Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 253-zahadny-svet-spolehlivosti

20.02.2003

ZÁHADNÝ SVĚT SPOLEHLIVOSTI


ZÁHADNÝ SVĚT SPOLEHLIVOSTI

Kdokoli kdo důkladněji nahlédne mezi plemenné hodnoty býků, musí si povšimnout, že i v případě že některý býk A nebo býk B mají stejné počty dcer v produkci, spolehlivost býka A je vyšší než spolehlivost plemenných hodnot býka B. Holstein International se bude snažit osvětlit několik věcí, které jsou spojeny se spolehlivostí. Které faktory určují procento spolehlivosti? A které kritéria by měli býci před prvními oficiálními výsledky plemenných hodnot mít?

?V některém případě se ke spolehlivému výsledku plemenných hodnot býka dostanete i s nižším počtem dcer než u jiných býků. Je to docela složité najít logické srovnání mezi zeměmi, lidé mají prostě tendenci si myslet že více dcer je lepší.?
?Je příliš jednoduché přitáhnout pozornost na mezinárodní srovnání. Dokonce i v případě že v zemi A potřebujete více dcer než v zemi B abyste dosáhli jisté hranice spolehlivosti, rozdíl se stále velice těžko vysvětluje.?

Bert Klei z Holštýnské asociace USA a Brian van Doormaal z Canadian Daily Network (CDN, Kanadská mléčná sít) nás varovali předem. Vysvětlení spolehlivosti je komplexní záležitost a nelze vysvětlit přímo pouze srovnáním různých čísel.

Plemenná hodnota býka není více ani méně než odhad jeho skutečného genetického potenciálu v oblasti produkce typu. Spolehlivost plemenných hodnot je indikace jak přesný tento odhad je. Indexy býků s vyšší spolehlivostí nám poskytují tyto údaje přesněji než indexy s nižší spolehlivostí. To samé platí na všechny znaky a všechny země. Potud je to všechno křišťálově čisté a jasné. To se však změní, když zapátráme hlouběji v číslech skrývajících se za procenty spolehlivosti. Kolik dcer je potřeba pro to aby byl býk oficiálně publikován v TOP? A kolik dcer je potřeba k dosažení zaručené hranice spolehlivosti? Na to se podívejme blíže v tomto článku.

Minimální kritéria
Nejprve se podívejme do kritérií, které býk musí mít aby byla publikovatelná jeho plemenná hodnota (viz tabulka č.1).

 

Tabulka č.1: Minimální počty dcer a stád požadovaných v jednotlivých zemích nutných k tomu, aby byl býk oficiálně publikován a minimální počty dnů jejich dcer v laktaci potřebné k tomu že je jeho dcera započítána do produkce

Země Minimální počet dcer / stád Dnů v produkci produkce typ Austrálie 63% rel. / 15 55% rel. / 10 5 Kanada 20/10 min. 180 dní 20/10 5 Dánsko 10/- 15/- 45 Nmecko 70% rel./min. 3.0 20/5 5 Francie 70% rel. 70% rel. 60 Itálie 20/20 10/10 60 Holandsko 15.V 15/5 5 USA -/10 -/10 40

Zdroj: ADHIS, CDN, Danish Agricultural Advisory Centre, VIT, INRA, ANAFI, NRS, Holstein Association USA

Někdy jméno nově prověřeného býka figuruje v TOPce několik měsíců, než je býk zahrnut do oficiální TOPky své země. To je díky daným minimálním kritériím, ačkoli ty nejsou v každé zemi stejné. Dobrým příkladem je např. červenostrakatý holštýn z Německa FABER. Jeho proslulost předběhla oficiální publikování hodnot. V únoru 2001 měl tento Factorův syn více než 100 dcer v hodnotách produkce (pro spolehlivost 82%) ale jeho jméno jsme v žebříčku býků výpočetního centra VIT nenašli. Důvod: v Německu není minimálním kritériem počet dcer ale minimální spolehlivost 70%. V podstatě dcery musí mít započítány minimálně 3 měření. Toto poslední kritérium FABER nemohl splnit. Pro srovnání ? Německo je jedinou zemí, která má toto kritérium. Ostatní země většinou počítají s minimálním počtem dcer a/nebo s minimálním počtem stád. Tabulka 1 ukazuje, po kolika dnech produkce jsou informace o dceři zahrnuty do plemenné hodnoty otce. Země, které využívají Test-Day-Model pro výpočet plem. hodnot, zahrnují dcery které jsou v produkci minimálně 5 dní. V zemích kde pracují s laktačním modelem to trvá trochu déle (40-60 dní). To ale neznamená, že země které pracují s Test-Day-Modelem jsou v publikování hodnot býků rychlejší. Např. Kanada má omezení nejméně 20 dcer (v 10 stádech), které musí být minimálně 180 dní v produkci před tím než jsou plemenné hodnoty publikovány. Podle Briana von Doormaala z CDN musí mít býk průměrně 70 dcer nejméně jednou změřených do doby prvního publikování plemenných hodnot.

Test-Day-Model a spolehlivost
Země pracující s Test-Day-Modelem začleňují všechny měření mléka z 5. dne v jejich výpočtech. Nicméně býk s mnoha dcerami s relativně krátkou dobou produkce dcer bude mít nižší spolehlivost než býk se stejným počtem dcer (nebo dokonce vyšším počtem dcer), které však jsou ale déle v laktaci. Arnold Harbers z holandského výpočetního centra NRS to vysvětluje na jednom příkladu: ?Himster Grandprix ma 92%-ní spolehlivost na základě 204 dcer, zatímco Downalane Cello má 96%-ní spolehlivost se 144 dcerami. Dcery Grandprixe jsou na první laktaci nebo právě začaly druhou. V první laktaci mají průměrně 7,5 měření mléka, a 63 dcer ve druhé laktaci má 2,0 měření. To jsou fakta naprosto rozdílná od dcer Cella. Ten má 144 dcer s prvními laktacemi s průměrem 10 měření, 123 z nich má druhou laktaci a průměr 9 měření a 90 má třetí laktaci s průměrem 6,5 měření. Pro spolehlivost počet dcer tedy neznamená všechno, hlavně v případě Test-Day-Modelu.?

Ani lépe ani hůře
Než se pustíme do vysvětlování pozadí procenta spolehlivosti, musíme citovat jedno omezení: Publikované informace jsou pouze pro ilustraci náznaku rozdílů, které mohou existovat a jaké tedy mohou mít vysvětlení. Není to v žádném případě zhodnocení nebo zavržení jakéhokoli systému! Není to o tom kdo je lepší nebo horší! Více informací, vyšší spolehlivost. Ale také: vyšší kvalita informací, vyšší spolehlivost. Větší počet dcer u jednoho býka logicky vyústí ve vyšší spolehlivost jeho plemenných hodnot, ale je také velice důležité, kde tyto dcery jsou: v mnoha nebo jen v málo stádech? A také: Mají tyto dcery hodně či málo vrstevnic ve stádě? Nejvyšší spolehlivost je dosažena, jakmile dcery jsou rozloženy do tolika stád, do kolika je to jen možné, a s mnoha vrstevnicemi (velká stáda). Spolehlivost také záleží na množství informací o členech rodiny, z obou stran (matky i otce). Jiný faktor je způsob, jak jsou data sbírána, například jak často je měřeno mléko?
?V podstatě každá země má rozdílné procedury pro výpočet spolehlivosti. Je to dáno dědivostí znaku ? do jaké míry jsou zděditelné ? ale také rozmístěním dcer ve stádech a jestli byl započten také faktor délky laktace,? říká Rex Powell z výpočetního centra USDA. Podle Powella je vyšší spolehlivost daná počtem dcer přisuzována znakům s vyšší dědivostí, přesnějšími údaji o rodičích, a jedna dcera na jedno stádo s mnoha vrstevnicemi. ?Rozdíly mezi zeměmi se zmenšují tak jak rostou spolehlivosti. Při 95% víte že plemenná hodnota je podpořena mnoha daty. Při 70% se mohou hodnoty měnit podle země.?

Rozdíl v dlouhověkosti
Výše zmíněné důvody mohou být příčinou rozdílů které vyobrazují tabulky č.2 a č.3.

 

Tabulka č.2: Přehled počtu dcer na danou spolehlivost PRODUKCE? podle zemí

Země 65% 75% 85% 95% 99% Austrálie 25 45 85 150 >300 Kanada 30 45 90 350 >1800 Dánsko 17 35 60 150 >400 Německo 25 45 95 300 >1000 Francie 35 55 105 345 - Itálie 13 21 44 131 >300 Holandsko 20 45 95 140 >500 USA 29 42 61 279 >700

 

Tabulka č.3: Přehled počtu dcer na danou spolehlivost TYPU ? podle zemí

Země 65% 75% 85% 95% 99% Austrálie 20 35 80 200 >300 Kanada 20 35 70 250 >1200 Dánsko 20 40 85 300 >800 Německo 18 32 70 250 >800 Francie 23 41 85 260 - Itálie 27 49 97 330 >500 Holandsko 20 33 65 220 >800 USA 16 31 67 244 >700

Tabulky ukazují průměrné počty dcer, které jsou potřeba pro dosažení určité spolehlivosti pro hodnoty produkce a typu. Zdůrazňujeme, že čísla jsou průměrná. Jednotliví býci se mohou samozřejmě lišit. Přehledy pro produkci a typ vykazují určitý stupeň podobnosti. A co navíc, tyto znaky vyžadují nižší počet dcer pro přiměřený stupeň spolehlivosti ve srovnání se sekundárními znaky jako je dlouhověkost, zdraví vemene, plodnost. Je to z důvodu dědivosti, která je pro produkci a typ vyšší než pro sekundární znaky.

 

Tabulka č.4: Přehled počtu dcer na danou spolehlivost DLOUHOVĚKOSTI ? podle zemí

Země 50% 60% 70% 80% 90% 99% Austrálie - - -     - Kanada 0 45 55 60 105 >700 Dánsko 18* 40* 70* 130* 350* - Německo 35 75 100 150 700 >10.000 Francie 8* 12* 31* 69* 221* 95%:342* Itálie 65 80 91 210 636 >3.700 Holandsko 10* 30* 65* 150* 350* >3.500* USA 31 50 90 190 499 >3.200

V přehledu spolehlivosti dlouhověkosti (tabulka č.4) jsou patrny větší rozdílnosti mezi zeměmi, což se přisuzuje výpočetní metodě. Kvůli kombinaci přímé a nepřímé dlouhověkosti, Kanada a Francie dosahují vyšší spolehlivosti s méně dcerami než jiné země, jelikož index dlouhověkosti je postaven na přímé dlouhověkosti (aktuální data o brakacích). CDN stanovuje život ve stádě (Herd Life) na základě aktuální dlouhověkosti (kolik dcer ?přežije? 1., 2. a 3. laktaci) a nepřímé dlouhověkosti (počet buněk, vemeno, končetiny, kapacita, záď a rychlost dojení). Francie má podobnou situaci. V této zemi je index dlouhověkosti postaven na kombinaci aktuálních dat o brakaci a předpovědi (5 znaků typu, rychlost dojení, počet buněk, plodnost). Ve Francii má býk při vyřazení 69 dcer a více maximálně 80% dlouhověkosti. Takový býk má průměrně informace o typu u 64 dcer, data plodnosti na 88 dcerách a data o počtu buněk u 104 dcer.

Základy výpočtu
Dlouhověkost nás zavedla k jiné důležité rozdílnosti mezi zeměmi ? základům výpočtu. V evropských zemích jako je např. Dánsko, Německo, Francie a Holandsko formují základnu, ze které je počítán index, vyřazené krávy. To znamená že býk, kterému bylo v relativně nízkém věku vyřazeno ze stáda velké množství dcer (býk s nízkým skóre dlouhověkosti), má vyšší spolehlivost pro dlouhověkost než býk, kterému bylo vyřazeno málo dcer. V USA uplatňují přesně opačný princip, základ výpočtu je z dcer které ?přežily?. Dcery které se dožily do věku 84 měsíců obdrží 1 bod váhového skóre v plemenné hodnotě. Každá dcera která nedosáhne tohoto bodu nebo ještě není tak stará obdrží nižší váhové skóre. To znamená že býci s mnoha mladými dcerami mají nižší spolehlivost z důvodu brakace relativně velkého počtu dcer.

Nepřeceňujte spolehlivost
Obsáhnout spolehlivost je velice komplikované. Nyní je jasné že býci by měli být široce a pečlivě testováni aby dosáhli spolehlivých dat.
Spolehlivost je určena množstvím informací a jejich kvalitou. Na druhé straně je jasné že nelze přecenit důležitost počtu dcer které jsou pro výpočet plemenné hodnoty býka využity. Je zde více faktorů ovlivňujících procento spolehlivosti aneb nespoléhejte na to že spolehlivost odhalíte spolehlivě.

Holstein International, leden 2003
podle Berta Wesseldijka přeložila Lenka Kahánková, Genoservis a.s. Olomouc