Homepage poradenstvi clanky slechteni-skotu 246-druhotne-znaky-jiz-tvori-26-slechtitelskeho-cile

10.09.2004

DRUHOTNÉ ZNAKY JIŽ TVOŘÍ 26% ŠLECHTITELSKÉHO CÍLE


Za posledních méně než 10 let se šlechtitelský cíl radikálně změnil v mnoha holštýnských programech. Zatímco pouze Dánsko a Švédsko začlenilo znaky zdraví a dlouhověkosti do selekčního indexu už v roce 1996, nyní, v roce 2004 , existuje jen málo zemí, kteří nenásledovali skandinávský model. Podíl zdraví, managementu a dlouhověkosti ve ?světovém indexu? se zvýšil z 6% na 26%!

Šlechtění je stále na pochodu. Jen si vzpomeňte na tu spoustu nových býků, co se nově objeví v každých plemenných hodnotách. Jsou vždy otázkou mnoha diskusí v holštýnském světě. Ale sláva netrvá věčně. Býci, kteří byli ?in? včera, dnes mohou být ?out?. Důvod: vystřídají je noví býci. A někdy jejich plemenné hodnoty spadnou jakmile je dostupných více informací, i když to může býkovi ublížit. Tenhle scénář byl vidět často v posledních letech, protože většina holštýnských zemí dramaticky změnila jejich souhrnný index v posledním desetiletí.

Zpětný pohled
Je to popáté, co v Holstein Internationalu připravujeme přehled selekčních indexů nejprominentnějších holštýnských států (starší verze vyšly v letech 1996, 1998, 2001 a 2002). Když se podíváme na čísla, můžeme udělat jedno rychlé shrnutí okamžitě: aktualizace každé dva roky není přehnaný luxus! Ve srovnání s prvním přehledem v únoru 1996 se mnohé změnilo. Pouze 50% zemí mělo jen produkční index, kde zbylých 50% mělo index jako kombinaci produkce a typu. Jenom Dánsko a Švédsko měly souhrnný index zahrnující produkci, typ a management a znaky zdraví. V roce 1996 byl ?světový index? složen z 79%  z produkce s 15% typu a 6% management a zdraví. Nyní, po osmi letech (což v oblasti šlechtění je velmi krátká doba!) věci vypadají jinak. V roce 2004 se ?světový index? skládá z produkce (57%), typu 17% a 26% dlouhověkost, zdraví a management.

?Světový index? ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Produkce 79 72 60 58 57 Typ 15 20 18 19 16 Sek.znaky 6 8 22 23 27Tabulka 1 ukazuje, jak se index měnil během let, tabulka 2 (vzhledem k rozsahu je umístěna na pokračování na spodním okraji stránky) ukazuje změny dle jednotlivých států. Tento rozsáhlý zpětný pohled se dělá na přelomu století. Od té doby je více pozornosti věnováno dlouhověkosti a zdraví, většinou na úkor produkce, méně i typu. Ve srovnání s rokem 2002 je více pozornosti věnováno druhotným znakům (nyní 26%, v roce 2002 bylo 23%).

Druhotné znaky

Tabulka 3A: Znaky typu v celkovém indexu podle zemí

Země Znak Kanada vemeno, končetiny, rámec / kapacita Dánsko vemeno, končetiny, tlo Německo typ celkem Francie vemeno, končetiny, kapacita Itálie vemeno, končetiny, typ celkem Japonsko vemeno, končetiny Španlsko vemeno, končetiny, typ celkem USA (TPI) typ celkem, vemeno, končetiny USA (NM) vemeno, končetiny Jižní Afrika vemeno a rámec Švédsko vemeno, končetiny Švýcarsko vemeno, končetiny

Pro přesnější analýzu druhotných znaků se podíváme na skladbu souborných znaků. Celkem 26,2% zahrnuje v 9,6% dlouhověkost, 6,2% zdraví vemene, 5,2% plodnost a 5,2% ostatní znaky (obtížnost porodů, rychlost dojení ? tabulka 3B ukazuje seznam znaků podle zemí). Především zdraví vemene a plodnost zvýšily svou důležitost v posledních dvou letech. Irsko jej povýšilo značně, z 8% na 22%, znaky byly poprvé použity v americkém Net Meritu v srpnu 2003. Zvýšená pozornost na zdraví vemene přišla z USA (TPI), Velké Británie a Španělska, zemí kde národní index zahrnuje sekundární znaky již rok, i když ve velice malých vahách (3% pro dlouhověkost a 3% somatické buňky). Španělská výzkumná centra studují možnosti začlenit více znaky zdraví vemene a plodnost do výpočtu indexu ICO. ?Nejdříve si musí chovatelé zvyknout na nové znaky, teprve pak můžeme zvýšit jejich procento v indexu?, vysvětluje Juan Pena z Holštýnské asociace.

Tabulka 2: Skladba ?světového indexu? v letech 1996, 1998, 2001, 2002 a 2004 v nejdůležitějších holštýnských zemích světa, s procentickým důrazem na produkci, typ a sekundární znaky

Austrálie ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Kanada ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Dánsko ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Produkce 100 100 75 68 67 Produkce 60 60 60 57 57 Produkce 26 26 29 34 34 Typ 0 0 0 0 0 Typ 40 40 28 32 30 Typ 31 31 34 18 16 Sek.znaky 0 0 25 32 33 Sek.znaky 0 0 12 11 13 Sek.znaky 43 43 37 48 50   Nmecko ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Francie ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Anglie ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Produkce 100 58 56 50 50 Produkce 100 70 50 50 50 Produkce 79 79 77 77 77 Typ 0 17 20 15 15 Typ 0 25 12,5 12,5 12,5 Typ 21 21 0 0 0 Sek.znaky 0 25 24 35 35 Sek.znaky 0 5 37,5 37,5 37,5 Sek.znaky 0 0 23 23 23   Irsko ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Itálie ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Španlsko ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Produkce 100 100 61 69 60 Produkce 80 80 80 59 59 Produkce 62 65 66 66 59 Typ 0 0 0 0 0 Typ 20 20 20 23 10 Typ 38 35 34 34 35 Sek.znaky 0 0 39 31 40 Sek.znaky 0 0 0 18 31 Sek.znaky 0 0 0 0 6

 

Tabulka 3B: Ostatní znaky zdraví a managementu podle zemí

Zem Znak Austrálie rychlost dojení, temperament, živá váha (negativn) Dánsko rychlost dojení, temperament, jiné zdravotní poruchy, obtížnost porodů, kvalita masa Velká Británie Laminitida Holandsko obtížnost porodů (přímý a nepřímý) Nový Zéland živá váha (negativn) USA (NM) tlo (negativn), obtížnost porodů (přímý a nepřímý) Švédsko maso, temperament, jiné zdravotní poruchy, obtížnost porodů (přímý a nepřímý)

Ve Velké Británii index PLI doznal dvou změn. Důraz na dlouhověkost poklesl ve prospěch zdraví vemene a výskytu laminitidy (kulhavosti). Britové také přemýšlejí o přidání plodnosti. Největší novinka z ostrovů je ta, že druhý národní index, TOP, přestane existovat v srpnu 2004 (fungoval pouze dva roky). Na základě oficiálního výkazu britské plemenné knihy (která představila TOP), se PLI a TOP tak přiblížily k sobě že není již déle potřeba dvou různých indexů. David Hewitt z HA Velké Británie: ?Index TOP v minulosti ?motivoval? mléčný průmysl k přiblížení se selekčnímu indexu, který se více podobal filozofii harmonického (vybalancovaného) šlechtění; většina britských farmářů měla tuto filozofii ráda. I když jsme plně podporovali obnovovaný index PLI, chceme pokračovat ve zdůrazňování jak důležité pro mléčné farmáře je selektovat býky opatrně, na základě těch znaků, které potřebují vylepšit ve svých stádech?.

TPI a Net Merit
USA jsou jedinou zemí se dvěma oficiálními indexy; TPI (Holštýnské asociace) byl zkompletován s Net Meritem před deseti lety. Tento druhý index se z počátku zaměřoval na produkci a sekundární znaky (dlouhověkost a somatické buňky), zatímco TPI se skládal z produkce a typu. Později se TPI a Net Merit přiblížily když se do NM přičlenily znaky typu a TPI zahrnoval i sekundární znaky i přes rozdílné existence. TPI pokračuje v tendenci znaku více zaměřeném na typ, a NM se více zaměřuje na znaky managementu a zdraví. Poměr proteinu a tuku je také odlišný (viz tabulka 4). ?Hodně amerických časopisů i plemenářských firem klade větší důraz na Net  Merit namísto na TPI, zatímco většině zahraničních farmářů je blíže TPI. Myslím je to tím, že američtí farmáři se více zajímají o produkční a zdravé krávy a ne tak moc na výstavní zvířata, jak je to u zahraničních chovatelů?, říká Paul VanRaden z USDA. Poslední změna Net Meritu proběhla v roce 2003, kdy byly začleněny nové znaky, jako např. plodnost dcer a obtížnost porodů.

Tabulka 4: Selekční indexy ukazující relativní váhy mezi proteinem, tukem, mlékem, typem, dlouhověkostí, zdraví vemene, plodností, a ostatními znaky zdraví a managementu v procentech. Pořadí je dle intenzity selekce na produkci.


Poznámka: Ve Španělsku má mléko pozitivní váhy zatímco v ostatních zemích má negativní Přehled znaků které formulují část ?ostatní znaky zdraví a managementu) jsou v tabulce 3B.

Zdroj: Výpočetní centra jednotlivých států

V únoru roku 2005 Holštýnská asociace představí nový model TPI, který bude mít ještě vyšší korelaci s NM než současný vzorec. Protein, celkový typ a dlouhověkost trochu ztrácejí. Namísto toho budou zahrnuty tři nové znaky ? plodnost dcer (5%), obtížnost porodů (5%) a mléčnost. Tento posledně zmíněný znak bude mít negativní váhy (-2%). Tom Lawlor, generální manažer výzkumného týmu při HA, vysvětluje: Změny které děláme s výpočtem TPI zahrnují poslední výzkumy, které nacházejí trend v plodnosti krav, a potřebu více mléčné síly v současné populaci. Nový výpočet TPI povede k modelu krávy, která bude mít zlepšenou plodnost, bude se snadněji telit a zůstane ve stádě déle. Tyto zdokonalení budou udělány s bez redukce ostatních ekonomicky důležitých znaků?.

Kromě Net Meritu (NM) USDA publikuje dva další selekční indexy: Cheese Merit (CM) a Fluid Merit (FM). Rozdíl mezi nimi je dán rozdílným systémem platby za mléko. To je stát od státu rozdílné. NM předpokládá průměrnou cenu, zatímco CM zdůrazňuje procenta (mléko pro zpracování na sýr) a FM zdůrazňuje produkci mléka (mléko pro přímou spotřebu).

Protein a tuk
Vraťme se na minutu nazpět ke světovému indexu. Od roku 1998 do roku 2002 zůstal důraz na produkci docela ustálený s méně než 60%. Země se od tohoto průměru podstatně odchýlily: Velká Británie (77% produkce), Japonsko (75%), Austrálie (67%). Hodně pod průměrem jsou Švédsko (29% produkce) a Dánsko (34%). V ?bitvě? mezi složkami něco vyhrává protein před tukem, nyní je poměr 41% proteinu k 15,6% tuku. V roce 2002 byl tento poměr 46% k 14%. Tento poměr se mění i když ne všude stejným směrem. Kanaďané zvyšují svou koncentraci na tuk v novém výpočtu LPI zatímco některé evropské státy zvyšují koncentraci na protein. Německo například vyjmulo procento tuku z výpočtu RZM během květnových plemenných hodnot a výsledkem je zvýšený poměr tuku (namísto 4:1 je 6:1).

Typ
Je to docela jasné, že mnoho zemí se adaptovalo na skandinávský model (celkový index zahrnující zdraví a znaky managementu). Jenom Japonsko a Jižní Afrika nemají žádné druhotné znaky v národním indexu, všechny ostatní ano.
Typ není vůbec zahrnut v indexech Austrálie, Velké Británie, Irska, Holandska a Nového Zélandu. To ale není tak úplně pravda protože jednotlivé znaky typu jsou začleněny v dlouhověkosti a znacích zdraví. Například na základě dat o brakaci v Austrálii je index dlouhověkosti závislý na hloubce vemene, sklonu zádě a celkovém typu. Velká Británie používá vemeno a končetiny na predikci života ve stádě zatímco Irsko má úhel spěnky, kondici, hloubku vemene a mléčnost jako předpoklady pro plodnost a dlouhověkost. ?V současné sobě přemýšlíme o možnosti začlenit více znaků hodnocení zevnějšku do EBI?, říká Pat Donnellan z irského výpočetního centra ICBF.
Holandsko také začleňuje několik znaků zevnějšku k predikci sekundárních znaků. ?Každý znak, který je ekonomicky důležitý, je zahrnut do celkového indexu?, říká Arnold Harbers na otázku NRS, zda v DPS očekávají nějaké změny. Přímé začlenění znaků typu do výpočtu DPS ještě není, ačkoli v současnosti probíhají debaty v holandském mléčném průmyslu. Harbers: ?Naše neprodukční znaky (stálost, zdraví vemene, plodnost a obtížnost porodů) jsou predikovány přes znaky typu. Myslíme si že touto cestou můžeme využít znaků typu nejlépe. Typ je využíván jako míra redukce nákladů?.

Více změn
Je celkem jasné, že toto nemůže být naposled kdy se HI zaměřil na složení národních indexů. Už teď se chystají další změny. Jak bylo zmíněno, výpočet TPI bude pozměněn a Španělsko a Velká Británie čekají na výsledky probíhajících studií. Austrálie uvažuje o začlenění maternálního znaku obtížnosti porodů do indexu APR a ostatní státy také předpovídají možné změny.
Od února 2005 jsou očekávány velké změny v Kanadě na základě Briana VanDoormaala z výpočetního centra CDN. Tyto srpnová data o plodnosti plemenic budou uvolněny a tento znak velmi pravděpodobně obdrží adekvátní důraz ve výpočtu LPI stejně jako somatické buňky. Navíc se změní poměr protein:tuk z 1:3 na 1:2 nebo 1:1,5 s větším důrazem na procento. Na závěr ? kanaďané uvažují o snížení důrazu na zdraví a plodnost ve prospěch produkce a dlouhověkosti. Šlechtění bude zase v pohybu.

Japonsko ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Holandsko ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 N.Zéland ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Produkce 100 75 75 75 75 Produkce 100 100 67 58 57 Produkce 100 75 65 64 64 Typ 0 25 25 25 25 Typ 0 0 0 0 0 Typ 0 0 0 0 0 Sek.znaky 0 0 0 0 0 Sek.znaky 0 0 33 42 43 Sek.znaky 0 25 35 36 36 USA-TPI ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 J.Afrika ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Švédsko ´96 ´98 ´01 ´02 ´04 Produkce 66 67 57 57 54 Produkce 63 63 63 63 63 Produkce 26 28 29 29 29 Typ 34 33 29 28 30 Typ 37 37 37 37 37 Typ 21 24 20 21 21 Sek.znaky 0 0 14 13 16 Sek.znaky 0 0 0 0 0 Sek.znaky 33 48 51 50 50

Bert Wesseldijk, Holstein International, červen 2004
přeložila Lenka Kahánková, Genoservis a.s. Olomouc