Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 250-pruvodce-svetem-indexu

06.11.2003

PRŮVODCE SVĚTEM INDEXŮ


PRŮVODCE SVĚTEM INDEXŮ

Každému je jasné, že býk s plemennou hodnotou +2.000 kg mléka přenáší na své dcery o 2.000 kg mléka více, než je průměr populace. Pokud však zrovna nejste z Kanady, nemusí vám být jasné, že PH +2,80 je tou požadovanou hodnotou pro zdravotní stav vemene a jestli +3 pro dlouhověkost v Itálii je to samé, jako +3 v USA. Holstein International odpovídá na tyto a jiné otázky ohledně genetických bází a variancí pro typ, dlouhověkost a zdravotní stav vemene.

Plemenné hodnoty a indexy potvrzují, že moderní chovatelství je stále více závislé na číslech. Čísly vyjádřená PH určuje, jak se určitý býk prosadí v konkurenci ostatních býků. Je jednoduché použít čísla, ale musíme vědět, jak s nimi zacházet. Většinou není problém, pokud se jedná o znaky produkce v dané zemi. Býk s PH +2.000 kg mléka přenáší na dcery více mléka, než býk s PH +1.000 kg. Býk s tukem +0,3 % a + 0,2% bílkovinou přenáší vyšší složky, než býk s +0,10% T a +0,05% P. To je stejné v každé zemi. Většinou nikdo nemá problém si představit plemenné hodnoty pro mléko a složky.
Odhady plemenných hodnot pro typ však již není tak snadné porovnat v celosvětovém měřítku. Jedna země používá jako bázi  ?nulu? , jiná  hodnotu ?100?. I variance (interval, ve kterém se plemenné hodnoty mohou pohybovat) je různá. A pokud se jedná o výpočet sekundárních znaků jako dlouhověkost a zdravotní stav vemene, jsou i zde rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Například býk  s hodnotou + 3,0 pro dlouhověkost je v Itálii pod průměrem populace, v USA je tato hodnota extrémně nadprůměrná.

Korektní odhad
Plemenné hodnoty jsou cenným nástrojem, pokud víme, s jakou bází jsou srovnávány a jak velká je variance. V tomto článku můžete v tabulce najít informaci ze 12-ti zemí, včetně genetických bází a variancí u celkového typu, dlouhověkosti  a zdravotního stavu vemene. Tabulka je návodem pro farmáře, jak si udělat lepší představu o plemenných hodnotách a umožňuje tak lépe odhadnout hodnotu býka v dané zemi. Tabulka neuvádí přímou konverzi hodnot mezi zeměmi. Najdete tam ale frekvenci, s jakou se mění genetická báze a  jaký vliv má změna báze jedenkrát za 5 let na odhad skóre pro typ.

Typ
Pokud se díváme na plemenné hodnoty pro typ, najdeme zde dvě rozdílné báze: ?0? a 100. Ve variacích jsou také velké rozdíly. V tabulce můžete najít varianci u 68%, 95% a 99% býků pro danou zemi u celkového typu. Kanada má bázi ?0? a  68% býků  má index býků mezi ?5 a +5, 95% mezi ?10 a + 10, a 99% mezi ?15 a +15.  Francie má také ?0? bázi , ale s menší variancí : -1 až +1, -2 až +2 a ?3 až +3 u 68%, 95% a 99% býků. Skóre +2 v Kanadě není ničím zvláštním v porovnání s Francií.
Státy používající bázi 100 ukazují také diferenci ve varianci, Holandsko má nejmenší varianci a Německo největší. V Holandsku není mnoho býků  s hodnotou vyšší jak116 pro typ, v Německu je však takových býků celá řada.

?0? není ?0?
Dalším aspektem, který má vliv na odhad typu býků, je načasování změny genetické báze. Jinými slovy, mluvíme o pohyblivé bázi (v Dánsku) nebo fixované bázi (v Itálii). Tabulka ukazuje, že některé země přizpůsobují své báze ročně (Dánsko dokonce 8x za rok) tím, že ji každý rok vymažou na ?0? nebo hodnotu 100. Jiné země to činí každých 5 let. V těchto zemích se průměr hodnot výrazně liší od zadané báze ? pečlivý výběr nám umožní zvolit býky s lepším typem, než měli býci v minulém roce. Výsledkem je to, že nynější průměr (tři roky po změně báze v roce 2000) není roven ?0? nebo 100 ale hodnotám o něco vyšším.
Aktualizované průměry jsou seřazeny v tabulce a ukazují, že býk s hodnotou +0,2 v Itálii nebo 102 v Holandsku jsou nad průměrem populace ve svých zemích, ale jsou pod nynějším průměrem. Jinými slovy býk s hodnotou pro typ 102 v Holandsku je pod průměrem populace nyní v roce 2003.
V USA je průměrná hodnota pro typ u testovaných býků (4.878 býků s hodnotami z prvního nasazení od roku 1995) kolem +0,55. Teoreticky  se dá říci, že lidé používající býky s hodnotami +0,55 nebo méně nemohou očekávat žádný pokrok v typu. Čísla ukazují, že selekce pro typ v USA je o něco přesnější. Nejmenší průměrná hodnota pro typ u všech aktivních býků (cca772 býků ze sekce 2 v Red Booku) je kolem +1,2 .

Dlouhověkost
Pokud se jedná o dlouhověkost, je to těžké odhadnout, pokud je býk ohodnocen v dané zemi bez dalších detailních informací. Kromě ?0? a 100 existuje zde celá řada bází. Kanada má bázi 3,0, Itálie a Španělsko má 4,0. Dlouhověkost +3,0 v Itálii je pod průměrem populace, ale v USA je to vynikající hodnota. Jako u typu je rozdíl u variance mezi zeměmi. V Kanadě je variance k průměru (3,0) malá, 99% býků má hodnoty mezi 2,58 ? 3,42 pro dlouhověkost. Ve Švýcarsku je průměr ?0?  a 99% býků je ohodnoceno mezi hodnotami ?18 až +18.

  Austrálie Kanada Dánsko Německo Francie Velká Británie Itálie Holandsko Španělsko USA Švédsko Švýcarsko PH TYP (průměr) 0,14 0 100 100 0 0,13 0,23 103 0,42 0,55 100 100 68% býků mezi -0,61111 -1 95/105 87/114 -1 -0,79688 -0,62602 99/107 -0,47887 -0,09677 95/105 90/110 95% býků mezi -0,78462 -1 90/110 76/126 -1 -0,893 -0,79372 95/111 -0,69421 -0,42328 90/110 80/120 99% býků mezi -0,85106 -1 85/115 - /131 -1 -0,92737 -0,85759 91/115 -0,78363 -0,54043 85/115 70/130   Dlouhověkost (průmr) -0,3 3 100 100 0 0 4 102 4 0,2 100 0 68% býků mezi -1,28571 2,86/3,14 95/105 91/109 -1 -0,2/+0,2* 3.V 98/106 3.V -0,76923 95/105 -1 95% býků mezi -1,13636 2,72/3,28 90/110 81/119 -1 -0,3/+0,3* 2.6 94/110 2.6 -0,84615 90/110 -1 99% býků mezi -1,08955 2,58/3,42 85/115 - /123 -1 -0,4/+0,4* 1.7 90/114 1.7 -0,90909 85/115 -1   Zdraví vemene (průmr) 0,5 3 100 100 0 -3 4 99 0 3,13 100 0 68% býků mezi -1,0625 2,77/3,23 95/105 89/111 -1 -1 0,6 96/102 -1 2,98/3,29 95/105 -1 95% býků mezi -1,0303 2,54/3,46 90/110 80/120 -1 -1 0,333333 93/105 -1 2,84/3,47 90/110 -1 99% býků mezi -1,025 2,31/3,69 85/115 - /124 -1 -1 0,142857 90/108 -1 2,76/3,62 85/115 -1   Skóre (průměr) negativní negativní pozitivní pozitivní pozitivní negativní pozitivní pozitivní negativní negativní pozitivní negativní   Změna báze 1x za 5 let každý rok 8x za rok 1x za 5 let 1x za 5 let každý rok 1x za 5 let 1x za 5 let 1x za 5 let 1x za 5 let každý rok 1x za 5 letZdravotní stav vemene
Situace u zdravotního stavu vemene je podobná jako situace u dlouhověkosti. Jednotlivé země mají různé báze a intervaly variance. To je další faktor komplikující průhlednost čísel. Čím větší hodnoty pro typ a dlouhověkost, tím lépe. V případě zdravotního stavu vemene je situace více komplikovaná. V řadě zemí je vysoká hodnota pro zdravotní stav vemene upřednostňována (býk přenáší zdravá vemena) oproti jiným zemím, kde tento znak není preferován. V Austrálii je průměrné skóre pro zdravotní stav vemene ?0,5. Býci mezi ?5 a ?10 přenášejí dobrý zdravotní stav vemene a býci s hodnotami +5 nebo +10 přenášejí špatný zdravotní stav vemene. Ve Francii mají + a ? hodnoty opačný smysl v porovnání s Austrálií. Průměrná hodnota pro zdravotní stav vemene je 0 a skóre  -1 nebo ?2  je nežádoucí, oproti skóre +1 nebo +2, které požadované je.

To jsou detaily, které se Vám mohou hodit při posuzování hodnot mezinárodních indexů.


Holstein International, srpen 2003
přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. ? PS Frýdek-Místek