Homepage poradenstvi clanky ekonomicka-vyroba-mleka 77-co-nam-muze-pomoci-lepe-ridit-naklady

06.12.2007

CO NÁM MŮŽE POMOCI LÉPE ŘÍDIT NÁKLADY


Důležitá rozhodnutí děláte každý den. Zaměřme se ale způsob, jak je vyhodnocovat.

Každý den děláte rozhodnutí, která ovlivňují návratnost vašich investic. Některé změny mohou být měřeny v krátkých termínech (denně či týdně), jako je např. změna krmné dávky, která se odrazí v produkci mléka. Vliv těchto rozhodnutí obecně může být kvantifikován bez větší obtížnosti. Dlouhodobé ohlasy, jako je např. změna, jejímž důsledkem by mělo být méně problémů s končetinami, nižší brakaci či zlepšené reprodukci, je mnohem obtížnější kvantifikovat.
Krátkodobé rozhodnutí často zahrnují změny v krmné dávce, využití nových produktů či metod, nebo změnu zvyků. Možná očekáváme, že změna ovlivní jeden z následujících ukazatelů, které mohou být ovlivněny v krátkých termínech:
- zvýšená produkce mléka
- zlepšení využitelnosti konverze krmiva v mléko
- vyšší příjem přes cenu krmné dávky
- redukci metabolických poruch či vyhnutí se specifických zdravotních problémů
- minimalizace ztráty tělesné kondice

Zaměřte se na vysoké výdaje …
Výdaje za krmivo obvykle reprezentují jednoduše změřitelný, ale rozsáhlý výdaj v produkci mléka. Tak jak bojujeme o vyšší produkci mléka, měli bychom také usilovat o zlepšení využitelnosti krmiv. Existuje mnoho měřitelných metod. Náklady na krávu a na den je nejužívanější, ale také nejvíce matoucí.
Měli bychom usilovat o maximalizaci profitu, což je někdy rozdílné od minimalizace nákladů. Naše měření může vyhodnotit úspěšnost konverze krmiva a profit asociuje s náklady a výnosy z krmné dávky. Podívejme se na nejvíce užitečné indikátory úspěšnosti krmení.

Příjem přes výdaje na krmení
To je jednoduše řečeno příjem z mléka mínus náklady na krmení. Může být vyjadřován na krávu a den nebo na krávu a rok. Jakékoli změny v krmné dávce, které zlepšují příjmy přes náklady na krmení, a nemají negativní dopad na zdraví krav, by měly být pokládány za pozitivní.

Poměr MLÉKO : KRMENÍ (M:K)
To je množství mléka produkované jednotkou příjmu sušiny. Většina vysokoprodukčních stád má průměr vyšší než 1,5. Jste-li pod 1,4 za stádo, doporučujeme udělat nějaké zdokonalení. Poměr se může změnit stáží laktace, takže je důležité vzít v úvahu počet dnů laktace skupiny či stáda. Krávy v nižším stadiu laktace mají vyšší poměr M:K ale ztrácejí tělesnou kondici. Naopak krávy ve vyšším stadiu laktace by měly mít nižší poměr M:K, protože nabírají vyšší tělesnou kondici.

Náklady za krmení na 100 kg váhy
je průmyslovým standardem. Ačkoli toto měření je velmi užitečné pro vyhodnocení nákladů za krmení ve větším měřítku (např. roční náklady na 100 kg váhy za stádo), může to být klamné při krátkodobých rozhodováních.
Tabulka 1 ilustruje potenciální problémy s užitím nákladů za krmivo na 100 kg váhy při vyhodnocování krátkodobého rozhodnutí. Na tomto příkladu vidíme, že levnější dávka ústí v nižší příjem sušiny a méně mléka. V tomto případě se náklady na 100 kg váhy nezměnily, ale příjem přes krmiva poklesl o 11 centů. Využití nákladů na krmiva přes 100 kg váhy při krátkodobých rozhodnutích by farmáře stálo peníze v této situaci.

 

Tabulka 1: Vyplatí se levnější krmná dávka?

Cena mléka 10 USD 10 USD
Náklady na krmení (USD/lb.sušiny) 0,08 0,08
Náklady na krmení za den 4,00 3,84
Příjem sušiny (lbs./den) 50,00 48,00
Mléko (lbs./den) 70,00 67,30
Mezní výnos za krmiva (USD) 3,00 2,86
Náklady za krmiva 3,71 5,71


Rozhodující hodnota mléka
Kolik stojí kg mléka navíc? Tabulka 2 ilustruje hodnotu „dodatečného“ mléka při různých cenách mléka. Nejvyrovnanější způsob predikce příjmu sušiny naznačuje, že kráva sežere kolem 0,4 liber (asi 0,2 kg) sušiny za každý kg mléka vyprodukovaného navíc. Mezní příjem přes náklady na krmivo je nejvýznamnější číslo v tabulce.

Tabulka 2: Přírůstek vstupů / výstupů při různých cenách mléka za každou 1 libru (0,45 kg) vyprodukovaného mléka

Položka 10 USD 11 USD 12 USD 13 USD 14 USD
Příjem sušiny (lbs./den) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Náklady na krmení (USD/lb.) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Příjmy za mléko (USD/den) 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14
Mezní výnos za krmiva (USD/den) 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11

Na tomto příkladě v tabulce 2 jsou u nejnižší stanovené ceny za mléko (10 USD) mezní příjmy přes náklady na krmivo 7 centů. To naznačuje, že všechny vstupy, které stojí méně než 7 centů na den a vedou k navýšení produkce mléka o 1 libru, by měly být realizovány, v případě že nemají negativní dopad na zdraví dojnic.

A co s dlouhodobými termíny?
Tyto rozhodnutí je mnohem složitější vyhodnocovat. Například biotin se zkrmuje aby zlepšil zdraví končetin, ale efekt se nedostaví dříve jak za 6 měsíců. Investice jako je volná stáj vyžaduje mnoho diskusí a ovlivňuje stádo po mnoho let. Navzdory obtížnostem existuje několik nástrojů, které můžete použít.

Současná čistá hodnota (Net present value, NPV)
Toto pojetí využívá hodnotu peněz v čase při přesunutí toku peněz zpět v běžném časovém bodě. Tyto kalkulace mohou být vypočítány ručně, tabulkovým kalkulátorem nebo nejjednodušeji finanční kalkulačkou. NPV je prakticky využitelné v případě, kdy se vliv na rozhodnutí ukáže v průběhu dlouhé doby.

Částečný rozpočet (Partial budgeting, PB)
Změna může být započítána do částečného rozpočtu, abychom lépe viděli finanční vliv na mléčnou produkci. PB by měl zahrnovat všechny položky ovlivněné změnou.

Analýza rovnováhy nákladů (Break-even analysis)
Tento jednoduchý příklad rovnováhy nákladů mléka, které je potřeba zaplatit za změnu či investici. Například jste se rozhodli investovat do volné stáje. Kolik mléka navíc (nadprodukce) je potřeba, aby se vyrovnala investice? Ačkoli více faktorů než produkce mléka má vliv na toto rozhodnutí, občas je potřeba vědět bod rovnováhy nákladů pro vymezení proveditelnosti investice.

Do dlouhodobých rozhodnutí by mělo být také začleněno riziko. Pokud výsledek je méně než jsme očekávali, kolik to bude stát mléčnou produkci? Pokud změna nefunguje, jaký to bude mít vliv na příští mléčnou produkci? A obráceně by měl být zvážen potenciální profit. Co když změny budou vést k lepším výsledkům než jsme očekávali? Kolik peněz může mléčná produkce vydělat, když výsledky změn budou lepší než jsme očekávali? Stojí předvídatelná návratnost za riziko, nebo nemohli bychom vydělat peníze jinak kdybychom investovali jinde?

Které změny mohou být měřitelné na farmě
Navzdory mnoha výsledkům, které farmáři mají, občas je složité vyhodnotit vliv změn. Například některé krmné aditiva proklamují, že zlepší užitkovost mléka o 0,5 až 1 libru. To je skoro nemožné vyhodnotit to na úrovni farmy. Typická denní kolísavost v dodaném mléku je 1 až 2 libry na krávu. Jakékoli změny, které jsou nižší než toto rozpětí, je velmi obtížné monitorovat. Pokud se změny aplikují na celou skupinu, je nejlepší mít kontrolní skupinu a pokusnou skupinu. Je důležité, aby v obou skupinách byl podobný počet prvotelek a aby byly ve srovnatelné stáži laktaci a mléčné produkci. S kontrolní skupinou pak můžete změny sledovat den ode dne. Skupiny by měly být sestaveny ve stejné době (najednou), aby se vyloučily faktory jako je např. změna počasí a sezónní vlivy.
Pokud změny jsou aplikovány na jednotlivé dojnice, lze sledovat zvířata individuálně. Normálně je ideální sestavit kontrolní a pokusnou skupinu, harmonické ve stáži laktace, mléčné produkci a pořadí laktace. Ve většině případů je potřeba nejméně 20 krav na každou skupinu, aby se změny daly měřit.
Změny v reprodukci vyžadují více zvířat (většina vědců doporučuje přes 200) na vyhodnocení. Vyhodnocení takového souboru bez vědecké pomoci je však již obtížné.


Nicméně ten nejjednodušší přístup, který dobře funguje, je vytvoření dvou podobných skupin krav, aplikace reprodukčních změn, a monitoring počtu březích krav v každé skupině ve 21., 42. a 63 dni. To je velmi nevědecké, ale nějaká měřitelná fakta se vyvodit dají. Například řekněme že máme dvě skupiny krav a chceme vyhodnotit produkt, který by měl zlepšit krmnou dávku a tím užitkovost krav. Než začneme, měli bychom si ujasnit, kolik je „opravdový“ rozdíl – jestli stačí např. 1 libra mléka. Bez statistického vyhodnocení je obtížné dokumentovat definitivní výsledek.

Přemýšlejte nad fakty, když řešíte krátkodobé a dlouhodobé rozhodnutí.
1. zvažte důsledky a zapište si je jasně a pozorně na papír.
2. realizujte své rozhodnutí.
3. ujistěte se že máte a využíváte nástroje k vyhodnocování změn.

Hoard´s Dairyman, únor 2003
přeložila Lenka Kahánková, Genoservis a.s.