Homepage poradenstvi clanky byci 327-pagen-ernwood-dane

27.02.2004

PAGEN-ERNWOOD DANE


PAGEN-ERNWOOD DANE

Historie DANEho je velice zajímavá. Pagen-Ernwood Dane je aktivně prověřený americký býk, který v průběhu posledních 2,5 let stále pokračuje ve vzestupu v TOP TPI. Je to trend, kterého nedosáhne každý býk. Navíc ? jeho druhé nasazení vypadá tak slibně, že jeho využívání je stále vysoké. To je dobrým důvodem k tomu, abychom se na tohoto syna po ZEBOvi, který ukazuje velmi vybalancovaný model a jen několik málo nedostatků, podívali blíže.

V dubnu 2000 jsme se v časopisu Holstein International zaměřili na Beachlawn Dutchoe Bell EX-92. A od té doby se vyskytli 4 prověření býci z této rodiny: GELPRO, PROTON,  BUNKER a TAM C VALIANT. Navíc každá generace této rodiny vyprodukovala nejméně jednoho prověřeného býka. To vysvětluje tak rychlou expanzi rodiny stejně tak jako fakt, že se z této rodiny objevilo tolik ?přenašečů?. Tohle vše nezabralo DANEmu více jak jeden rok. Začal s TPI, jež mu nestačilo do TOP 25, a proto se nestal ihned středem zájmu. Bohužel, jelikož DANE se ukázal být velmi vytrvalý a stálý. Syn ZEBa se pomalu odlepoval od země a dva roky po prvních plemenných hodnotách zaútočil na TOP 10. Jeho plemenné hodnoty jsou velmi spolehlivé a jsou založeny na stovkách dcer ve dvou zemích, kde byl býk testován: v USA a České republice.

Chovatel
Matka DANEho, Beachlawn Mascot Dorey VG-87, byla ustájena na farmě Akrport-based Beachlawn ve státě New York. Později byla prodána na Pagen Farms a Erinwood Farm. Během tohoto partnerství byla ustájena na farmě Pagen v rodině Pagena v Leroy, na západě státu New York. V té době měli na Pagen 400 krav, dnes se to zvedlo dokonce na 500 krav, jak jsme zjistili od Deanny Pagen, která se o provoz spolu se svou matkou Dellou a bratrem Davidem stará. Její otec Red, který byl spoluvlastníkem, bohužel před dvěma lety zemřel. Od té doby se spoluvlastnictví s Erinwood a Dorey ukončilo a bylo prodáno Lyle Weaverovi v Indianě.
Analytik býků Charlie Will ze Select Sires viděl Dorey,, když byla stále ještě v komerční stáji u Pagenových. Bez speciálního zacházení se ve stádě 400 krav vyvinula velice dobře. Will komentuje: ?Dorey je bezpochyby v typu jednou z nejlepších Mascotek, jakou jsem kdy viděl. Hodnocení VG-87, které dostala na farmě Pagen, bylo dosaženo bez přípravy, bez stříhání a bez výběru optimální doby pro bonitaci. Ale určitě by mohla být ohodnocena ještě lépe, kdyby byla v lepší formě. Myslím, že je jednou z mála Mascotek, které by správně měly dostat 90 bodů, dokonce i s jejími končetinami.? Po diskusi s jejími vlastníky se Will rozhodl na ni použít Ziellanda ZEBA, otce býků. Byl to skvělý býk s vynikajícími končetinami. ?Ano, i když Dorey měla perfektní utváření končetin, pořád jsme jí je chtěl zlepšovat, přece jen to je Mascotka,? říká Will. Proč se rozhodli testovat ZEBOva syna z této neznámé stanice? ?Měli bychom důkladně vyzkoušet množství takovýchto býků, protože je zde hodně potencionálních možností v tomto obchodu, jak už praxe ostatně ukázala. Vzpomeňme třeba Eltzona, Rotate, Pete, Melwood atd. S těmito býky můžeme riskovat jen jednou za čas, ale musíme si být jisti, že se tak bude dít jen v omezené míře,? vysvětluje Will. ?V retrospektivě ZEBO vychází dobře, je to konstitučně pevný býk s vynikajícími složkami, výbornými končetinami ale jen průměrným vemenem, většinou proto, že je hlubší. Navíc ZEBO přinesl novou krev.? Zielland Zebo je synem Arlindy Melwooda z Zielland Future Hannah, což je dcera Zielland Fast Future (Class-River Select Delegate x ME Tony). Její otec Delegate byl outcrosový býk z Round-Oak Virginian.

Rodina
DANE má hluboký základ ze stáda Beachlawn z rodiny Beach v New Yorku. Jeho mateřská linie (počínající matkou Dorey) měla prefix Beachlawn nejméně 9x. Začalo to Beachlawn Posch Jess, dcery po Jess Pabst Leader narozeném v roce 1964 na Posch Carnation Parader. Přes Forty Niner, Black Eagle, Tempest, a domácího býka Beachlawn Centurion Chief a Beachlawn Pawnee Dutchoe Chief (dvakrát krev Chiefa) se dostáváme k Beachlawn Andy Dutchoe Eagle. Připařena byla s Caernarvon Dutchoe, který sehrál v původu DANEho dvojnásobnou roli, protože stejně tak byl i otcem Dutchoe Chiefa. Spojení vyústilo v Dutchoe Elly VG-87, což je matka moderně stavěné krávy Dutchoe Bell EX-92. Přes její dceru Cleitus Pro EX-93 (matka např. býka Gelpro) a její dcery Promise VG-88 (po Bellwoodovi), je to prabába populární krávy a dcery Lorda Lilyho Beachlawn B Lord Lily EX-93.


♀ Beachlawn Andy Dutchoe Eagle  GP-82
(Beachlawn Pawnee Dutchoe Chief)

♀ Beachlawn Dutchoe Elly  VG-87
(Caernarvon Dutchoe)

♀ Beachlawn Dutchoe Bell  EX-92
(Carlin-M Ivanhoe Bell)

♀ Beachlawn Mascot Dorey  VG-87
(Singing-Brook NB Mascot)

♂ Pagen-Ernwood Dane TV TL
(Zielland Zebo)


Ale Dutchoe Bell je přímá matka Beachlawn Mascot Dorey VG-87, matky DANEho. Dorey, která byla popisována několika vlastníky a také Willem jako vyjímečně dobrá Mascotka, dala na první laktaci (otelení 2-2, dojení 3x) za 365 dnů 13.182 kg mléka při tuku 3,53% a 3,12% proteinu. Bohužel všichni zúčastnění došli k závěru, že neměla štěstí na výběr býků, což negativně ovlivnilo její potomstvo. S býky lepšími v typu by dosáhla lepších výsledků. Poslední majitel Dorey, Lyle Weaver z Weav-Line Holsteins, měl dobrou dceru po Dorey, která byla hodnocena VG-85 a vyprodukovala na max. laktaci 13.600 kg mléka.
Spojení Dorey se Zebem se ukázalo být jako velmi správné, protože plná sestra DANEho, Pagen-Ernwood Zebo Dinah, byla hodnocena VG-87 a celoživotně (za 960 dnů, ve třech laktacích) vyprodukovala 35.059 kg mléka při tučnosti 3,83% a proteinu 3,32%. Dva plní bratři DANEho nebyli nikdy testováni.
Připomeňme si prověřené býky z této rodiny:

Matka Dutchoe Bell vyprodukovala
- Bunkera (TPI 1106, produktivní život +1,6 = PH 11/03)
- její dcera Cleitus Pro vyprodukovala ve Francii prověřeného býka Gelpro
- jiná dcera Dorey vyprodukovala DANEho.

Testace
DANE byl testován křížem krážem USA, od Atlantického oceánu až po Pacifik, z východního pobřeží na západní břehy. Mimoto byl po řádném testačním období využíván také jako supersampler (rozprověřený býk). Select Sires v Ohiu občas obchodují s mladými býky s vyjímečným původem jako se supersamplery, což umožňuje větší využití mladých talentovaných býků. Výsledkem této metody byl například také prudký vzestup DURHAMA do hranice vyšší spolehlivosti.
V případě DANEho se věci vyvíjely trochu odlišně: zatímco supersampleři v USA dosáhnou k 300 dcerám, DANE se zabrzdil na 119. Jeho původ se Ziellandem Zebo jako otcem mělo spíše záporný efekt, než jak bylo v plánu. Nicméně jeho plemenné hodnoty jsou na základě 238 dcer pro produkci (ve 140-ti stádech), a je to díky tomu, že byl testován na dvou místech. V České republice má DANE 119 dcer pro produkci. To je proč jeho přepočet na MACE v USA je na základě stejného počtu dcer v obou zemích. České dcery byly rychle zahrnuty do indexu: na konci minulého roku se poprvé ukázal s poměrem dcer v obou zemích 50:50. Po dobu dvou let se plemenné hodnoty DANEHO pro protein mírně zvýšily, zatímco typ jde mírně dolů (z +1,66 v PH 11/01 na +1,21 v PH 11/03). Hodnoty typu jsou postaveny na 70-ti dcerách.
Z prvního nasazení se už neočekává přidání vyššího počet dcer do plemenných hodnot a počet sledování v produkčním indexu je (pouze) 6%.

Will viděl 16 nebo 17 dcer po DANEm a popisuje je následovně: ?Perfektní krávy pro komerční stáda, výborně se hodí do volné stáje a na betonové podlahy. Kvalita kostí končetin je velmi dobrá, postoj končetin korektní a spěnka je také s dobrým sklonem. Vemena jsou dobré kvality s vyjímečně dobře utvářenou strukturou. Jejich rámec je vhodný pro volné stáje: ne příliš velké, ne příliš malé. Jinými slovy: jsou to bezproblémové a vysokoprodukční krávy.?
DANE by se měl používat na krávy se sraženou zádí (má zvednutou) a mohutné konstituce. Will dodává, že Select Sires jej využívá také jako otce býků, a chtějí testovat po něm 40 synů.
Závěrem: Dany má výborné skóre somatických buněk (2,90), procento obtížných porodů je podprůměrné a rychlost dojení je o něco vyšší než průměr. Vyjímečně dobře zabřezává, takže dává velmi dobré výsledky i při embryotransferu.

Holstein International, prosinec 2003
přeložila Lenka Kahánková, Genoservis a.s. Olomouc