Homepage poradenstvi clanky ekonomicka-vyroba-mleka 360-komponenty-mleka-a-zisk

17.03.2007

Komponenty mléka a zisk


Prospěšnost výrobního ukazatele EMC, je poměrně novou hospodářskou disciplínou v dnešním moderním mlékárenském průmyslu. Ukazatelé působící jako barometr faremních nutričních programů, ale i opatření vedoucí k celkové pohodě dojnic napomáhají ošetřovatelům fungovat více výhodně a efektivně. Souborem, který nejlépe představuje celkový výkon mléčných krav, je sestaven z hodnot shrnující mléčnou kvantitu, obsah mléčného tuku a bílkovin do jedné použitelné číslice ECM= (mléko lb x 0,327) + ( mléčný tuk lb x 12,95) + (protein lb x 7,2). Hodnocení a vzájemné porovnávání jednotlivých složek poskytne základ pro správné rozhodnutí.
Dusík z močoviny v mléce (MUN) je dobrým indikátorem využití proteinů z potravy a napomáhá snižovat náklady na bílkoviny v krmivu. Vysoké hodnoty MUN ( >16mg/dl) obvykle signalizují nadměrný příjem bílkovin nebo nedostatečný přísun uhlovodíků, které ovlivňují zisk. Počet somatických buněk (SCC) je také důležitým indikátorem, ale vyžaduje více pozornosti, než mu může být věnováno v tomto článku. Tvorba ceny velké části vyprodukovaného mléka v USA pro přímou spotřebu je založená na obsahu mléčných složek. Dříve se mnoho chovatelů spoléhalo na kontrolu mléka a celkového objemu mléčného tanku, jako měřítka sledování produkce a mléčných složek, zatímco jiným záleželo na měsíčním testování, jako např. DHI v Severní Americe , nebo podobný systém v zemích členské organizace ICAR.
Dnes se měření na farmách provádí například s přístrojem Lacticheck od firmy Page and Pedersen International Ltd, USA, který poskytuje farmářům lepší kontrolu. Kromě kontroly chybného měření na testovaných farmách v rostlinné výrobě prováděné testy:
demonstrují, jaký má každá dojnice podíl v managementu
monitorují provázané výkony dojnic
kontrolují obsah mléčné laktózy, jako využití karbohydrátů

Mléčné komponenty a sledování výrobní produkce dojnic v prvním týdnu po otelení je znamenitým nástrojem pro určování efektivnosti. Mléčná analýza je schopna odhalit abnormálně vysoký obsah mléčného tuku a normální hodnoty mléčných proteinů, signalizuje nadměrnou mobilizaci tělesného tuku, potlačenou chuť nebo možné ztučnělé játra. Holštýnky v prvním testu na obsah mléčného tuku po otelení s hodnotou vyšší než 5.0 % upozorňují na subklinickou ketózu. Krávy, které v testu prokazují limit nad 6.0 % tuku by měly vést k úpravě krmiv zaprahlým, nebo oteleným dojnicím. Nadmíru podávána krmiva zaprahlým dojnicím se projeví zesílením degenerace ztučnělých jater nebo se vyvine jaterní choroba z důvodu nadměrné mobilizace uloženého tělesného tuku. Jejich chuť k příjmu krmiva se snižuje, čím více se NEFA mobilizuje, vede k poklesu metabolismu ketonů, posunutí slezu, nebo v prudkých případech k paralýze.


Upravit krmnou dávku zaprahlým dojnicím

Přechodná krmná dávka je často kritická, kdy otelené krávy mají nízký výkon po prvních 30 dnech po otelení. Zaprahlé krávy, které dostávají denní krmný příděl obsahující více než 1.43 megCal/ kg NEL poukazují na negativní působení na příjem krmiva po otelení. Toto může směřovat k nahromadění škodlivých metabolických pochodů. Uzavření zaprahlých krav ve stísněných podmínkách nebo tepelném stresu pravděpodobně bude demonstrovat podobné následky v chuti k příjmu krmiva. Nízký mléčný tuk (< 3,2 %) a mléčné bílkoviny ( <2,9%) v testech prováděných v době těsně po otelení mohou poukazovat na další problém, jako například špatný tělesný stav v období telení. Od té doby krávy vstupují do negativní energetické rovnováhy po otelení, protože nemají tukové rezervy pro syntézu. V tomto případě výměna krmného přídělu zaprahlým dojnicím asi nevyřeší tuto spornou otázku. Tělesný stav musí být zhodnocen dříve před zaprahnutím, v době předchozí laktace. Malé tělesné skóre v pozdní laktaci poukazuje, že je potřeba změnit plán výživy.

Dietní kation-aniontové rozdělení před termínem otelení je rozhodující součástí pro kontrolu přechodného stádia krmení gravidních krav.
Správně složená DCAD krmná dávka bude redukovat výskyt mléčné horečky a zadržení placenty. Zkrácení doby nástupu první říje, zlepšení zabřezávání a zvýšení mléčné produkce Dojnice podávají nejlepší výkony, když se jim dostane soucitné péče. Zde je přehled doporučení, které jsou prospěšné kravám i pro obsah mléčných složek:
poskytněte každé krávě ihned po otelení nápoj připravený ze 60l teplé vody obsahující chutnou elektrolytickou směs .
velké množství požití tekutin nejen rehydratuje, ale také vyplní břišní dutinu
fyzicky brání posunu slezu
kontrolovat příjem sušiny
dvojnásobná dávka dřívějšího denního přídělu je vynikajícím způsobem stimulování bachorové funkce, přitom umožňuje ošetřovateli sledovat chuť k příjmu krmiva
kontrola teploty i zhodnocení dalších lékařských vyšetření
sledování jejich chování, chuti k jídlu, ale i jasný zrak pro rozpoznání příznaků nemoci
krávě podezdřelé z nemoci se musí vyšetřit břišní dutina, hrudník, výkaly, vemeno i reprodukční orgány.

Krávy, které konzumují nadměrné množství zrnin v poměru k objemným krmivům mají zvýšené riziko bachorové acidózy.
Když je TMR příliš suché, nebo špatné namíchané, krávy si z dávky vybírají pouze koncentrát. Bachorová acidóza je také způsobená tepelným stresem , ale rovněž nedostatkem komfortu. V takových situacích krávy přežvykují stále méně, to vede k nedostatečné produkci slin bohatých na bikarbonát. Dojnice, které prodělávají bachorovou acidózu mají často nízký mléčný tuk v KU, obvykle opačné hodnoty s mléčnou bílkovinou, ale to vždy neplatí.
V případě subakutní bachorové acidózy je často negativně ovlivněn zdravotní stav, ale na obsah mléčného tuku má malý účinek.

Zvýšení zisku

Mléčné složky mohou být zvyšovány dvěma způsoby:
zvýšit mléčnou produkci. Ve větším podílu mléka je více kilogramů mléčného tuku a bílkovin
upravovat předepsanou krmnou dávkou

Optimální dávky píce upravené na příslušnou délku můžou maximalizovat obsah mléčného tuku. Dávky krmení mohou být také vyjádřené určitým poměrem aminokyselin ke zvýšení obsahu mléčné bílkoviny ( například 3:1 lysinu k metioninu). Toto je další problém k vyřešení pro odborníka na výživu, než jakékoliv další výrobní otázky. Jakmile je bachorová acidóza vyléčená, mnoho expertů je v rozpacích.
Biohydrogenace se zdá být významějším faktorem, který dosud není správně vysvětlen. Odborníci konstatují, že přísun tuku z krmné dávky, obsahující více jak 5 % ,potlačuje vlastní produkci tuku.

Závěr

Kontrola mléčných složek na farmách je znamenitý nástroj pro zvýšení rentability.
Existuje technologie pro měření výsledků zlepšování managementu a prvovýroby mléka prostřednictvím výživy, životní pohody, péče, zvláště v období těsně po otelení.

Donald E. Sanders, DVM, Dip ACT, PAS, The Ohio State University Large Animal Field Services, Marysville, Ohio 43040, USA technical advisor to Page and Pedersen International Ltd, 158 West Main Street, Hopkinton, MA 01748, USA

Přeložila Ingrid Štěpánová