Homepage poradenstvi clanky ekonomicka-vyroba-mleka 76-jak-vyrobit-ziskovou-kravu

06.12.2007

JAK "VYROBIT" ZISKOVOU KRÁVU


V srpnových hodnotách Top USA byly v seznamu TOP 100 býků nově počítány tři nové genetické znaky, které mají vliv na profit vašeho stáda:
- snadnost telení býků
- snadnost telení dcer
- míra zabřezávání dcer.
Byly změněny jejich váhové koeficienty (změnila se jejich důležitost v indexu Lifetime Net Merit = LNM).

Cílem LNM je maximalizovat potencionální profit vašich krav s pomocí genetické selekce. Váhy v LNM jsou v relativní souvislosti s jejich vlivem na profit mléčného stáda. Ten určuje, které znaky ovlivňují obojí – jak příjem, tak výdaje. S využitím tohoto přístupu je LNM vyjádřením schopnosti býka vylepšit čistý zisk (profit) vašeho mléčného stáda.

Net Merit (NM) byl poprvé představen v roce 1994. Od té doby byl aktualizován a pozměňován tak aby zahrnul všechny výzkumy v oblasti genetiky a nové znaky – viz tabulka 1.

Tabulka 1: Váhy na jednotlivé znaky v indexu Net Merit (NM)

Znak NM1994  LNM2000  LNM2003  TPI2003 Mléko 6% 5% 0 0 Tuk  25% 21% 22% 18% Protein 43% 36% 33% 36% Produktivní život (PL) 20% 14% 11% 11% Skóre somatických buněk (SCS) -6% -9% -9% -5% Utváření vemene   7% 7% 10% Utváření končetin   4% 4% 5% Velikost těla   -4%  -3%  0 míra zabřezávání dcer      7% 0 snadnost telení býků      -2% 0 snadnost telení dcer     -2% 0 PH typ (celkem)     0 15%

V srpnových změnách výpočtu LNM jsou započítány znaky vyhodnocované USDA (Unites States Department of Agriculture) a svazy chovatelů v USA. Tento efektní selekční nástroj kombinuje všechny genetické informace do jednoho čísla na ekonomickém podkladu. Občas se stane že výpočet indexu se změní a někteří býci pak vyskočí v žebříčku NM nahoru, někteří se posunou níže. Důvodem této změny je dodání dalších (nových) znaků a změna váhy (důrazu) na různé znaky.


Nové znaky v Net Meritu
Odchování jalovice či krávy bez problémů se zabřeznutím samozřejmě vylepšuje ziskový potenciál zvířete. Obtížné porody zvyšují výdaje na veterináře a pomocné pracovníky, snižují následnou produkci mléka a život ve stádě, zvyšují se problémy s reprodukcí a občas to vše vyvrcholí ve ztrátu telete či dokonce i krávy. A tyto náklady byly vzaty v úvahu, aby se určily váhy snadnosti porodů v indexu LNM.

Snadnost telení dcer (Daughter Calving Ease)
Poprvé byl tento znak publikován v listopadu 2002, vyhodnocoval genetický vliv matky na velikost telete a její schopnost se snadno otelit. Tento znak, stejně jako tradiční snadnost telení býka, jsou nyní také součástí LNM, každý z obou znaků obdržel 2% celkového indexu.


Snadnost telení býka (Service Sire Calving Ease)
Vyhodnocuje tendenci snadnějších (či obtížnějších) porodů připařeného býka (otce telete) než je průměr.

Zlepšení zabřezávání krav, míry zabřezávání a mezidobí může zlepšit profit vašeho stáda.
V únoru 2003 USDA spustilo vyhodnocování předpokládané míry zabřezávání dcer (Daughter Pregnancy Rate = DPR) na základě délky mezidobí. Tento nový znak má nízkou dědivost (4%) ale má závažný ekonomický vliv. Vzhledem k pouze 4% genetického vlivu není míra zabřezávání krav snadno upevnitelná do selekčních znaků, ale genetické zlepšení může být docíleno v průběhu několika generací. Míra zabřezávání krav vysoce koreluje s produktivním životem (PL). Začlenění DPR se 7% důležitosti do  indexu LNM je prvořadý důvod toho, že produktivní život (PL) byl redukován ze 14% na 11%.

NetMerit a TPI
Mezi indexy LNM a TPI je nyní významný rozdíl. Rozdíly postihuje tabulka 1.
TPI nezahrnuje zabřezávání krav a snadnost telení, a TPI na druhou stranu klade podstatný důraz na PH typu (15%), což značně ovlivňují jednotlivé znaky zevnějšku.

Cílem a plánem Lifetime Net Merit je maximalizace profitu krávy přes genetické předpoklady. LNM má oproti TPI výhodu, protože zahrnuje zabřezávání krav a obtížnost porodů. Navíc LNM náležitěji zahrnuje vliv velikosti rámce na profit, jelikož krávy středního rámce byly naznány jako déle žijící a tedy více profitní.

Výsledek Net Meritu
Tabulka 2 představuje očekávaný genetický progres různých znaků za 10 let, pokud selekčním kritériem bude LNM.

Tabulka 2: Očekávaný genetický progres různých znaků za 10 le (*EDBH = předpokládaná obtížnost porodů jalovic)

Mléko +2.380 liber (+1.080 kg) Tuk +96 liber (+44 kg) Protein +78 liber (+35 kg) Produktivní život (PL) +4.8 měsíců Skóre somatických buněk (SCS) -0,44 Utváření vemene +1,40 Utváření končetin +1,00 Velikost těla -0,60 míra zabřezávání dcer +1,0% snadnost telení býků -1,3% EDBH* snadnost telení dcer -1,6% EDBH*

Všimněte si, že kg mléka se výrazně zvýší, ačkoli neexistuje žádná přímá selekce na plemennou hodnotu produkce mléka, protože je vysoce korelující s produkcí proteinu a tuku které mají 55%-ní váhu v indexu.

Využití LNM jako primárního selekčního nástroje může pomoci zvýšit produkci, zlepšit dlouhověkost stáda, redukovat skóre somatických buněk, zlepšit utváření vemene, končetin, mírně snížit rámec krav, zlepšit zabřezávání a omezit obtížné porody. A co je nejdůležitější, maximalizujeme genetický potenciál pro zlepšení profitu. Pokud je vaším cílem profit, využívejte Lifetime Net Merit jako primární selekční nástroj.

Index profitu pro všechny mléčné trhy
Produkční hodnoty v LNM jsou založeny na předpokládané budoucí cenové politice v USA. Tento index byl přizpůsoben aby se hodil do všech mléčných trhů. Na základě toho, jak jste za mléko placeni, si můžete jako základní selekční nástroj vybrat Lifetime Net Merit (celoživotní ziskovost), Cheese Merit (ziskovost výroby sýrů), nebo Fluid Merit (ziskovost výroby složek).

Znak                                                 Net Merit        Cheese Merit           Fluid Merit
Mléko                                                      0                      -10%                     24%
Tuk                                                        22%                    18%                      22%
Protein                                                   33%                     36%                       9%
Produktivní život (PL)                             11%                       9%                    11%
Skóre somatických buněk (SCS)             -9%                      -7%                    -9%
Utváření vemene                                       7%                        6%                     7%
Utváření končetin                                      4%                        3%                     4%
Velikost těla                                            -3%                      -2%                     -3%
Míra zabřezávání dcer                               7%                       5%                       7%
Snadnost telení býků                                -2%                     -2%                      -2%
Snadnost telení dcer                                 -2%                     -2%                      -2%
Pokud dostáváte zaplacenou produkci mléka výhradně podle produkce složek, bez přidané hodnoty za množství mléka, nejlepší volbou je LNM. Více klade důraz na produkci proteinu a množství mléka je penalizováno.
Lifetime Fluid Merit je nástroj pro producenty placené za množství mléka. Tento index klade větší důraz na produkci mléka.

Zamyslete se tedy nad tím, jak asi budete v průběhu dalších tří až pěti let za mléko placeni. Pak si vybírejte býky podle jejich umístění v žebříčku toho indexu, který nejlépe vyjadřuje oceňování mléka které produkujete.

HORIZONS, srpen 2003
podle Steve Schnell, víceprezident mléčné genetiky, CRI
přeložila Lenka Kahánková, Genoservis a.s.