Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 248-vse-co-jste-kdy-chteli-vedet-o-dlouhovekosti

15.02.2005

VŠE, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O DLOUHOVĚKOSTI


VŠE, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O DLOUHOVĚKOSTI

Tenhle článek je plně vyhrazený dlouhověkosti, hlavnímu tématu dnešního šlechtitelského světa. Hlavní téma je odpověď na otázku: ?Jak se počítají světové indexy dlouhověkosti?? A také: ?Jaká je spolehlivost těchto čísel??. Navíc získáte celkový přehled o býcích s nejlepší dlouhověkostí na světě v množství zemí. Plus přehled linií, které jsou v tomto relativně mladém znaku pozitivními zlepšovateli.

Dlouhověkost a celoživotní produkce: tyhle dva znaky se staly klíčovými slovy v novém tisíciletí šlechtění. Skoro každý farmář je používá, aby popsal svůj plemenářský cíl. A výpočetní střediska jsou v posledních několika letech také intenzivně zataženy do tohoto tématu. Plemenné hodnoty byly vyvinuty, aby napomohly producentům mléka ve správném řízení při vytváření dlouhověkého stáda. Plemenné hodnoty pro dlouhověkost. Je to vyjímečný směr, dokonce i když ještě nebyl plně vysvětlen a ? ve srovnání s plemennými hodnotami produkce a typu ? má své omezení. Především u nově prověřených býků je dlouhověkost obtížně měřitelným znakem. Však má také mnohem nižší spolehlivost, než u znaků produkce a typu.

Přímé a nepřímé faktory
V mnoha státech je dlouhověkost z počátku založena na nepřímých údajích (předpoklady dlouhověkosti) než na přímých informacích (skutečné záznamy brykače). V mnoha případech tyto přímé informace přicházejí z údajů o brykačích dcer specifických býků. A index původu. Pokud bylo vyřazeno i jen několik dcer, snižuje se význam indexu původu. A čím více vyřazených dcer, tím menší význam získává index původu.
Nepřímé informace nejsou ve všech státech totožné.  Tabulka 1 (seznam všech faktorů podle země) je toho dokladem.
Jelikož všechny státy nepracují se stejnými faktory, konverze indexu dlouhověkosti ze státu na stát je náročnější. Znaky, které mají ve většině zemí nejvyšší vliv na dlouhověkost, jsou končetiny, skore somatických buněk (zdraví vemene), plodnost a několik znaků vemene, především hloubka vemene a utváření vemene. Úhel spěnky je v několika zemích také přidán. To stejné se používá na velikost (kapacitu) a znaky těla, které získávají negativní váhový koeficient. Dánsko a Švédsko jsou jediné země, které nezahrnují nepřímé faktory v indexu dlouhověkosti.

Tabulka 1: Nepřímé informace (faktory), které jsou použity vedle přímých dat (aktuální informace o brykačích) k výpočtu indexu dlouhověkosti u několika holštýnských zemích

Zem Faktory Austrálie Typ celkem, hloubka vemene, úhel spnky Kanada Plodnost dcer, počet somatických bunk, vemeno celkem, končetiny, kapacita (negativní), úhel spnky, rychlost dojení Dánsko NEMÁ Nmecko Počet somat. bunk, končetiny, kapacita (negativní), hloubka vemene, počet mrtv narozených telat Francie Plodnost, počet somat. Bunk, mléko a protein, rychlost dojení, končetiny, hloubka vemene, vyrovnanost vemene, přední a zadní upnutí vemene Velká Británie Přední upnutí vemene, končetiny, vemeno celkem Itálie Bezpočet znaků vemene Holandsko Počet somat. bunk, interval od otelení do 1. inseminace, končetiny, úhel spnky, hloubka vemene, rozmístní předních struků Španlsko Počet somat. bunk, hloubka vemene, končetiny USA Plodnost dcer, počet somat. bunk, obtížnost porodů, vemeno celkem, končetiny, produkce, velikost (negativní)

Korelace
Nepřímé faktory, zahrnuté v indexu dlouhověkosti v mnoha zemích, částečně záleží na nalezených
korelacích s dlouhověkostí. Nové studie v této oblasti často vyúsťují v úpravy skupiny faktorů ? například vloni se udělaly změny v Německu, Francii a USA, zatímco ve státech jako Kanada (tabulka 1 ? seznam faktorů do února 2005) nebo Holandsko plánují změny tenhle rok. V USA má plodnost dcer (DPR) největší korelaci k dlouhověkosti, zatímco skore somatických buněk má vyšší vliv na dlouhověkost v Kanadě. Ve Švédsku jsou rozdíly mezi oběma znaky omezené. Ve všech třech zemích má kapacita a velikost negativní korelaci k dlouhověkosti.


Nízká spolehlivost
Rozdíly výpočtu v různých státech mají samozřejmě vliv na index dlouhověkosti různých býků. A konečně také na celkový index býka, pokud se dlouhověkost do celkového indexu počítá. To může vést ke kolísání. Ale toto kolísání také může vyplývat ze změn výpočtu indexu následkem více informací o býkovi, které jsou postupně dostupné. Protože pro nově prověřeného býka jsou dostupné pouze omezené aktuální informace o brykačích ? vedoucí k většímu vlivu původu a nepřímých faktorů ? spolehlivost dlouhověkosti je nízká.
Tabulka 2 ukazuje, že v mnoha státech býci začínají u indexu dlouhověkosti se spolehlivostí pouze 50%! A dokonce ještě i za rok, kdy se získá více údajů o vyřazených kravách, je index dlouhověkosti stále nízký. Limit 80% - minimální standard pro produkci a typ ? není v mnoha případech dosaženo do druhého nasazení dcer. V této době má býk stovky dcer v produkci s mnoha informacemi o brykačích.

Tabulka 2: Průměrná spolehlivost indexu dlouhověkosti podle zemí v době, kdy býci získali první hodnoty a rok poté. Dále pak za jak dlouho býci dosáhli spolehlivosti 80= u dlouhověkosti

Zem 1. index Index o rok pozdji 80% spolehlivost KDY? Austrálie 50% 56% 6 let po 1. indexu Kanada 50% 53% 2,3-3 roky po 1. indexu Dánsko 50%* 60-65% druhé nasazení dcer Nmecko 31% 38% druhé nasazení dcer Francie 52%* 59% druhé nasazení dcer Velká Británie 25-30% 50% druhé nasazení dcer Itálie 53% 56% 10 let po 1. ondexu Holandsko 50% 60% Konec prvního nasazení USA 52% 64% 150 dcer / 85 stád

* v Dánsku a Francii získávají býci index dlouhověkosti při 50% a výše

Opatrně s prvními informacemi
Kdokoli kdo chce pracovat se spolehlivými informacemi o dlouhověkosti, musí být hodně, hodně trpělivý. Ale co to znamená v praxi? Neznamená to, že by se s prvními daty nedalo pracovat, ale je potřeba mít stále na paměti, že mají z počátku nízkou spolehlivost a že šance na snížení či zvýšení dlouhověkosti je velká. Takže u nově prověřených býků se mějte na pozoru ? pokud mají příliš vysokou dlouhověkost, je pravděpodobné, že půjde dolů. To samozřejmě srazí i jeho celkový index. V případě nízké spolehlivosti hrají velkou roli jeho údaje z původu. Jakmile jsou dostupné první informace o brykačích, tento vliv původu klesá a navrch se dostává skutečná dlouhověkost býka. Samozřejmě stále je v indexu ještě zahrnuta dlouhověkost z původu. To znamená že u znaků jako je dlouhověkost je trpělivost důležitou ctností. V mnoha případech několik výpočtů plemenných hodnot ukáží, zdali se mladý býk dostane mezi elitu v dlouhověkosti a potvrdí tak své první indexy či nikoliv.


TOP býci podle zemí
Abychom si mohli udělat přehled dlouhověkosti v jednotlivých státech, Holstein International udělal výběr deseti států ? viz tabulka 4 (modré sloupce po stranách). Seznam v tabulce je výčtem TOP býků pro dlouhověkost v jednotlivých zemích, s daným minimem pro celkový index.

Je zřejmé, že v některých státech se vyskytují nově prověření býci, zatímco v jiných státech se v této TOPce objevují starší býci. Tabulka zahrnuje také otce býků. Abychom blíže zjistili vliv původu na dlouhověkost, podívali jsme se na TOP 50 býků pro dlouhověkost v těchto deseti zemích. Nejpoužívanější býci jsou v Německu a USA. V Německu mají 4 býci celkem 36 synů v TOP 50: Rudolph (13), Mtoto (11), Lukáš (7) a Prelude (5). V USA má 5 býků celkem 35 synů: Manfred (10), Duster (9), Rudolph (5), Tesk Terry (5) a Amel (4). V Dánsku figurují u poloviny z TOP 50 býků pouze 4 otcové: Juror (7), Dombinator (6), Luxemburg (6) a Lord Lily (5). Kanada, Itálie a Holandsko mají jednoho otce býků: je to Rudolph s 12 syny v Kanadě, Mtoto s 15 syny v Itálii a Novalis s 13 syny v Holandsku. Ve Francii má 5 synů Mountain, 3 nebo 4 syny Lord Lily, Knockout, Dominator, Manfred a Winchester. Obdobné je to ve Švédsku: Rudolph 5 synů, Mountain 4, Blackstar a Leadman 3 syny. V Austrálii nemá jeden otec více jak dva syny v TOP 50, což značí, že tento vzorec nemusí platit všude. Dokládá to např. také Velká Británie, kde pouze Novalis a Prelude prezentují 3 syny.

Rudolphovi synové
Tabulka 3 je sumářem nejfrekventovanějších otců v TOP 50 v jednom či více státech. Vedle jmen býků najdete také současnou dlouhověkost samotných otců býků (obvykle vyšší číslo) a země, ve kterých se vyskytují jejich synové.

Tabulka 3: Otcové býků s více jak pěti syny v TOP 50 pro dlouhověkost v Kanadě, Německu, Francii, Itálii, Holandsku a USA. Nebo 10 synů a více v několika zemích kombinovaně. Uvedeny jsou země, kde býk má 2 a více synů v TOP 50, současně s původem býka a současným indexem dlouhověkosti v zemi původu (PL)

Otec býků Země Původ PL   Dombinator Dánsko, Francie Cleitus x Bova 0,9 FR Duste Dánsko, USA Blackstar x Secret 4,4 US Juror Dánsko, USA Blackstar x Mark 1 US Lord Lily V Francie, Velká Británie, Holandsko Blackstar x Rotate 106 NL Lukas Dánsko, Nmecko Leadmena x Inspiration 128 DE Luxemburg Dánsko, Ugela x Secret 110 NL Manfred Kanada, Francie, USA Cubby x Tesk 3,1 US Mountain Austrálie, Francie, Velká Británie, Švédsko Royalty x Chairman 1,1 US Mtoto Nmecko, Velká Británie, Itálie, USA Prelude x Blackstar 5,68 IT Novalis Velká Británie, Holandsko Target x Cleitus 111 NL Prelude Kanada, Nmecko, Velká Británie, Itálie, Švédsko Starbuck x Glendell 3,06 CA Rudolph Kanada, Dánsko, Nmecko, Francie, Itálie, USA, Švédsko Aerostar x Mattador 3,28 CA Tesk Terry Itálie, USA Tesk x Blackstar 2,9 US

Jméno Rudolph je nejfrekventovanější. V šesti z deseti států má minimálně 2 syny v TOP 50, celkový počet jeho synů v TOP 50 je skoro čtyřicet. Rudolph sám si v těchto zemích vede skvěle. V Německu (129) a Švédsku (124) je jedničkou, vynikající hodnoty má také v Dánsku (113), Holandsku (111) a USA (+3,0).

V jeho ?rodné zemi? ? Kanadě ? je TOP 1 pro dlouhověkost, kdy má již 99% spolehlivost a index dlouhověkosti +3,28 (na 34.000 dcerách). Sdílí první příčku s Comestar Leaderem, který má v kanadském indexu víc jak 12.000 dcer. Comestar Leader má pevné místo také v Austrálii (5), Itálii (5,08) a Německu (116). Zmiňme se také o třetím nejlepším býkovi ? Lee. Tanto Raiderův syn je jedničkou v Itálii (5,93) a Holandsku (114) a pozitivně vychází také v Německu (120), Švédsku (114) a Kanadě (3,22). Nejvýše postavený neamerický býk v americkém žebříčku je Comestar Outsider (+2,6), který má také dobré skóre v Kanadě (3,24), Dánsku (112) a Holandsku (111).
Jiným příkladem prověřeného býka, s vysokým indexem dlouhověkosti v mnoha zemích, je italský býk Tugolo (0,5 ve Velké Británii; 5,42 v Itálii, 112 ve Švédsku), dále Mtoto (5,68 v Itálii, 112 ve Svédsku, 0,3 ve Velké Británii a 109 v Holandsku), Skywalker (117 ve Švédsku a 5,03 v Itálii).Holandský býk Novalis vychází dobře v rodném Holandsku (111), Dánsku (113) a také v Německu (113). Francouzský býk Jesther je jedničkou ve Velké Británii (0,5) a dobře si vede také ve Francii (1,6).Německý býk Ilius (syn Ambitiona) se nachází v TOP 5 své země a dobře si vede také ve Švédsku (109). T Funkis dosáhl 112 v Dánsku a 118 ve Švédsku.Německý Leadmanův syn Lukáš, který byl hojně využíván v německých a dánských šlechtitelských programech si doma vede velmi dobře (128 ? viz tabulka).V Dánsku je jen málo nadprůměrný (102).

Perfekt!
Dlouhověkost. Je to znak, který je v paměti všech zainteresovaných v šlechtitelském programu. Navzdory všem limitům zde není žádné nedorozumění: bez dlouhověkosti nelze v dnešním světě dělat nic. Výpočetní centra dělají vše pro zlepšení výpočtu dlouhověkosti ? a to je pro přijatelnější indexaci nezbytné. Index dlouhověkosti je ve vývoji ? v únoru prochází změnami v Kanadě a Dánsku. Konečný cíle tohoto vývoje  je pátrání po nástupcích Mountainů, Mtotů, Preludů, Rudolphů ?

?Pod čarou?
Vliv přenašečů dlouhověkosti
Když se díváte po přenašečích dlouhověkosti ve světě, vyplave hlavní významná linie. V tabulce naleznete několik klíčových býků těchto linií a jejich současný index dlouhověkosti (PL, PH USA), které jsou i v roce 2004 pozitivní. Přes své syny Tradition a Starbuck má Elevation velký význam pro dnešní generaci dlouhověkých býků. Přes syna Traditiona ? Leadmana (otec Lukase a Skywalkera) a Cleituse (otec jab ota a OM Novalise) a syna Starbucka Raidera (otec Lee), Prelude (otec Mtoto) a Aerostar (otec Rudoplha).
Další významné a často skloňované jméno je Chairman. Většinou přes své syny Blackstara a syny jako Duster a Lord Lily a otce matek Mtoto a Tesk Terry. Ale Chairman aje také otec býků dlouhověkého Mountaina.
Níže v původu ale neméně významný je Bell. Stojí v původu býků jako je Luxemburg, Novalis, Lord Lily, Mtoto, Manfred.

Holstein International, leden 2005