Homepage poradenstvi clanky ekonomicka-vyroba-mleka 78-slechtime-pro-zisk

06.12.2007

ŠLECHTÍME PRO ZISK


Světový mléčný průmysl je pod obrovským tlakem jak produkovat mléko tak efektivně jak jen je to možné, a producenti ve všech zemích jsou tlačeni najít nejlukrativnější cestu fungování jejich stád.
Dnešní úspěšný mléčný producent již našel mnohé klíče k dlouhodobé rentabilitě.

Pro daný cíl – maximální profit – jaká je role genetiky? Zeptali jsme se majitelů farem a managerů na třech úspěšných mléčných farmách v USA abychom se s vámi podělili o jejich filozofii, jak šlechtí pro profit.

Jaký je váš plemenný cíl?

Arizona Dairy Company:
Cílem je produkovat zisková zvířata, která ve stádě zůstanou tak dlouho jak jen je to možné. To se dosahuje dobrou genetikou, dobrou výživou, a dobrým managementem – lidmi a praktikami. Všechny tři faktory jsou důležité pro završení tohoto cíle.
Second Look Holsteins:
Poslání farmy Second Look Holsteins zní: „Šťastní, zdraví lidé pracující se šťastnými, zdravými zvířaty rentabilně produkujícími vysokou kvalitu mléčné produkce a genetiky pro veřejnost.“ Produktivní, bezproblémové krávy jsou klíčem k dosažení tohoto poslání.
Welcome Stock Farm:
Být ziskový v prodeji mléka na komerční bázi. Genetika je využita v pozadí k vystupňování této rentability při prodeji mléka. Obchodování s býky, kravami a embryi a dodatečný meziprodukt naší chovatelské filozofie.

 

Jak vybíráte býky abyste zlepšili profit vašeho stáda? Co je nejdůležitějším indexem či znakem využívaným v selekci býků?

Arizona Dairy Company:
Nejvyužívanější je Lifetime Net Merit (LNM, celoživotní ziskovost). Pro velké komerční stáda je LNM selekčním kritériem usnadňujícím rozhodování. Obecně máme rádi býky, kteří mají vysokou plemennou hodnotu pro mléko, zdravé vemeno a vysoký protein – ale všechny tyto znaky jsou v LNM.  Dva znaky, na které se koncentrujeme nejvíce, je mléko a vemeno. Oba jsou základem pro úspěšné komerční mléčné stádo. Většina býků s vysokým LNM má zdravé vemeno a vysokou produkci mléka, což nám usnadňuje práci když děláme selekci býků.
Jakmile jsou býci vybráni, sledujeme je v různých publikacích a magazínech, které přinášejí žebříčky býků a nové plemenné hodnoty. CRI nabízí množství vysokopostavených býků podle LNM, kteří v našem stádě velmi dobře pracují. Používáme kolem 2.000 dávek každého a pak si vybereme jiného býka.
Second Look Holsteins:
My využíváme program holštýnské asociace, Red-Book Plus, pro identifikaci a setřídění býků. Odtud nakontaktujeme ty o kterých se chceme dozvědět více.  Naším cílem je užívat ne více než dva či tři býky na jalovice a čtyři až šest na krávy.
Klíčovým indexem je produktivní život, LNM, TPI, plemenná hodnoty pro typ, utváření vemene, končetiny a snadnost telení. Býk musí splňovat minimální kritéria v každém z těchto znaků. Selektovali jsme na dlouhý produktivní život ještě dříve než byl vyvinut oficiální index, a pokládáme PL (produktivní život) jako selekční znak v posledních pěti letech. Nynější naše minima jsou: LNM = 400, PL = 1,4, TPI = 1.550, typ +1,5. Býky odpovídající tomuto výběru setřídíme podle snadnosti telení, utváření vemene a končetin. Vyřadíme býky, kteří těchto hodnot dosáhli především díky původu. Zkoumáme také mateřskou linii (rodinu býka).
Welcome Stock Farm:
Selekce býků je kritickou součástí našeho mléčného managementu. Pokračujeme v individuálním připařovacím plánu pro pokračující vývoj.
Věříme že produkční znaky, včetně kilogramů proteinu a tuku, mají nejvyšší vliv na profitabilitu farmy. Při prioritě produkčních znaků se LNM stává důležitým selekčním kritériem. Jakmile je tento inicializační bod udělán, hodnotíme pak býky individuálně podle znaků typu, včetně vemene, končetin a konstituce.
Pokoušíme se využít všechny dostupné informace k dosažení rozumného chovného rozhodnutí, které následně vyústí v rentabilní krávy v budoucnosti.

Popište vaši ideální rentabilní krávu

Arizona Dairy Company:
Taková kráva musí mít vysokou produkci a nízký výskyt mastitid, snadno se s ní pracuje a taky musí mít určitou dlouhověkost ve stádě.
Second Look Holsteins:
Na naší farmě by mohla ideální krávou být zvíře jako Graum-N Promise Margie 759 (VG-87), narozená v září 1991. Poprvé se otelila ve věku 1 rok, 11 měsíců s osmé tele dala ve věku 9 let a 1 měsíc. Do listopadu 2000 dosáhla užitkovosti 200.000 liber (90.719 kg). Margie je matkou šesti jaloviček. Jako dvouletka byla hodnocena GP-81 a v devíti letech byla hodnocena VG-87! Když se narodila, vypadala na zvíře menšího rámce, silných nohou, ale v průběhu let vyrostla a vyvinula se jak produkovala mléko a telata. Jako již ustálená producentka mléka dosáhla dvakrát maximálního nádoje 57 kg ale laktace byla vždy perzistentní. Má skvělé končetiny, měkké, pružné vemeno s korektními struky a rozmístěním.
Welcome Stock Farm:
Snažíme se vyvinout rentabilní krávy pro komerční využití. To zahrnuje funkčně korektní krávy, které mohou produkovat velké množství proteinu a tuku po několik laktací. Taková kráva potřebuje mít kvalitní vemeno, široké, vysoko upnuté, s dobře rozmístěnými struky umožňujícími snadné telení. Musí chodit na dobrých nohou (dobrý postoj), mít střední rámec ale široký mulec, široký hrudník, tělo, vemeno a záď. Stručně řečeno musí být široká od hlavy až k ocasu.

Co očekáváte že bude vaším chovným cílem za pět let?

Arizona Dairy Company:
Příštích pět let budeme selektovat na stejné genetické znaky,  protože pro nás dobře pracují. Proč upevňovat něco co zpevnění nepotřebuje?
Second Look Holsteins:
V mléku budou jsou nově identifikovány specifické částečky, jako jsou konjugované linolenové kyseliny (CLA), které způsobuje že mléko pro konzumaci lidmi je zdravější. Věříme, že selekční nástroje budou dostupné v takové míře, aby se na takový typ částic během pěti let dalo selektovat. Další propracování selekčních znaků jako je vitalita, snadnost telení, rezistence k chorobám a reprodukční výkonnost je kritičtější. Spoléháme na plemenářské firmy že selektují proti genetickým poruchám a využívají moderní dostupné nástroje pro zvýšení úspěšnosti svých býků. Máme rádi krávy, které jsou líbivé oku, ale také věříme našemu průmyslu, který potřebuje pokračovat v modernizaci „Pravého typu modelu krávy“, odrážející stále zvyšující se požadavky, které klademe na naše krávy.
Welcome Stock Farm:
V současném cenovém systém platby mléka, a nevidím že by se měl v budoucnu příliš měnit, budeme pokračovat se selekcí na zlepšovatele kilogramů proteinu a tuku. Rozmístění struků bude stále důležitý znak, především z důvodu zvyšující se mléčných robotů. Využití krmiva, podobně jako v jiných odvětvích živočišné výroby, se stane důležitější tak jak na tom bádají vědci.

Bude mít cena mléka vliv na vaše rozhodování o výběru býků? Vysvětlete prosím.

Arizona Dairy Company:
Cena mléka nebude ovlivňovat náš výběr býků. Koncentrujeme se spíše na šlechtění zdravých zvířat bez ohledu na cenu mléka, protože krávy jsou základem pro úspěch velkého komerčního stáda.
Second Look Holsteins:
Ano, cena mléka bude mít vliv na výběr býků. Využíváme TOP býky v celém našem programu, nicméně ale v době nízké ceny mléka budeme drahé býky využívat opatrněji a mezery vyplníme býky za rozumnější cenu.
Welcome Stock Farm:
Cena mléka jasně ovlivňuje výběr býků. Na trhu oceňujícímu množství tekutiny je požadováno množství. Na trhu oceňujícímu výrobu sýrů jsou kritičtější složky. V současné době jsme placeni za produkci proteinu a tuku, což nás nutí k využívání býků, kteří zlepšují tyto znaky a zvyšuje náš potenciál vydělaných peněz zvlášť na každou krávu. Většina našeho genetického obchodování je založena na produkci kilogramů proteinu a tuku. Farmáři v oblastech, kde se platí za množství mléka, by měli selektovat na kilogramy mléka. Někteří býci jako např. Garter vyhovují oběma kritériím.
Dokonce i v době extrémně nízké ceny mléka si zase koupíme TOP býky. Semeno, které koupíme dneska, je investice do budoucnosti, do příštího genetického potenciálu naší farmy, takže nikdy neriskujeme s kvalitou býků. Radši si „utáhneme pásek“ v jiných aspektech mléčné výroby než bychom sáhli ke snížení kvality býků které nakupujeme. Naše budoucí zisky jsou úzce spojeny s genetikou a inseminačními dávkami, které koupíme dnes.


Jakou část vašeho zisku z produkce připisujete genetice?

Arizona Dairy Company:
Genetice a výběru býků přisuzuji kolem 45% ziskovosti našeho stáda.
Second Look Holsteins:
Ve škole jsme se učili že genetika zapříčiňuje 25% a prostředí 75%. Jak se naše stádo rozrůstalo během poslední dekády,  více jsme si začali cenit vlastní genetiky stáda.
Jsou tu také jasné faktory prostředí jako je výživa, ustájení a dojení, které mohou zlepšit či zhoršit schopnosti krav dané geneticky.
Většina farmářů by asi souhlasila s tím, že výdaje na genetiku (inseminační dávky, registrace zvířat atd.) dělají 5% či méně v celkových výdajích farmy. Pokud genetika zapříčiňuje 25% na zisk farmy, pak máte návratnost investice 5:1.
Welcome Stock Farm:
Genetice přisuzujeme značnou část z profitu. S využitím dostupných nejlepších býků věříme že je to dvojnásobný užitek: produkujeme více mléka na prodej a navíc obchodujeme s extra genetikou (plemenařením) – s býky a embryi.

Arizona Dairy Company, Mesa, Arizona Ross Tappan, generální manager

Arizona Dairy Company je jednou z největších farem v USA, má přes 10.000 mléčných zvířat. V současné době je zde 6.100 dojnic ustájených v suchých místech ve stínu a s chladicími jednotkami. Dojírna je 2x24 paralelně a 2x40 polygon.

Průměrná denní produkce na krávu: 34,5 kg
Procento krav inseminovaných býky z plem. organizací: 75%
Procento jalovic inseminovaných býky z plem. organizací: 95%


Second Look Holsteins LCC Eden, Wisconsin

Second Look Holsteins LCC je spoluvlastnictvím Douga a Lindy Hodorffových a Coreye a Tammy Hodorffových. Vychovali přes 25 býků testovaných plemenářskými organizacemi, jeden z nejlepších byl populární býk v devadesátých letech minulého století – Second-Look Jolt a TOP býci let osmdesátých – Top-Flite Hammond a Second-Look Seducer. Mnoho plemenic z těchto rodin jsou dnes na farmě prominentkami.

Počet krav: 750
Ustájení: 4 řady, vypískovaná lehárna, volné ustájení s venkovním krmištěm. Dojírna 2x10.
Průměrná produkce na krávu: 11.435 kg mléka, 418 kg tuku, 335 kg proteinu
Procento krav inseminovaných býky z plem. organizací: 100%
Procento jalovic inseminovaných býky z plem. organizací: 90%


Welcome Stock Farm, Schuylerville, New York William H.Pecker, majitel

Na farmě Welcome Stock Farm byl vychován Welcome Garter, 3. podle TPI  a 4. podle NM (únor 2003). Garter je z vynikající rodiny na Welcome Farm, přenáší obrovskou šířku mulce, hrudníku a kapacitní vemeno s neuvěřitelnou ochotou dojivosti. Velký počet býků z rodiny Welcome „G“ a jiných rodin bylo prodáno plemenářským firmám na testaci.

Počet krav: 410
Ustájení: komerční volná stáj, dojírna 2x7
Průměrná produkce na krávu:  12.020 kg mléka, 449 kg tuku, 363 kg proteinu
Procento krav inseminovaných býky z plem. organizací: 100%
Procento jalovic inseminovaných býky z plem. organizací: 98%


HORIZONS, listopad 2002
přeložila Lenka Kahánková, Genoservis a.s. Olomouc