Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 252-tlak-na-procento-tuku-pomalu-roste

12.08.2003

TLAK NA PROCENTO TUKU POMALU ROSTE


TLAK NA PROCENTO TUKU POMALU ROSTE

Dcery po Addisonovi jsou vynikající producentky, ale jejich % tuku patří k těm nižším. Tak vypadá situace v praxi, a nejen u Addisna. Kritické zprávy se objevují i u jiných často používaných otců býků, jako jsou Formation, Aaron a Jocko Besne. To není nic překvapivého, protože tito čtyři býci mají PH % tuku pod průměrem ostatních býků (viz. tabulka). Jak se bude dále vyvíjet genetické působení těchto býků s nízkým tukem?

Tabulka: nejpoužívanější otci býků se silnější negativní hodnotou pro procento tuku, od nejstaršího po nejmladší, se současným % tuku v zemi původu. Hodnoty nemohou být mezi zeměmi srovnávány: v USA je publikována ?polovina? plemenné hodnoty.

Býk Stát % tuku Duster USA -0,18 Formation USA -0,22 Lantz USA -0,15 Addison Holandsko -0,86 Aaron USA -0,13 Manat Nmecko -0,08 Jocko Besne Francie -0,32 BW Marshall USA -0,08 Marshall USA -0,08 Hershel USA -0,12 Jesther Francie -0,32 Major Holandsko -0,19 Cello Holandsko -0,37 Inquirer Kanada -0,31 Lorak Francie -0,31 Mr Ships USA -0,07 Lheros Kanada -0,09 Machoman USA -0,04 Garter USA -0,03 Stormatic Kanada -0,26 Morty USA -0,1 Champion Kanada -0,1 Courier USA -0,39 Finley USA -0,14 Lucente USA -0,11

Procento tuku chybí mezi  prvními pěti selekčními znaky chovatelů
?Pracujeme s celou řadou takovýchto býků a hodláme v tom pokračovat i nadále. Podle našeho mínění kg tuku a bílkovin má větší korelaci se ziskovostí, než % tuku,? říka Dick Smith z ABS Global. Dále říká, že neselektuje přímo na % tuku, ale nepřímo dává větší kladnou váhu na kg tuku a lehce zápornou váhu na kg mléka. ?To koreluje s ekonomikou a systémem oceňování mléka na trhu.? Podle Smitha jsou dnes američtí farmáři postaveni před otázku: mléko nebo % tuku? Po desetiletí se ve většině případů přikláněli k mléku i když genetický trend se měnil. ?Během posledních 3 až 5 let byla negativní korelace mezi % tuku býků a počtem prodaných ins. dávek. Nebylo tomu tak proto, že by si farmáři schválně vybírali býky s nízkým % tuku, ale tím že si vybrali plemeníky s vysokou plemennou hodnotou (PH) pro kg mléka. Momentálně se již od produkce lehce ustupuje a % tuku nabývá na významu. I když % tuku nelze srovnávat s významem typu a znaků důležitých pro management,  hraje v současné době významnou roli ve výběru býků. ?Význam % tuku narůstá, zejména pokud je nízká cena mléka. Ale na většině amerických farem % tuku zatím není mezi pěti nejdůležitějšími znaky pro výběr býka.? Tvrdí Smith.

No problem
?Definice býků s nízkým % tuku je poněkud nejasná. Já beru na vědomí býky s % tuku nižším jak ?0,1% tuku. To znamená, že mezi býky s nízkým % tuku nepočítám třeba Marshalla nebo BW Marshalla ,? říká Bob Welper z Alty. Nemá také rád selekci pouze na jeden znak a preferuje pohled na celkovou hodnotu býka. Negativní selekce pouze na jeden znak způsobí více škody jak intenzivní požívání býků s jedním záporným znakem. Mělo snad používání přenašečů podprůměrného  % tuku, jakým byl např. Formation, nějaký tragický vliv na holštýnskou populaci? Momentálně synové Rudolpha a Formationa dominují jako otcové býků v TOP 100 TPI, a kde jsou synové zlepšovatelů % tuku jako byl Apollo, Boudewijn nebo Cash?? Welper si myslí, že používání dnešních býků s nízkým tukem nebude mít v budoucnu negativní dopad. Protože budou vyváženi předchozím a následujícím používáním býků s vyšším % tuku. Jedna skupina otců býků s jedním slabším znakem bude nahrazena jinou skupinou s jiným slabším znakem. Manfred, Winchester, Outside a James budou produkovat další generaci býků s vyšším % tuku, která bude stát proti ostatním býkům s nízkým % tuku. Samozřejmě, tito býci budou kritizováni za svůj nízký typ nebo mléko. To povede k zamyšlení, jak býci s několika slabšími znaky budou poškozovat holštýnské plemeno. Nakonec rozhodnou samotní chovatelé, jak velký vliv mají býci s nízkým tukem. Podle Welpera problém nízkého tuku u některých býků bude porovnán s mínusovými body ostatních býků. ?Momentálně Alta dává větší důraz na procento tuku než tomu bylo v devadesátých letech, protože naši klienti dělají to samé. Není to v tom, že selektují tvrdě na procento tuku, ale čím dál tím hůře akceptují býky s PH % tuku pod ?0,1. Musí být špičkoví ve všech ostatních znacích, aby kompenzoval tento handicap.?

Vlastní výběr
Ve Francii závisí cena mléka na % tuku. Řada farmářů chce udržet tuk nad 3,8% a nemá zájem o býky s nízkým tukem,? říká Jean-Alexis Coquereau z Ogeru. Dále uvádí, že francouzský index INEL se v roce 2001 změnil hlavně z důvodu, že  genetická váha % tuku byly pod narůstajícím tlakem. Do roku 2001 bylo % a  kg proteinu hlavní složkou indexu, dnes však % a kg tuku má  také  v INELu své místo. Před změnou indexu používal OGER převážně otce býků s nízkým tukem, ale dnes je větší důraz kladen na % tuku. ?Používáme sice dál býky s nízkým tukem, ale zároveň máme i otce býků s vysokou PH % tuku. Používáme býky jako je Finley, Morty a Jointif Besne, ale také Lounge, Noulet Gib, Lancelot, Oreal, Cork, Dynasty, Zecher a Steven.?

Coquereau si myslí, že je důležité uspokojit všechny zákazníky. Potřeba dobrého % tuku záleží na cílech místních družstvech dodavatelů mléka, kvótě tuku atd. ?V našem katalogu se snažíme vyhovět každému chovateli. Máme tam například býky jako Nalzen Rub (+0,34 tuku), ale také býka jako Bubba (-0,54% tuku). Každý chovatel má volnou ruku při vlastním výběru.

Stupňování
O Man, Best, Dane, Pippen, Magna, Forbidden, Eland, Freelance a Lancelot. Charlie Will ze Select Sires preferuje  zlepšovatele % tuku před býky s nízkým tukem, ale ponechává si volné místo k diskusi. Procento tuku je složkou komplexního plemenářského programu a je nutné jej hodnotit z tohoto pohledu. Je důležité, že jeden jediný znak nemůže v našem programu dominovat,? říká Will. Dodává, že všichni se musíme poučit z předchozího proteinového šílenství, které tu proběhlo. Při jednoduché selekci na bílkovinu byly zapomenuty další potřebné znaky, jako jsou vemeno, končetiny a % tuku. Používání býků s extrémně nízkým tukem vedlo k velkému počtu synů, kteří byli těžko prodejní, protože měli nízké % tuku za podmínek , kdy si trh již žádal zlepšovatele % tuku. Naštěstí tu máme takové zlepšovatele tuku, jako jsou např. Emerson, Convincer, Outside, Lord Lily, James, Storm , Patron, Tugolo a Jolt. Will dělí býky s nízkým tukem na několik stupňů, v závislosti na části USA, nebo státu o který se jedná. Vidí býky nad ?0,1% tuku jako seriozní problém. Když tvoříme kombinace, tak % tuku může být vybilancováno krávou s vysokým tukem. Býci s tukem v rozmezí ?0,1% až ?0,15% musí mít vynikající vlastnosti co se týká vemene, končetin a mléčné produkce, aby byli použiti. Býci pod ?0,15% tuku se používají jen v naprosto vyjímečných případech. Jejich masové používání může za čas vést k poklesu % tuku v dodávce a je pak velmi těžké vrátit zpět do rodin dobré % tuku,? dodává While. Pokud selektuje býky, používá toto pravidlo: Čím více záporné je % tuku, tím více vynikajících znaků musí býk mít.


Názor chovatele
Pieter De Boer  (Hol-Stiens), Holandsko: Nikdy nízký na nízký

?Díváme se na celkovou PH býka, když volíme kombinace, a díváme se na slabá místa krávy,? říká De Boer. Má dostatek zkušeností, aby věděl, že je dobré používat extrémně mléčné býky s nízkým % tuku při produkci býčků jen omezeně. Samozřejmě, že výsledkem jsou vynikající zvířata, ale pokud se zaměříte na % tuku, můžou se ocitnout v podmínkách Holandska pod průměrem. Kromě býků s nízkým % tuku používá proto i zlepšovatele tohoto znaku. ?Musíte si dát pozor. Normálně řečeno, nepoužíváme býky s nízkým % tuku na krávy se stejným problémem. Obecně používáme býky s nízkým tukem jen velmi selektivně. Průměr stáda by měl být nad 4% tuku. Konečně naše peníze z mléka závisí na produkci i složkách a je hlavním zdrojem příjmů, ? říká De Boer.


Holstein International, červenec 2003,
přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. ? PS Frýdek-Místek