Homepage poradenstvi clanky chovatelstvi-prasat 238-rostenice-a-s

10.11.2003

ROSTĚNICE A. S.


Nejen v souvislosti se vstupem do EU se v zemědělství diskutují otázky konkurenceschopnosti každého podniku. Jde tu o souhru jistých faktorů, které se vzájemně ovlivňují a jako celek rozhodují o rentabilitě podniku. Jedná se například o kvalitu genofondu, úroveň technologie, od níž se mimo jiné odvíjí i produktivita práce, a v neposlední řadě také zdravotní stav stáda a na něj navazující produkční a reprodukční parametry. A právě Rostěnice v tomto dosahují vynikajících výsledků.

Seznámení s podnikem
Předsedou představenstva zemědělského podniku Rostěnice a. s.  je  ing. Navrátil, vedoucím živočišné výroby ing. Koutný. Jedná se o podnik hospodařící v okrese Vyškov na 9.000 ha orné půdy. Živočišná výroba je zaměřena na chov prasat a výkrm drůbeže (cca 1.000.000 ks ročně). Současný stav prasnic se pohybuje okolo 650 ks včetně zapojených prasniček, z toho je asi 260 ks v RCH na středisku Komořany a zbývajících 390 v UCH na střediscích v Hlubočanech a  Tučapech. Rostěnice uplatňují uzavřený obrat stáda, mají tedy v rámci RCH svoji ?šlechtitelskou základnu?, čítající v současné době 90 ks prasnic a prasniček plemene Bílé ušlechtilé.

Technologie
V roce 1998 došlo v Komořanech k rekonstrukci dvou kravínů. Původní vazný čtyřřadý kravín byl podélně středovou chodbou rozdělen na dvě zcela odlišné poloviny. V levé polovině se nachází 4 porodny po osmi porodních kotcích, na ně paralelně navazuje 6 seletníků, a dále je zde oddělení určené kancům v přirozené plemenitbě. Pravá polovina stáje slouží zároveň jako odchovna prasniček, jalovárna i březárna.
Porodní kotce  jsou vybaveny klecovou technologií, po stranách s budníky pro selata a s vyhřívanou palandou. Podlahy jsou plné, v zadní části zaroštované. Podroštové prostory jsou tvořeny na každé porodně jednou společnou betonovou vanou, která se pravidelně po odstavu vypouští.
Seletníky svým umístěním i velikostí ideálně navazují na jednotlivé odstavy tak, že může být zachován turnusový provoz. Každý seletník je tvořen čtyřmi kotci s celkovou kapacitou asi 100 ks. Podlahy jsou celoroštové s podroštovou vanou. Při vyskladnění turnusu se provádí desinfekce celého seletníku, včetně podroštových prostor, což je ze zoohygienického hlediska nezanedbatelné plus.
Březárna sestává ze dvou ?salónů?, což není nic jiného než velkokapacitní kotce s krmnými automaty pro březí prasnice, tří skupinových kotců s krmným automatem pro prasnice z odstavů a 2 x 15-ti individuálních boxů. Odchovna je rozdělena na 32 skupinových kotců. V celé pravé  polovině stáje je podlaha tvořena betonovými rošty.
Celý objekt je řízen klimatizačním systémem od firmy MOLLER ? agroklima, kdy spuštěním ventilátoru ve stropě jednotlivých oddělení dojde podtlakem k nasávání čerstvého vzduchu ze středové chodby větračními klapkami ve dveřích. K temperování vzduchu slouží plynový ohřívač, kterým je každé oddělení vybaveno
Menší vazný kravín K 96 byl příčně rozdělen na tři sekce ? porodní, jalovárnu (či radši březárnu) a odchovnu. Porodní sekce obsahuje celkem šest poroden po 5-ti porodních kotcích. Porodní kotce s fixační klecí mají plnou podlahu, kde se každodenně přistýlá a odkliz hnoje je pak prováděn pomocí oběžného shrnovače ve středové chodbě. V přední části každého kotce jsou budníky pro selata s vyhřívanou palandou. Krmení prasnic probíhá 2x denně z tubusových krmítek s možností nastavení individuální krmné dávky.
Jalovárna je středovou chodbou rozdělena na část se 17 individuálními zapouštěcími boxy a část, v níž jsou dva kotce pro kance a dva skupinové kotce pro prasnice s kapacitou 6 a 8 míst.
Odchovna sestává z 2 x 13-ti kotců, kde je automatické krmení, hubičkové napáječky a stejně jako v celém objektu celobetonová podlaha.
       

Rekonstrukce původního dvouřadého kravína

Obr. 4: Odchovna prasniček   Obr. 5: Porodna prasnic                Obr. 6: Jalovárna ? v pozadí porod. sekce


Reprodukce
Toto uspořádání porodem, tzn. 10 samostatných oddělení po 5 nebo 8 ks, umožňuje turnusové naskladňování na porodnu, přičemž prasnice na jedné porodně se prasí v rámci 1-3 dnů. Jedním z důležitých kroků k vysoké natalitě je hormonální ošetření prasnic den před jejich očekávaným porodem, čímž dojde ke zesynchronizování porodů. Prasnice se prasí dopoledne, tedy v době, kdy není problém si jednotlivé porody pohlídat a nedochází tak k zanedbaným porodům a výrazně se snižuje % mrtvě narozených selat (zadušených v plodových obalech, či vzpříčených v porodních cestách).
Reprodukční ukazatele jsou zde na vysoké úrovni: březost po 1. ins. 88,4%, po všech ins. 87,1% (údaj zpracovaný za poslední rok), tyto výsledky potvrzuje i navazující užitkový chov v Hlubočanech, kde se u 300 ks prasnic pohybovala březost po 1. ins. od 85-93%.
Následující tabulky nám dokumentují produkci selat.

Tabulka 1: Produkce selat ve "šlechtitelské skupině"

Období prům.stav krm.dny vrhy/pras. selat všech selat živ selat odstav. doba         na vrh na pras. na vrh na pras. na vrh na pras. ks kojení rok 2002 104 37826 2,28 11,3 25,7 9,8 22,4 9,2 20,9 2168 24,2 Leden-září 2002 109 29775 1,64   18,5   16,2   15,1 1642 23,9 Leden-září 2003 81 23278 1,84 12,1 22,1 10,1 18,5 9,7 17,2 1485 23,2 Rozdíl     0,2   3,6   2,3   2,1    

Tabulka  2: Produkce selat v rozmnožovacím chovu

Období prům.stav krm.dny vrhy/pras. Selat všech Selat živ Selat odstav. doba         na vrh na pras. na vrh na pras. na vrh na pras. ks kojení rok 2002 137 50150 2,27 12,1 27,4 10,5 23,9 9,9 22,4 3073 24,4 leden-září 2002 132 35997 1,74   20,7   18,3   17,6 2315 24,6 leden-září 2003 172 49346 1,78 12,1 21,6 10,4 18,6 9,9 17,6 3137 23,9 rozdíl     0,04   0,9   0,3   0    


Jak je zřejmé, Komořany dosáhly již v minulém roce vynikajících výsledků, a letos s velkou pravděpodobností překročí hranici 23 odstavených selat.
Z celkového počtu odchovaných selat, což je přes 5.000 ks ročně, je po několikanásobné přísné selekci přibližně 1.000  prasniček vybráno na obnovu vlastních UCH a k prodeji. Komořany s úspěchem prodávají své prasničky i do Německa, kam bylo letos prodáno 600 ks.
Kontakt pro případné zájemce o prasničky: ing. Koutný - 608 360 632.

Na závěr bych jen chtěla poznamenat, že plodné prasnice s vysokou mléčností a kvalitní výživa jsou základem, ale bez neustálé, intenzivní a systematické práce zootechniků a svědomitosti ošetřovatelů by jejich manifestace nebyla možná.

Jana Hierschová Genoservis a.s. ? PS Olomouc