Homepage poradenstvi clanky byci 316-hershel-the-milk-maker-ten-ktery-doji

10.09.2004

HERSHEL: THE MILK-MAKER (TEN KTERÝ DOJÍ)


HERSHEL: THE MILK-MAKER (TEN KTERÝ DOJÍ)

Hershel produkuje bezproblémové vysokoprodukční krávy, ale bohužel má to malý háček: býk je již mrtvý, a inseminační dávky už nejsou. Možná, pokud bude politiky povoleno obchodování se spermatem klonovaných zvířat, budou geny Hershela  v budoucnu opět dostupné.

Luke byl synem  Cleituse, který se opakovaně prosadil po výsledcích dcer z druhého nasazení, kdy došlo k fantastickému nárůstu indexu tohoto býka. Protože jeho výsledky z prvního nasazení nebyly tak přesvědčivé, bylo po něm testováno jen několik málo býků. Není proto překvapením, že nejúspěšnější synové Hershel a Aaron  jsou oba ze stejné plemenářské firmy (Alta Genetics) jako jejich otec. Alta Genetics také testovala největší počet synů Luka. Zajímavé je, že oba býci jsou z  Maskotek, jejichž rodiny patří ve svých stádech k prominentním. Oba býci produkují vysoce užitkové krávy se středním rámcem a mělkými vemeny. Ale jsou mezi nimi i malé rozdíly.

Nejlepší jsou v nukleovém stádě
? My dojíme momentálně přes 30 dcer Hershela v nukleovém stádě Alty G. v Coopon Flora, a  jeví se nám jako nejlepší skupina dcer po býkovi, jakou jsme kdy měli,? říká pan Roger Turner z A. Genetics. ? Mají vynikající produkci se solidním typem, výbornými nohami a dobrou konverzí živin z krmiva do mléka. Jsou středního rámce s dobrou šířkou v hrudníku. Mají lepší konstituci a sílu než Aaronky. Ze 30-ti ks je momentálně 6 zvířat vyplachováno  jako potenciální matky býků.?

Extrémní mléko
Heshel je opravdu extrémní ?mlékař?. Nyní s cca 6000 dcerami ve svých výsledcích, z nichž je polovina v USA, Hershel  se stále pohybuje na úrovni + 2.500 kg mléka, čehož dosáhlo jen pár býků dnešní generace. Je to býk přenášející na své dcery průměrný typ (+0,95) s +0,85 bodu za vemeno, +1,44 za končetiny a +0,83 za vemeno. Stejně jako Luke je Hershel poněkud horší ve složkách (- 0,14 %T  a ? 0,3% B). Kombinace Luke / Mascot vypadá logicky, přesto můžeme dnes u obou těchto býků vidět některé nedostatky. Oba jsou horší ve skóre somatických buněk (SCS), produktivní délce života (PL) a plodnosti dcer (DPR). Hershel je schopen problém se somatickými buňkami překonat (průměrné skóre s.b. je 3,05) a PL je na úrovni -0,02, ale stále má slabší zabřezávání dcer DPR (-1,9).

SEXATION
?Rozhodnutí o koupi Hershela byl ovlivněno zejména jeho prabábou SEXATION. Ona vždy ve svém stádě vynikala a mnoho jejích znaků je patrno na dnešních Hershlovkách,? říká Larry Shirm z A.Genetics. ?Jde o zvířata spíše delší než vyšší, jsou pěkně vyrovnané se spoustou síly. I když Luke a Mascot měli spíše zvednutou pánev, Hershel přenáší pánve mírně sražené. Jeho nejlepší dcery patří k těm kravám, které nad ostatními vynikají svojí mléčností. Je to býk, který doplňuje řadu vysoce mléčných býků s horším typem. Je však jedna oblast, kde je tento býk jiný, než jak ho hodnotí lineární popis. V našich hodnotách pro typ nestandardizujeme rámec a tak nevím, zda dobře hodnotíme konstituci u těchto krátkonohých býků. Býk, který má rámec na úrovni +3 je hodnocen také jako širší, než je tomu u býka s menším rámcem, ale s dobrými proporcemi. Systém hodnocení v USA tohoto býka nedoceňuje.?

Dobrá konkurenceschopnost
Hershelovy dcery jsou ideální pro větší farmy typu 480 ks krav v Bomaz Dairy (Hammond Wisconsin), která je v majetku Boba a Grega Zwalda. Nejlepší skupinou mladých krav tu jsou dcery Hershela. ?Tato skupina dcer je tím nejlepším, s čím jsem se doposud setkal. Mají velmi dobré končetiny a dobře nasazená vemena. Deset z dvanácti dcer Heshela, které dojíme, měly maximální nádoj přes 45 kg mléka, ?říká Bob. Tyto krávy středního rámce mají výbornou konverzi živin v podmínkách volných stájí, a  dobrou šířku a konstituci k prosazení se ve velkých skupinách.

Produkce mléka
I když  Heshel produkuje typ krav, který je vhodný  pro velké stáje, sám pochází z vazné stáje v Minnesotě. Larry a Barb Lexvold farmaří blízko Goodue, Minnesota, od roku 1976. Jeden z prvních nákupů, který provedli, byla jalovice po Monitorovi, která byla březí po Conductorovi. Její GP dcera Conductora v kombinaci se Sexation vyprodukovala velkou, silnou krávu, která byla hodnocena VG-87 a udělala maximální laktaci na úrovni 11.200 kg mléka 4.2% T, 3,6% B. Tato kráva byla Lexvold Sexation Poppy (prabába Hershela), která je nyní v původu většiny krav z tohoto 60-ti hlavého stáda. ?Naší hlavní prioritou je produkce mléka, ta platí naše účty,? říká Larry Lexvold. ?Měli jsme několik krav s kontraktem na embrya, nějaká embrya jsme i prodali. Momentálně ale máme problém s produkcí vysoce indexových krav ve stádě s vysokou průměrnou užitkovostí. Pro nabídku a prodej embryí potřebujete externí pomoc, pokud chcete být úspěšní.? Produkce mléka je to, v čem se Lexvoldovi vyznají, jejich průměrná užitkovost je 14.000 kg.


Pojistka
Bylo to už 18 měsíců od doby, kdy Hershel uhynul. Měl určité zdravotní problémy, ale dostal se z nich a produkoval sperma dál. To však netrvalo dlouho a býk nakonec přece jen uhynul. Tak jako řada dalších inseminačních stanic, tak i Alta odebrala vzorky od Hershela, jako pojistku pro případné klonování. Ale politická debata na téma geneticky modifikovaných produktů je stále dosti horká, i když klonování je vlastně duplikace a ne genetická modifikace. Bohužel obchod se spermatem klonů ještě neprobíhá, takže tato pojistka není využita. Je to zatím všechno na synech Hershela, kteří budou prověření do cca 12-ti měsíců, aby šířili dál geny tohoto ?mlékaře? v populaci. Již od prvního prověření byl Hershel používán intenzivněji jako otec býků, než tomu bylo u jeho otce. Již od začátku bylo všem jasné, že bude jeden z nejlepších zlepšovatelů mléka  v Holštýnském plemeni.

Doug Savage, Holstein International, červen 2004
přeložil Lumír Dvorský, Genolservis, a.s. ? PS Frýdek-Místek


Dodatek redakce: HERSHEL v České republice

Drtivá většina dcer po Hershelovi v ČR, hodnocených VG, pochází z embryotransferu ? stejně jako zde prezentované dojnice ze ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou, AGRAS Bohdalov, a.s. a Genoservis ? zemědělství, a.s., Skalička.