Homepage poradenstvi clanky byci 318-lynch-se-vraci-a-s-nim-prichazi-jistota

10.09.2004

LYNCH SE VRACÍ, A S NÍM PŘICHÁZÍ JISTOTA


LYNCH SE VRACÍ, A S NÍM PŘICHÁZÍ JISTOTA

Zda se něco daří či nedaří, jestli se něco dělá dobře či nikoliv, tak na toto nám často může odpovědět až různě vzdálená budoucnost. Z opačné strany pak můžeme dnes soudit své skutky minulé.

Je potěšitelné, že všichni ti, kteří si do svých připařovacích plánů před třemi lety vybrali býka registru NXA 018, se nyní nemusí obávat odsuzujícího aktu, který je pojmenován po nechvalně známém soudci stejného to jména, jako se nazývá tento skvělý plemeník. Naopak, LYNCH se zařazuje mezi váženou elitu doprověřených, tedy skutečně v běhu času ?pravdivě? prověřených otců, jejichž dcery v mnoha mléčných stádech v celkovém počtu zvící několika tisíc dělají radost svým chovatelům po celém světě. Mezi býky se spolehlivostí 99% se LYNCH podle obou hlavních indexů TPI a také NM umístil v USA v topce do 10. místa. Proč je to tak skvělé umístění a z čeho vzešlo, tak o tom se nakonec můžete z následujícího přesvědčit sami.

LYNCH v aktuálních plemenných hodnotách ze srpna 2004, při 7228 dcerách, kdy od předešlých plemenných hodnot mu přibylo 2455 dcer, dosáhl souhrnného indexu v USA TPI 1542, což znamená oproti minulému období nárůst o 40 bodů. Téměř ve všech sledovaných ukazatelích a znacích došlo k navýšení hodnot, kdy především dosažení hranice v délce produkčního života +2.0 a v končetinách +2,05 je opravdu výtečným výsledkem.
Mimo mnoha jiných předností již doprověřeného Lynche (utváření vemene +1,15) je nutno vyzvednout především jeho největší přednost, kterou jsou beze sporu složky mléka. Tuk +0,18% a bílkovina +0,10%. Především jako zlepšovatel procenta tuku v mléce dělá čest svému otci MERRILLovi, který v tomto znaku také vynikal. Jablko, tedy Lynch, se neodkulilo daleko od stromu ani v skvěle stavěných končetinách a dlouhověkosti, kdy příznivé geny pro všechny tyto vlastnosti se nejen neztratily, ale v další generaci díky Lynchovi se dokonce ještě vylepšily.
V neposlední řadě stále více sledovaný znak, který druhotně může ovlivnit i výši mléčné užitkovosti, a kterým je lehkost porodů, je u otce i syna na výborné úrovni 7% obtížných porodů. Nebylo by spravedlivé, kdyby všechnu ?původovou smetánku? slízl jen otec, protože vklad genů ze strany matky je nepopiratelný. Vždyť pevnost v tělesných znacích a dále pak velmi důležitá odolnost mléčné žlázy k infekci, to není malé dědictví a je o to potěšitelnější, že mateřská strana rodokmenu LYNCHe ji rozhodně má.

Je sympatické, že známá praprabába LYNCHe, Beshore Rotate Bupplyn Jody (EX-91), nebyla skoupá na své přednosti mléčné žlázy ani v případě svého pravnuka, kdy býk CROCODILE NEB-766 TV je právě i díky výrazně nízkému skóre somatických buněk v poslední době stále více oblíben a jeho využívání se zvyšuje. Zatím sice nedosahuje objemu prodeje inseminačních dávek svého slavnějšího vzdáleného příbuzného (LYNCHe se v ČR dosud prodalo přes 25 tisíc dávek), ale nepochybně rodině Jody neudělá ostudu.
Aby toho nebylo málo, tak LYNCH potvrzuje všechny výše jmenované přednosti, které ukazují na zdraví a odolnost jeho potomstva, tím, že sám má výbornou březost. I přes nízkou dědivost tohoto znaku byl v mnoha chovech i pro toto hojně používán, a svými následnými výsledky zabřezávání si svoji popularitu ještě zvýšil.

Je potěšitelné, že většinu všech sledovaných a výše zmiňovaných znaků přenesl Lynch i do naši populace holštýnského skotu, kde tučnost zvedá oproti průměru o +0,6 směrodatné odchylky a procento bílkovin dokonce o +1,7 směrodatné odchylky. Utváření vemene (+2,2) a především končetin (+4,9) dávají tušit, že kravky po tomto otci budou ve stádech dělat pro chovatele dobrou práci po dlouhé období.

I když je zřejmé, že v produkci kg mléka nebude Lynch v žebříčcích na prvních místech, pro jeho mnoho dalších předností je jisté, že při uceleném pohledu na jeho ?osobnost? lze tohoto plemeníka zařadit do kategorie výtečných býků, a že toto jeho označení není jen zbožné přání, ale ověřená skutečnost. Že býci podobného ražení jsou pro připařovací plán nepostradatelní, dokazuje jeho dřívější nejčastější nasazování na dcery Sida, kdy dnes dcery LYNCHe a vnučky Sida mají po dědovi výbornou mléčnou produkci, kterou otec podpořil vysokými složkami mléka a vysoce korektním utvářením končetin i vemene. Dobrou zprávou pro všechny chovatele se tedy stává skutečnost, že si pro splnění svého chovného cíle mohou opět do svého stáda zařadit tohoto vyjímečného plemeníka, zvaného LYNCH.

 V závěru lze přidat ještě jednu perličku hozenou všem příznivcům chovu mléčného skotu. Diskutovat  o ovlivnění poměru pohlaví u telat podle různých kritérií není předmětem tohoto článku, navíc ve velkých číslech je poměr v populaci téměř 50:50, s mírně větším zastoupením narozených býčků, ale Lynch u svých 6331 narozených potomků v naší databázi seznamu narozených telat dosáhl poměru 51:49 ve prospěch jaloviček.
Přičtěme Lynchovi jeho ?správný?  poměr k dobru, ale hlavně díky jeho závažnějším kladným vlastnostem mějme i my k němu dobrý poměr a pocit, že naše rozhodnutí pro zařazení tohoto býka do připařování bylo, jest a bude pro naši populaci holštýna správným krokem.

Lumír Křístek, Genoservis a.s. ? PS Opava