Homepage poradenstvi clanky odchov-telat-a-jalovic 46-muzeme-krmit-telata-mlekem-jen-jednou-denne

08.11.2007

MŮŽEME KRMIT TELATA MLÉKEM JEN JEDNOU DENNĚ ?


Na mléčných farmách je potřeba věnovat mnoho práce a času mléčným telatům. Ne všude si to ale mohou dovolit. Obvyklými důvody bývá právě nedostatek času, prostoje a disciplína.

Farmáři doufají, že sníží tuto pracovní zátěž, pokud budou krmit telata mlékem jen jednou denně při zachování dobré úrovně odchovu telat. Ale pouze dobrý management může zajistit žádané výsledky.

Různé systémy
Odchov telat směřuje v mnoha zemích ke krmení jednou denně. Tento systém je v Británii praktikován již přes 20let. Má různé odchylky, ale striktně popsané :
· Okamžitě po mlezivovém období se začíná podávat fortifikované mléko – mléčná krmná směs - v koncentraci 50 g na 1 litr mléka. Toto mléko se podává jednou denně a je třeba dosáhnout spotřeby 6 litrů na tele do 42 dní.
·  Opět po ukončení mlezivového období se teleti jednou denně podává litr a půl fortifikovaného mléka o koncentraci 200 g na litr.
· V USA praktikují farmáři osvědčený způsob krmení 4 litrů mléka o koncentraci 450 g jednou denně místo 1,9 l mléka o koncentraci 225 g dvakrát denně.
· Mezi 4. a 10. dnem stáří telete se krmí dvakrát denně, mléko má koncentraci 125 g na litr. V této periodě se začíná postupně zvyšovat ranní dávka mléka až na 2,5 litrů a odpolední krmení zůstává konstantní. Později se začíná snižovat množství odpoledního mléka o půl litru denně, až tele ve věku 10 dní přijme jednou denně 3 litry mléka o koncentraci 150 g na litr.
· Systém, který většinou používají farmáři na severu Francie, spočívá v podávání mléka asi desetidenním telatům dvakrát denně o koncentraci 125 g na litr. Postupně se dosahuje do věku 14 dní telat krmení jednou denně mlékem o koncentraci 185 až 200 g na litr.

Zkušenosti
Ne vždy jsou názory na krmení telat jednou denně pozitivní. Na mnoha farmách při zavedení tohoto systému očekávají snížení náročnosti práce, ale jsou zklamáni.
Zdravotní stav telete není ovlivněn tím, zda se krmí jednou či dvakrát denně. Pokud se vyskytnou zdravotní problémy, stejně špatně bude prospívat tele krmené jednou či dvakrát denně.
Přetížením střev se zvyšuje riziko výskytu trávicích poruch. Mohou to být tyto případy :
· Příliš časné zahájení krmení jednou denně. Zvláště v zimním období může tele přivést do negativní energetické bilance v prvním týdnu života.
· Nedostatečná hygiena – riziko infekce.
· Mléko je při podávání příliš chladné – negativně ovlivňuje trávení.
· Pokud tele vypije příliš mnoho mléka, riskujeme průjem.

Ačkoli krmení vám zabere méně času a práce bude více flexibilní, stále budete muset věnovat dostatek času kontrole zdraví.
Pozdě zachycené symptomy nemoci či špatná diagnostika vede ke zvýšení veterinárních i krmivářských nákladů. I pohoda stáda je více méně narušena, skupina telat krmených jednou denně bývá neklidná, pokud jiná telata dostávají krmivo dvakrát denně.


Výsledky výzkumu
Problematice krmení telat jednou denně se věnuje několik výzkumů. Podle B.A. Hopkinse dobrý růst telat je schopno zajistit krmení jednou denně a také včasné zavedení koncentrátů do krmné dávky. Podle této studie telata přijímala i kravské mléko.
Podle další studie telata dostávají mléčnou směs na bázi odstředěného mléka. Produkt obsahuje kasein, který se vlivem reninu sráží v abomasu. Proteázy pomáhají s dostupností živin a v trávicím traktu tak zůstávají 6 až 8 hodin.
Další studie vznikla v Denkavit centru – „De Grutto“ a zaměřila se na působení mléčné směsi na bázi sušené syrovátky – při krmení telat jednou denně.

Tabulka: Výsledky krmení telat mlékem jednou denně po dvou
nebo pěti týdnech (celkové období 6 týdnů)

Období 6 týdnů A B   krmení 1x denně po 5 týdnech věku krmení 1x denně po 2 týdnech věku Růst 28,5 28,5 Mléko 28,7 28,2 Koncentráty 12,5 12,9 Seno 2,2 1,4 Kukuřičná siláž 1 0,4

Francouzská studie jako první uplatnila metodu krmení prvních 14 dní stáří telat dvakrát denně – obohaceným mlékem o koncentraci 125 g na litr a poté se přechází na krmení jednou denně přičemž mléko má koncentraci 185 g na litr mléka.
Ve srovnání (viz tabulka) výsledky růstu obou skupin korespondují. I příjmy objemných krmiv a koncentrátů jsou podobné. Skupina „B“ – krmení podle francouzské metody – přijala po 6 týdnech věku o 5 kg mléka více než skupina „A“. V obou skupinách se po testovací dobu nevyskytl žádný vážný případ průjmového onemocnění.

Doporučení
Shora srovnávané studie byly provedeny dvakrát a ukazují obdobné hodnoty růstu i příjmu krmiva.
Přestože francouzská studie pracuje jen s polovinou farem, farmáři jsou spokojeni – i když zpočátku jsou hodnoty růstu nižší, u tříměsíčních telat vzrůstají. To ovšem znamená dodržení několika zásad :
· Zajištění odolnosti telat optimalizací hygieny, dezinfekce pupku, a především zajištění včasného podání mleziva.
· Nezačínat s krmením jednou denně v prvním týdnu života telete – možnost výskytu trávicích poruch. Dodržovat množství podávaného mléka.
· Při přechodu z krmení 2x denně na jednou denně zvýšit koncentraci na 185 až 200 g na litr. Zamezíme energetickému úbytku a zajistíme optimální růst, který by měl činit do 3 měsíců stáří 850 g denně. Toho můžeme dosáhnout jen lehce stravitelným a kvalitním mlékem.
· Zamezit přepití telat – mladé tele neumí regulovat množství mléka v abomasu, dochází k vracení do bachoru, což může vést k průjmům nebo nadmutí.
· Zajistit neomezený přístup k čerstvé pitné vodě.
· Po mlezivovém období a zahájení krmného programu podáváme telatům jen chutné hrubě upravené a velmi kvalitní objemové krmivo. Také vysoce kvalitní mléčná směs na bázi odstředěného mléka je výborným stimulem (viz graf).
· Kontrola telat musí být zajištěna nejméně 2x denně.
· Podávání krmiva musí být vždy ve stejnou dobu.
· Zajištění výborné hygieny kotce a suchého lože.
·  Důležité je také dostatečné množství světla ve stáji. Musíme dát pozor na prašnost krmiv – čistota stájového ovzduší.
· Odstav má proběhnout tehdy, až je tele schopné přijmout minimálně 2 kg koncentrátu. Dřívější odstav by měl za následek retardaci růstu.
· V případě průjmových onemocnění je nezbytné podávat vodu s roztokem elektrolytů.

Ačkoli jsou tato doporučení vhodná a nezbytná pro jakýkoli krmný systém, o to víc jsou důležitější pro metodu krmení jednou denně. Malá nedbalost vede k velkým následkům v krmném systému.

Závěr
Přechod na krmení mléčných telat jednou denně významně neredukuje pracovní zatížení. Musíme o to více sledovat zdravotní stav telat. Výsledky závisí na komplexním rozsahu celkového managementu. Malé chyby mají často obrovské následky. Řiďte se heslem: „nejdřív se podívej, kam skáčeš“.
Úspěch závisí nejen na dobrém managementu, ale také na vysoké úrovni všech pracovníků, zejména těch v bezprostřední blízkosti zvířat – a to je velmi důležité zejména v odchovu telat.

podle Gert van Trierum, International Dairy Topics, roč.3/č.4, 2004
přeložila Lucie Rulfová