Homepage poradenstvi clanky chovatelstvi-prasat 242-nova-krmna-technologie-pro-brezi-prasnice-v-nivnici

12.11.2002

NOVÁ KRMNÁ TECHNOLOGIE PRO BŘEZÍ PRASNICE V NIVNICI


Krmení březích prasnic není obecně příliš těžkým úskalím chovu prasat. Březí prasnice jsou krmeny pod potenciál jejich apetitu, proto je velice jednoduché krmit adekvátní krmnou dávkou. Problémem v této kategorii bývá nevyrovnanost kondičního stavu ve skupinách prasnic vlivem sociální hierarchie. Z tohoto pohledu plynou základní požadavky na investice do těchto krmných technologií:
1. každá prasnice dostane celou krmnou dávku
2. krmení dle krmné křivky (podle fáze březosti)
3. zvýšení produktivity práce
4. zlepšení welfare zvířat
5. jednoduchost a minimální poruchovost

Zemědělská akciová společnost Nivnice v letošním roce provedla investici do krmné technologie pro březí prasnice. Pracovníci tohoto podniku se rozhodli jít cestou krmných stanic pro menší skupiny zvířat.
Velice pozitivně lze hodnotit kapacitní návaznost jednotlivých ?sekcí? chovu. Na farmě je cca 320 prasnic a 80 zapuštěných prasniček. Obrat stáda je uzavřený. Jelikož je k dispozici pouze 108 porodních kotců, musí se dříve odstavovat ? v průměru 23. den. Týdně se odstavuje přibližně 20 prasnic, které jdou do společných kotců s krmnou stanicí. Zde se provádí pravidelná stimulace kancem až do zjištění reflexu nehybnosti. Pro vlastní provedení inseminace jsou prasnice přehnány do individuálních kotců (obr.1 a obr.2). Pro prasnice je jich k dispozici 80 a pro prasničky 24. Tento počet zaručuje individuální ustájení po dobu 30 dnů.
Následuje skupinové ustájení prasnic. Kapacita jednoho kotce odpovídá počtu prasnic v týdenním odstavu (20 ks). Kotec je rozdělen plnou zábranou ve tvaru kříže na 4 oddělení (obr.6). Toto opatření snižuje projevy agresivity mezi prasnicemi. Každý kotec je vybaven jednoduchou krmnou stanicí. Krmná stanice (obr. 4,5) nemá zadní uzavírání, ale je bočně ohraničena. Dávkování krmiva po přečtení ?čipu? prasnice probíhá postupně, v malých dávkách, přičemž každá dávka je automaticky zkropena vodou. Pokud prasnice krmnou stanici opustí, může zbytek denní krmné dávky dostat při další návštěvě. K vytlačování prasnic z krmných stanic podle slov zootechnika nedochází. Celkem je na farmě 5 takovýchto kotců pro prasničky (100 ks) a 12 kotců pro prasnice (240 ks).

Ventilace je řešena přívodem vzduchu přes perforovanou stropní ?šachtu? na jedné straně stáje a odvodem vzduchu ventilátorem na protilehlé straně.

Na porodny kapacitně navazuje odchovna selat, která je koncipována do sekcí (cca dle kapacity odstavu). Ustájení selat je na plastových roštech s podroštovými vanami (obr. 7). Velká pozornost je věnována automatické termoregulaci (obr. 8) s možností nastavení dolní a horní hranice stájové teploty. Přívod vzduchu do sekce je prováděn přes chodbu, kde dojde k ohřátí vzduchu. Odvod vzduchu zajišťují ventilátory ve stropě sekcí. Funkčnost tohoto systému byla odzkoušena v kouřové cloně.

Na závěr lze pozitivně zhodnotit fakt, že akciová společnost Nivnice se připojila k subjektům, které intenzivně investují do chovu prasat. Je potřeba neustále pamatovat na to, že při budoucí konfrontaci s evropskými producenty prasat obstojí převážně takové podniky, které disponují kvalitními technologiemi.

Filip Offenbartl, Genoservis, a.s. Olomouc