Homepage poradenstvi clanky byci 326-caliph-doprejte-si-pocit-rozkose-z-mlecneho-opojeni

23.02.2004

CALIPH - DOPŘEJTE SI POCIT ROZKOŠE Z MLÉČNÉHO OPOJENÍ !!


CALIPH - DOPŘEJTE SI POCIT ROZKOŠE Z MLÉČNÉHO OPOJENÍ !!


Matka:  SQUARE-ACRES LUKE JAFFY-ET  VG-87
MM:  AG-HIGH-SIGHTS BS JOLLY-ET  VG-87
MMM:  SONLIGHT ROTATE JELLO  VG-87

Bellwood x Luke x Blackstar x Rotate

Být kalifem v lidské společnosti východních států původně znamenalo být duchovní i světskou hlavou muslimů. V Egyptě to byli zejména kalifové, kteří trestali poživače opia a morfia i tělesnými tresty v dřívějších dobách, kdy v naší západní kultuře tato nebezpečí nebyla ještě téměř známa. Byť dnešní složitá situace v zemědělském podnikání na naší rodné hroudě by mohla dohnat nejednoho chovatele až k nezřízenému požívání omamných prostředků, tak pevně věřím, že toto nebezpečí bude odvráceno ne pod pohrůžkou tělesných trestů od kalifů, ale díky býkovi Caliphovi, jehož prostřednictvím budou chovatelé holdovat produkci mléka měrou vrchovatou.

Když mě v létě loňského roku zootechnik z Hesaka ve Velkých Heralticích, pan Jiří Stošek, pozval podívat se na prvotelky, neopomněl se pochlubit tou nejhezčí z nich. Dcerou po Caliphovi - Kalifkou. Mimo skvělé užitkovosti se dcera vyjímala nade všechny vrstevnice i svým úchvatným zevnějškem, kdy především její vemeno mělo excelentní parametry. Přestože si dobře pamatuji lidovou moudrost, že ?jedna vlaštovka jaro nedělá?, neviděl jsem nic špatného na tom, že jsme se hned dohodli na použití dalších inseminačních dávkách Calipha. Pro ucelenější pohled na tuto nejlepší prvotelku v chovu a jejího otce jsem se ještě raději podíval na rodinu Kalifky. Zajímavý byl určitě poznatek, že tři generace zpátky k prabábě, všechny dojnice vykázaly velmi dobrou dlouhověkost, kdy maximálky navíc dosahovaly na svých posledních laktacích: na čtvrté, na sedmé a doposud žijící matka zatím na své poslední páté laktaci. Fenotypová úroveň užitkovosti však u žádné samičí příslušnice rodiny nedosáhla ani 8 tisíc kg mléka (pouze teta Caliphky po Darwinovi má druhou laktaci zatím dopočtenou na 7.881 kg mléka). Tedy neklamná pravda, že Caliph do rodiny opravdu zapadl a přinesl sebou ne sice majetek, ale mléčné geny a tím vlastně i peníze. Jestliže navíc Kalifka po svých předcích zdědí i odolnost, vytrvalost a po laktacích stoupající užitkovost, pak užitkovost na 4. až 6. laktaci může být opravdu zdrojem radosti, když na 1. laktaci dosáhla užitkovosti 9.473 kg mléka.
Je samozřejmé, že bylo v dalším období nutné podívat se na další dcery Calipha do dalších chovů.  V ZOD Lešná dvě dcery na 1. laktaci nadojily 10.408 kg mléka při průměru všech jejich dalších vrstevnic 8.512 kg a ve Starojicku a.s. pak čtyři dcery dosáhly užitkovosti rovněž na 1. laktaci 8.685 kg mléka, což je o +591 kg mléka více oproti vrstevnicím (průměrná užitkovost 8.094 kg mléka). Rovněž první nádoje na druhých laktacích či již dopočítávané druhé laktace Caliphových dcer dávají jasně na vědomí, že produkce mléka je a bude výstavní vlastností býka Calipha. Co je nadále velmi potěšitelné je neméně důležitá skutečnost, že mimo tuto svoji skvělou produkční potenci vykazují jeho dcery velmi dobře utvářené končetiny, kdy mírně strmější postoj je žádoucí a úhel paznehtu při hodnocení v ČR vykázal dokonce +2,4 směrodatné odchylky. Rovněž v přepočtených interbullových exteriérových znacích na USA, v pohledu postavení nohou ze zadu a ve skóre končetin, dosahuje Caliph hodnocení nad jednu směrodatnou odchylku (+1,2, respektive +1,27). Při celkovém průměrném hodnocení vemene lze s potěšením konstatovat, že znak hloubky vemene je i při Caliphově vysoké produkci prakticky na nule (-0,1) a rozmístění struků vykazuje +0,9 sm.odchylky.
Rovněž původ Calipha je dalším potvrzením, že býk pokračuje ve zdařilém projevu genů, které mu byly jeho předky předány. Kombinace Bellwood na Luka snad ani slabou mléčnou produkci přinést nemůže.

Závěrem si lze s potěšením připomenout onu ?první vlaštovku? vzpomínanou v úvodu. Díky chovateli jsme mohli již velmi brzy ?vyhlížet jaro? a jsem velmi rád, že jsme se společně se zootechnikem nemýlili a opravdu přišlo jaro a po té léto, takže nás už jen čekají mléčné žně. Pevně věříme, že budou úspěšné.

Lumír Křístek, Genoservis a.s. ? PS Opava