Homepage poradenstvi clanky odchov-telat-a-jalovic 91-telata-versus-prujem-a-pneumonie

06.12.2007

TELATA VERSUS PRŮJEM A PNEUMONIE


Poznámka k překladu: Tento článek doporučuji všem chovatelům jako zopakování zásad úspěšného odchovu telat.

Podle výsledků zdravotního monitorovacího systému v USA jsou nejčastějším důvodem úhynu telat průjmová onemocnění (52,5%) a pneumonie (21,3%) během prvních třech týdnů života. Pokud chcete snížit procento úhynu v této kategorii zvířat, zaměřte se zejména na tyto dva problémy.

Dvě nemoci najednou
Pokud dojde u telete k průjmům a  zvíře je stresováno dehydratací, onemocnění plic přichází v zápětí. Takže většinou chovatel musí řešit najednou problémy dva.
Protilátky získávají telata plně z kolostra matky. Pokud jej nedostanou v potřebném množství, jsou proti infekci v prvních týdnech života zcela bezbranné. Všechna onemocnění telat nesou s sebou nejen úhyny, ale i náklady na léčení a i celoživotní snížení produkce u zvířat které přežily např. pneumonii.

Kde hledat řešení?
Řešení je v prevenci a dobré každodenní zootechnické práci. V praxi jsou nejzdravější telata k vidění na farmách s jednoduchým systémem ustájení a péče.
V tomto článku uvádíme základní body prevence  průjmů  a pneumonie.

A. Prevence průjmů

1.. Provádějte důslednou desinfekci ustájení. Výkaly  jsou hlavním zdrojem infekce. Zajistěte, aby se tele narodilo v čisté a desinfikované stáji s kvalitní podestýlkou. Boudy pro telata po každém turnusu umyjte, desinfikujte a popřípadě změňte místo, na kterém stojí.
2. Důsledně napájejte mlezivem. Mlezivo je pro tele životně nutné a nic jej nenahradí.
3. Individuální ustájení v boudách je vždy to nejlepší řešení. Boudy by měly stát na ploše s dobrým odvodněním.
4. Desinfikujte veškeré náčiní a „ nádobí“ potřebné pro krmení telat.
5. Neměňte „náhle“ krmnou dávku. Pokud jednou přejdete z kolostra na mléko, nebo mléčnou náhražku, nikdy se už nevracejte, nebo neměňte rychle jedno za druhé.
6. Na odpadní mléko si dávejte pozor! I když mléko nemocných a léčených krav vypadá jako levný zdroj krmení, může vaše náklady naopak zvýšit o nečekané průjmy. Řešení je toto: Nikdy nezkrmujte odpadní mléko od krav nemocných mastitidou, mykoplasmosou, salmonelozou a paratuberkulozou. Pokud krmíte odpadní mléko, dělejte tak hned po nadojení, nebo mléko pasterujte.
7. Pokud je to možné, použijte kokcidiostatika. Optimální je přimíchání kokcidiostatik do mléčné náhražky, nebo do startéru.
8.Omezte šíření nemocí. Hmyz (hlavně mouchy), psy, kočky, ptáky a hlodavce pokud možno na farmě omezte. Při krmení napojte nejdříve zdravá telata a pak až nemocná.

B. Prevence pneumonie

1. Udržujte dobrou ventilaci všech ustájení. Pokud si nejste jistí kvalitou ovzduší ve vašem teletníku, klekněte si na zem do výšky telete a pokud po deseti minutách nebudete schopni popadnout dech, ihned zabezpečte přísun čerstvého vzduchu.
2. Udržujte telata v suchu a na dobré podestýlce.Suché, nakrmené tele v boudě s kvalitní podestýlkou je proti zimě a nemocem dobře odolné.
3. Krmte dostatek mléka. Doporučované dva litry mléka ráno a večer nestačí, pokud v zimě extrémně poklesnou teploty, tehdy je nutno zvednout dávku na 3 až 4 litry na jedno krmení. Extrémní horka mohou způsobovat podobné problémy. Pokud tele hladoví, trpí stresem , který může vést až k pneumonii.
4. Zabraňte vzájemnému kontaktu. Sliny, výtoky z nozder a kapénky z dýchacího aparátu umožňují původcům pneumonie jejich šíření.Proto jsou nejlepší individuální boudy s dostatečnými rozestupy od sebe.
5. Udržujte jednotlivé věkové skupiny telat (turnusy) odděleně.  Zabráníte přenosu nemocí ze starších zvířat na mladší.
6. Vakcinujte matky. Matky, které byly vakcinovány proti IBR, BVD atd. mohou přenést prostřednictvím kolostra protilátky na své potomstvo.
7. Vyhněte se nákupu telat.. Telata, která přesto nakoupíte, dejte minimálně na týden do karantény. Jinak se mohou stát zdrojem respiratorních onemocnění.
8. Zamezte pneumoniím vzniklým díky vdechnutí kapaliny.Pokud krmíte telata jícnovou sondou nebo z láhve, vyvarujte se vdechnutí mléka zvířetem. Toto mléko tele nevykašle a často je příčinou infekce.
9. Minimalizujte stres při odstavu. Často se stává, že krásné, zdravé tele dostane zápal plic při odstavu v osmém týdnu věku. Změna krmiva může vést k onemocnění pneumonií ze stresu. Zootechnické úkony, jako značkování, odrohování, kastraci atd. provádějte v jiných termínech a ne při odstavu. Optimální je zachování individuálního ustájení i po odstavu. Tele by mělo dostávat jen startér a vodu (seno  až  od třetího měsíce věku).
10. Vakcinujte telata. Před odstavem a odsunem telete vždy vakcinujte proti původcům pneumonie..


Pamatujte, průjmy i pneumonie jdou spolu ruku v ruce a jsou hlavním důvodem úhynů u telat. Nezanedbávejte proto prevenci!                                         

Dairy Herd Management, září 2002
podle Maureen Hanson přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – PS Frýdek-Místek