Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 251-ktere-kravy-ziji-dele

03.11.2003

KTERÉ KRÁVY ŽIJÍ DÉLE ?


KTERÉ KRÁVY ŽIJÍ DÉLE ?

Pokud se zeptáte tuctu farmářů, o kterém typu krav si myslí že bude žít déle, pravděpodobně dostanete 12 rozdílných odpovědí. Většina farmářů bude na tuto věc mít nějaký názor ale odpověď nemusí být nutně souhlasná.

Odpovědi se pravděpodobně budou pohybovat v rozmezí ?vysoká, mléčná kráva s velmi dobře upnutým, kapacitním vemenem? až k ?menšímu rámci krav s dobrou konstitucí a dobře upnutým vemenem? s různými variacemi mezi těmito možnostmi. Mohl bych vám dát vlastní názor či domněnku, ale stejně jako předešlé možnosti, byl by to jen názor.

Co je důležité, jaký TYP krav opravdu ŽIJE déle?

Jedním s úkolů manažera stáda či majitele je určit, kterou krávu či krávy si ponechá na obnovu stáda a kterou prodá. Brakace krav je z mnoha příčin, včetně reprodukčních problémů, mastitid, jiného onemocnění, špatných končetin, přišlápnutí struku, příliš hlubokého vemene atd. S vědomím všech výše uvedených možností brakace si položme otázku: které fyzické znaky krávě pomohou vydržet ve stádě déle? Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, je potřeba se podívat na znaky navržené k výpočtu produktivního života ? PL (Productive Life).

Produktivní život (PL) je název pro genetické vyhodnocení dlouhověkosti, počítané USDA.-  Pěkné na tom je, že výpočet nezahrnuje názory ale je postaven na sumáři příčin brakace. Pokud se rozhodujete, kterou krávu prodáte, právě se rozhoduje o jejím produktivním životě.

Z pohledu dlouhověkosti býka ? pokud kráva (jeho dcera) ve stádě vydrží déle než je průměr stáda, je to pozitivním bodem pro plemenné hodnoty dlouhověkosti býka. Pokud zůstane kratší dobu než je průměr stáda, je to mínusem pro plemenné hodnoty dlouhověkosti jejího otce.

U býka, který má již mnoho dcer, je výsledek dlouhověkosti složen právě na tomto vyhodnocení. Pokud má býk méně dcer, informace o brakaci jsou kombinovány s informacemi z původu a předpovězeny.

A teď se podívejme, které krávy zůstávají déle ve stádech v USA. K tomuto byla ustavena skupina 664 holštýnských býků, kteří měli plemennou hodnotu pro typ 90% a více a byli narozeni po roce 1986. Vyšší spolehlivost znamená že délka produkčního života byla postavena na mnoha rozhodováních o brakaci ? přes dva miliony. Tabulka 1 prezentuje korelace mezi produktivním životem býka jeho znaky typu, končetinami a utvářením vemene, a PTAT (plemenná hodnoty typu).

Tabulka 1: Korelace mezi dlouhověkostí a znaky typu

ZNAK Korelace k PL Rámec -0,11 Konstituce -0,18 Hloubka tla -0,26 Mléčný typ -0,32 Sklon zád 0,05 Šířka zád -0,14 Pos. zad. kon. -0,1 Postoj zezadu 0,15 Úhel spnky 0,08 Před. up. vem. 0,18 Zadní výš. vem. 0,07 Zadní šířka vem. 0 Závsný vaz 0,13 Hloubka vem. 0,33 Rozmíst. struků 0,05 Délka struků -0,06 Utváření tla (PH velikost) -0,17 Utváření vemene (PH vemeno) 0,23 Utváření končetin (PH končetiny) 0,21 PH typ 0,09


Korelace vyjadřují závislost mezi jednotlivými znaky a dlouhověkostí (nebo-li produkčním životem, PL). Obecně řečeno:
- korelace nižší než +0,20 jsou vyhodnocovány jako nízké
- korelace od +0,20 do +0,50 jsou vyhodnocovány jako střední
- korelace od +0,50 do +1,00 jsou vyhodnocovány jako vysoké

Negativní korelace znamenají negativní dopad na dlouhověkost. Např. kráva s vysokým hodnocením konstituce bude mít tendenci žít kratší život. Na druhé straně pozitivní korelace pro sklon zádě znamená že kráva bude mít sraženější záď a bude mít tendenci žít déle.

Velikost těla
Pokud se blíže podíváme na znaky velikosti (rámec, konstituce, hloubka těla, šířka zádě a velikost těla), všechny mají nízké či střední korelace s dlouhověkostí. Faktem je že z TOP 10 býků (PH únor 2003) měl jen jeden pozitivní skóre pro velikost těla. Šlechtíte krávy na velikost těla tak aby byla optimální pro dlouhověkost?

Končetiny
Upřednostňuje se mírně strmý postoj zadních končetin a při pohledu zezadu rovné, zároveň se strmější spěnkou.

Vemeno
Korelace jsou nízké či střední. Déle žijící krávy mají tendenci mít výrazněji upnutý závěsný vaz zároveň s dobrou hloubkou vemene, kratšími struky které jsou rozmístěny uprostřed čtvrtí.

Plemenné hodnoty pro typ a dlouhověkost
Plemenné hodnoty pro typ (PTAT) mají pouze nízkou pozitivní korelaci s dlouhověkostí, což jistě není překvapením. PTAT obsahuje celkové skóre a výstavní typ zatímco produktivní život znamená dlouhověkost.

Tabulka 2: Srovnání TOP 10 býků podle PL a TOP 10 býků podle PTAT

PL PTAT   PTAT PL 4,3 0,77 3,08 1,3 3,4 -0,33 2,77 -0,5 3,4 -0,87 2,39 1,1 3,3 0,09 2,28 0,9 3,3 0,03 2,19 1 3,2 0,69 2,12 -0,2 3,2 -0,03 2,12 -1,7 3,1 -0,41 2,11 -1,8 3,1 0,64 1,96 0,15 3 -0,38 1,95 1,1


Tabulka 2 ukazuje TOP 10 býků podle PL a jejich PTAT a pak TOP PTAT býků a jejich dlouhověkost (PH únor 2003). Ne všichni býci se na obou seznamech vyskytují. Pokud se však podíváte na TOP PTAT, čtyři z nich mají negativní dlouhověkost!

Tahle data byla seskládána na základě rozhodnutích o brakaci amerických farmářů. Jak jeden starý farmář řekl: ?Dva miliony mrtvých krav nelže!?


Znaky typu v indexu
V USA jsou dva komplexní genetické indexy: Lifetime Net Merit (LNM =  celoživotní ziskovost) a TPI. Oba indexy zahrnují produkci, produktivní život, skóre somatických buněk a utváření typu. Rozdíl je důraz na tyhle znaky v indexu. Pro lepší uvědomění jsou v tabulce 3 váhy na jednotlivé znaky v těchto indexech.

Tabulka 3: Váhy jednotlivých znaků v LNM a TPI

LNM TPI Produkce 62% 54% Produktivní život 14% 11% Skóre somatických bunk -9% -5% Velikost tla -4% 0% Utváření vemene 7% 10% Utváření končetin 4% 5% PTAT 0% 12%

Velkým rozdílem v indexech je odlišný důraz na velikost těla. LNM na ni klade záporné váhy, upřednostňuje krávy se středním rámcem protože záznamů o brakacích vyplývá že menší krávy žijí déle. TPI nezahrnuje velikost těla vůbec, nicméně 15% z TPI zahrnuje PH celkového typu. Protože korelace mezi PH typ a znaky velikosti těla je vysoká, TPI tedy preferuje vyšší, konstitučně pevnější zvířata, s hlubokým tělem, širokou šířkou zádi. Všechny znaky utváření těla mají vzhledem k dlouhověkosti negativní korelaci.

Na závěr otázka: šlechtíte své krávy tak, aby ve stádě zůstaly dlouho? Produktivní život je číslo, které vám může pomoci snadněji se rozhodovat. A LNM je index, ve kterém je vybalancována produkce, dlouhověkost, vemeno, končetiny a znaky zdraví. Tyhle základní selekční znaky byste měli využívat, pokud chcete aby vaše krávy žily ve stádě déle.

HORIZONS, květen 2003
podle Steve Schnell, víceprezident mléčné genetiky, CRI
podle Doug Savage přeložila Lenka Kahánková, Genoservis a.s.