Homepage poradenstvi clanky ekonomicka-vyroba-mleka 73-existuje-vice-duvodu-pro-ulehnuti-krav

06.12.2007

EXISTUJE VÍCE DŮVODŮ PRO ULEHNUTÍ KRAV


Zeptejte se kteréhokoliv farmáře nebo veterináře, a ten vám vyjmenuje řadu případů ulehnutí s dobrým, ale i špatným koncem. U některých krav stačí jedna láhev intravenózního kalcia a je po problému, v jiných případech už nic nepomůže.

Jednou jsem měl případ, kde kráva vykazovala všechny příznaky levostranné dislokace slezu. Chovatel mi tvrdil, že kráva v posledním roce trpěla několikrát průjmem, ale zbytek stáda žádné problémy neměl.Tenkrát mě nic nenapadalo, ale asi za týden poté kráva zmetala, ale jinak neměla problémy. Za dalších několik dní kráva ulehla a přes naše maximální úsilí jsme ji nakonec museli utratit. Udal jsem chovateli patrnou příčinu jejího onemocnění, ale jist jsem si nebyl. Tak si myslím, že nebude na škodu zopakovat chovatelům  několik hlavních důvodů, proč krávy ulehají.

Hlavní příčiny
Dvěma hlavními příčinami, proč dochází k ulehnutí, jsou hypokalcemie (mléčná horečka) a dystokie plodu (špatná poloha plodu), která se vyskytuje hlavně u březích jalovic, kdežto mléčná horečka je častěji u starších krav. Existuje však spousta dalších důvodů pro ulehnutí, které se přehlížejí.
Pokud lidé přemýšlejí o ulehnuté krávě, většinou myslí na mléčnou horečku.Typický případ je, když kráva ulehne hned po otelení. Kráva, která ulehá z důvodu hypokalcémie, trpí nedostatkem kalcia v krvi.
Kalcium je nutné pro kontrakci svaloviny. Pokud je ho nedostatek, svaly nejsou schopny krávu udržet na nohou a kráva ulehá. Jako prevenci lze doporučit speciální krmnou dávku v přípravě na porod a podávání speciálního nápoje nebo gelu s obsahem kalcia v době telení.

Otelení má také svůj vliv
Tato kategorie je případů je většinou pokládaná za dystokii. Těžký porod, zejména pokud je tele velké, může poškodit nervy, které vedou blízko porodního kanálu. Nervy vysílají signál z mozku do svalu ke kontrakci, pokud jsou však poškozeny, svaly končetin se nekontrahují a zvíře ulehá.
Naděje na vyléčení těchto případů je většinou malá a zvíře je většinou utraceno. Ošetřování těchto krav zahrnuje podávání steroidů, časté převrácení a nebo pobyt ve speciálním tanku napuštěném vodou. Dystokie není jen jednou z příčin ulehnutí krav. Ortopedické problémy jako fraktura pánve a potrhání svalů se také vyskytují. Kluzká podlaha a přirozená plemenitba jsou dvě z příčin, které se mohou projevit až při dalším otelení. Ošetření poškozených svalů a kostí vyžaduje mnoho času, peněz a klidu.
Poškození míchy může způsobit fraktura obratle, absces nebo rakovinový nádor. Tím je přerušeno řízení svalů mozkem. Kráva je většinou brakována.
I když si myslíme, že mastitida a metritida nemají vliv na ulehnutí, můžou nastat případy, kdy dojde k sepsi a kráva ulehne.
Včasné odhalení a léčení mastitidy a metritidy může pomoci k prevenci těchto případů ulehnutí. Pokud se stane, že  kráva ulehne, je třeba nasadit vysoké dávky antibiotik a dodat hodně elektrolytů.
V některých speciálních případech krávy ulehnou, pokud je nervová soustava poškozená viry, nebo bakteriemi. Jde hlavně o botulismus, vzteklinu a listeriózu.

Buďte připraveni
Nezáleží ani tak na příčině ulehnutí, ale je nutné mít stále na paměti několik věcí.
Za prvé, čím déle kráva leží, tím jsou její vyhlídky na uzdravení horší. O to rychleji musíme zasáhnout.
Během ulehnutí krmíme krávy kvalitním krmením, které je pro ně atraktivní, a zabezpečíme dostatek měkké podestýlky. Nikdy ne beton! Dobré je použit kotec nastlaný pískem, nebo pilinami (slámou).
Časté obracení je také velmi důležité. Pokud kráva leží dlouho na jedné noze, dojde k poškození svalů. Postavení krávy pomocí různých zvedacích zařízení či pomocí  speciální vodní nádrže také pomáhá.

Uvedli jsme nejčastější příčiny ulehnutí, a pokud se jedná o případ ze začátku článku, odebral jsem vzorek krve a u krávy byla potvrzena leukóza, která poškozuje nervovou soustavu, srdce  a střeva.

MĚJTE NA PAMĚTI , ŽE VĚTŠINOU 50% KRAV, KTERÉ ULEHNOU, JE  24 HODIN PO OTELENÍ. PROTO VĚNUJTE TĚMTO KRAVÁM MAXIMÁLNÍ POZORNOST! PŘI LÉČENÍ SPOLUPRACUJTE SE SVÝM VETERINÁŘEM.

Justin Dahl, Hoard´s Dairyman 11/2004
Přeložil Lumír Dvorský, Genoservis a.s. – PS Frýdek-Místek