou přední struky dobře umístěny, většinou pak je problém se zadními struky, které jsou umístěny příliš blízko sebe. Proto se na ně teď začal klást důraz“. Když přijde na paznehty a nohy, tak nejvýznamnější změny se děly v roce 1996. V tomto roce byly dodaný znaky pro pohled zezadu na pánevní končetiny a celkové hodnocení paznehtů a noh. Vytvořila se díky tomu skóre paznehtů a noh 3x užitečnější v celkovém hodnocení pro Produkční délku života. Dlouhověkost se může zlepšit díky selekci na lepší pohyblivost zvířat, která mají strmější končetiny s  dobrou šířkou postoje při pohledu zezadu.Veškeré zvětšeni o jeden bod v standardních schopnostech přenosu pro složení paznehtu a noh dává nárůst produkční délky života o 0,3 měsíce. Detailní sestavení kompozit paznehtu a noh je 50% hodnoceni paznehtu a noh + 24% strmá spěnka + 18,5 % pohled na zadní končetiny ze zadu + 7,5% pohled na zadní končetiny z boku. „ Pohyblivost- lokomoce je nejlepším znakem paznehtů a noh pro předpověď dlouhověkosti“ dodal Lawlor. „Snažíme se shromáždit informace ohledně pohyblivosti, ale momentálně máme nahodnocen tento znak jen u zhruba ½ stád.“

Net merit
„Net merit vždy používal ekonomického ocenění jako základ pro vypočet hodnoty znaků“ vysvětlil Paul VanRaden z USDA. „Teď se odehrály podstatné změny, které omezily znaky pro výnos, a zaměřily se na podstatu negativního účinku velikosti těla a na efektivnost využití krmiva. Mnoho studií poukazuje na to, že větší krávy vyžadují na udržení větší příjem energie a tyto extra náklady nejsou vyváženy větším příjmem z větší ceny za jatečné tělo nebo větší efekt z odchovaného telete.

Ekonomické hodnoty
Hlavním rozdílem mezi Net Meritem (NM), Cheese Meritem (CM) a Fluid Meritem (FM) je produkce (NM 16 bílkovin a 19 tuk, CM 25 bílkoviny a 13 tuk & - 15 mléko: FM 20 tuk, 19 mléko), ačkoliv ostatní znaky pro CM byly omezeny. „Producenti, kteří dodávají mlékárnám zaměřeným na výrobu tekutých výrobků(krabicové mléko , ochucené mléko, zákysy….) nejsou placeni za bílkoviny v mléce. Proto se to odrazilo i v definici FM“ poznamenal Van Raden. „Z druhé strany je bílkovina nejdůležitější části ocenění mléka v mlékárnách zaměřených na i výrobu sýrů“. NM, CM a FM jsou uvedeny v $ a zobrazují příjem, který může byt očekávaný během života zvířete oproti průměru v populaci. Nová změna základní ceny $14,93 (266Kč) za 100lb. (45,36 kg) (tj. cca 5,86 Kč/kg) u mléka se složkami 3,5% tuku, 3,0% bílkovin a max. 350 000 Scs. Náklady na dopravu jsou různé, ale průměrná cena je $0,57 za 100 lbs. Kde potom čistý zisk z mléka činí $14,36. Mlékárny zaměřené na výrobu sýra za poslední 4 roky mírně zvedly průměrnou cenu za bílkoviny ($3,35) a tuk ($1,63). Očekává se, že 40% z mléka bude použito na výrobu sýru, 31% pro přímý prodej(krabicové mléko), 24% na jogurty a mražené produkty a 5% na sušené mléko. Náklady na krmivo dosahují v průměru 41% z ceny mléka a náklady na veterinární úkony činí 8% z ceny mléka. Výzkum ukázal, že větší mléčná produkce má větší korelaci s náklady na veterinární úkony nežli tuk nebo bílkovina. Pro vemena, nohy, paznehty a znaky velikosti těla se používají stejné lineární znaky u TPI. Sestavení znaků velikostí těla : 50% výška + 25% kapacita + 15% hloubka těla + 10% šířka zádě. 

Které hodnocení použít?
V posledních letech elitní chovatelé směřují k používání TPI při výběru nejlepší genetiky, zatím co komerční chovatele se přiklánějí k používání NET MERITu. Americká plemenářské firmy používají tyto indexy podle toho, jaký segment trhu hodlají oslovit. Hodně lokálních chovatelských časopisů se přizpůsobilo  komerčním chovatelům a řadí býky podle NET MERITu, zatímco další časopisy upřednostňují TPI.Tabulka 1- Různé znaky s průměrnými hodnotami býků, kteří se umístili v TOP 100 TPI (minulý a nový) nebo Net Merit (minulý a nový). Poprvé TPI dal větší důraz nežli Net Merit. Hodnoty prověřených býku z srpna 2009 se adaptovaly k změně báze 2010.