Homepage poradenstvi clanky byci 320-nejlepsi-pro-chovatele-dar-je-zajiste-byk-cedar

11.06.2004

NEJLEPŠÍ PRO CHOVATELE DAR JE ZAJISTÉ BÝK CEDAR


NEJLEPŠÍ PRO CHOVATELE DAR JE ZAJISTÉ BÝK CEDAR

Když se v devátém měsíci roku devadesát devět začala připouštět testační skupina pěti býků, málokdo mohl tušil,  jak se po čtyřech letech od všech otců jejich dcery vydaří. Za všechny jmenujme býka Hudsona, který dneska patří k nejpoužívanějším býkům v inseminaci a dále je tu i velmi zajímavý býk Crocodile, o kterém bude podrobněji psáno v jiném článku.

V neposlední řadě byl používán v této testaci i býk po otci Brabant Star Patron z matky Deann - býk CEDAR. Jeho dosažené plemenné hodnoty v produkci (+1.133 kg mléka) i exteriéru (výsledná třída +4,4) dávají tušit, jak cenné služby může pro každého chovatele vykonat.

Přínos CEDARA pro své stádo mohou potvrdit přeci jen ve větší míře ty chovy, ve kterých se nachází tři a více dcer. Mezi takové určitě patří i podnik ZD Rakvice, kde se otec CEDAR s průměrnou užitkovostí dcer 8.359 kg mléka umístil na 1. místě v prvotelkách ročníku narození 2000. Totožného nejvyššího pořadí dosáhl CEDAR se svými třemi dcerami a jejich užitkovostí 9.479 kg mléka rovněž v ZOD Lešná. Ve Starojicku a.s. se z 21 hodnocených otců umístil CEDAR na 4. místě s průměrnou užitkovostí 9.338 kg mléka, tedy jeho dcery nadojily o +673 kg mléka více oproti průměru celého ročníku. V konkurenci takových výborných mléčných býků, jakými beze sporu jsou například Darwin a zejména Sid, jsou dosažené výsledky dcer CEDARA ve všech třech podnicích více než uspokojivé.

Že se nemusíme kochat jen výškou mléčné produkce je zřejmé například u dcer v ZD Rakvice, kdy dvě prvotelky byly hodnoceny celkovou známkou za exteriér 80 body. Možné obavy z toho, zda náhodou ?Cedarky? nepřepálily začátek, se ukazují rovněž jako liché, protože například v podniku Agras Bohdalov a.s. se kráva 126092-614 po první laktaci na úrovni 9.657 kg mléka rozhodla na své druhé laktaci nadojit za dosavadních 141 dní úctyhodných 8.339 kg mléka při tučnosti 4,0% a bílkovině 3,0%.

Mimo příznivých výsledků přímo ve stádech chovatelů jsou potěšitelné zvláště přednosti v jednotlivých exteriérových znacích, jako jsou korektně utvářené končetiny (+6,2) se strmým paznehtem (+3,7) a rovněž výborné vemeno (+5,3) s výrazným závěsným vazem (+4,8) a pevně upnutými předními čtvrtěmi (+5,0). Mezi další ukazatele, které by neměly být opomenuty (nemám teď ale na mysli krásné, téměř celoplášťové černé zbarvení) , jsou počty dcer, na kterých jsou počítány plemenné hodnoty jak pro produkci (KDM - 101 dcer), tak pro exteriér (KDE - 65 dcer).

Opakovatelnost dosažených výsledků CEDARA je tímto na velmi slušné výši, tedy správnost předpokládaných ?dovedností? CEDARA by rovněž měla odpovídat skutečnosti v časech budoucích. Nezbývá již nic jiného, než se jen těšit, jak nám po zařazení CEDARA do připařovacích plánů ve druhém nasazení jeho dcery darují dokonalý dojem dobře dokončeného díla.

Lumír Křístek, Genoservis a.s.