Homepage poradenstvi clanky byci 312-garter-a-jeho-fantasticky-nastup-dcer-z-druheho-nasazeni

25.02.2005

GARTER A JEHO FANTASTICKÝ NÁSTUP DCER Z DRUHÉHO NASAZENÍ


GARTER A JEHO FANTASTICKÝ NÁSTUP DCER Z DRUHÉHO NASAZENÍ

V květnu roku 2001 se objevil nový zajímavý býk, který se stal svou výbornou produkcí, typem a původem přitažlivým pro mnoho chovatelů.

Jeho skvělá cena při vysokém TPI dala možnost jeho využití v mnoha stádech plošně v celé ČR. Jeho kvalita a především spolehlivost se prudce zvyšovala, až se stal v listopadu roku 2001 TOP 1 podle TPI v USA.
Předpoklady pro to stát se skvělým býkem má již v původu. Sedm generací zpět matky ?G? rodiny s výbornou produkcí a s hodnocením exteriéru více jak VG-85. Matka Welcome Mountain Gale měla produkci 15.554 kg na první laktaci při hodnocení VG-88. Bába Welcome Bellman Ginger byla hodnocena VG-87 při produkci 15.703 kg mléka. Prabába Welcome Steady Gina byla hodnocena VG-86 a za čtyři laktace nadojila 56.683 kg mléka.
Celá tato rodina je charakteristická dobrým rámcem, výbornou kapacitou, jsou to mléčné silné krávy s excelentními končetinami a výborným zadním vemenem. Jeho otec RICK, syn Labana je outcrosovým býkem, který byl v menší míře používán i v ČR.
V roce 2004 začaly přicházet dcery z druhého nasazení a kvalita Gartera se potvrzovala. V říjnu 2004 již měl 962 dcer v 474 stádech a dosáhl TPI 1612.
Famózní byl jeho nástup do letošního roku. Při počítání v únoru dosáhl hodnoty TPI 1718, což ho řadí na 6. místo podle TPI v USA. Hodnoceno bylo 2829 dcer v 1244 stádech, z toho bylo 83 % dcer z USA. Kromě skvělých výsledků v USA se taky výborně umístil v např. v Itálii a to v interbulovém hodnocení na 7. místě a v Kanadě, kde se umístil v top 30 býcích s LPI 1725 a typem +7.

Pohyb TPI Gartera za posledních 12 měsíců:

Datum

dcer stád PH kg Bíl Typ TPI Poznámka 2.2004 80 64 32 1,17 1602   5.2004 136 85 30 1,21 1564   8.2004 398 223 30 1,16 1591   11.2004 962 474 30 1,41 1612   2.2005 2829 1244 24 1,55 1718 Zmna báze v USA

Jsou vůbec nějaké slabiny Gartera? Bezesporu ? tak jako u každého jiného plemeníka.
Gartera nedporučujeme připouštět na jalovice ? větší telata. Rovněž bychom přivítali lepší index pro somatické buňky. Je třeba však vidět, že např. Manfred má index pro somatické buňky ještě o něco vyšší, přesto má ve světě mnoho vynikajícího potomstva.

První otelené dcery se v ČR objevily v květnu 2004. I přesto, že to byly plemenice otelené mladší 24 měsíců, vyznačovaly se dobrým rámcem, pevnou stavbou těla a velmi dobrou produkcí. Hodnocení exteriéru těchto dcer se pohybovalo od 80 do 82 bodů. Byl to skvělý začátek, který další dcery potvrdily. Do konce ledna 2005 bylo celkem nahodnoceno 98 dcer v 25 podnicích. Z těchto 98 dcer bylo celkem 71 hodnoceno nad 80 bodů. Dvě dcery byly hodnoceny VG-85, z toho jedna byla v Agosumaku a.s. a jedna na Genoservis,a.s. Pět dcer je VG-86. Z toho jedna je v Agrosumaku a.s, jedna v ZD Trhový Štěpánov a.s., jedna v AGRODR. Načeradec a dvě v ZS Ostřetín.
Pro dokreslení uvádím hodnocení a produkci u některých z VG dcer.

Číslo chov užitkovost Exteriér 004026/953 ZS Ostřetín 01 ? 305 ? 9.131 ? 2,6 ? 3,1 (13) VG-86 126847/101 ZD Tr. Štěpánov 01 ? 305 ? 10.350 ? 4,2 ? 3,4 (13) VG-86 004027/953 ZS Ostřetín 01 ? 100 ? 4.657 ? 3,3 ? 2,9 (11) VG-86 129026/704 Agrosumak 01 ? 305 ? 11.085 ? 3,9 ? 3,1 (13) VG-86 123808/709 Genoservis, a.s. 01 ? 305 ? 11.934 ? 4,0 ? 3,2 (13) VG-85 129037/704 Agrosumak 01 ? 305 ? 10.144 ? 3,9 ? 3,1 (13) VG-85

Největší počet dcer je v současnosti v ZD Trhový Štěpánov, a to 17. Tyto dcery se vyznačují středně velkým rámcem, výbornou kapacitou těla, dobrými končetinami a skvělým vemenem, a to zejména velmi dobrým předním a zadním upnutím vemene s výrazným závěsným vazem.

Nejlepší skupinou je pak skupina 6 dcer v ZS Ostřetín a.s., kde tyto dcery dosáhly skvělého hodnocení a to v průměru 84 bodů. Z toho dvě dcery mají 86 bodů, tři 84 bodů a jedna ?pouze? 80 bodů. Těchto šest dcer má opět excelentní kapacitu těla, a to 84,5, při skvělých končetinách 83,3 a vynikajícím vemeni 85,3.
Za povšimnutí stojí i průměrné hodnoty jednotlivých charakteristik exteriéru. Např. výborný postoj ze zadu 6,8, přední upnutí vemene 6,5, zadní upnutí vemene 8,3 závěsný vaz 6,2. Podle slov pane Kaplana Garter potvrdil, co se očekávalo a jeho dcery jsou výborné, bezproblémové krávy, kterých chce mít každý chovatel co nejvíce.

Taky v dalších podnicích dosahují dcery Gartera výborných výsledků. V Agrosumaku a.s. je 13 dcer s hodnocením 81,1 bodů, Netis 4 dcery s hodnocením 81,3 bodů, VZOD Zašová 10 dcer s hodnocením 81,3 bodů, v ZD Partutovice 5 dcer hodnoceno 80,8 bodů, ZVOS Hustopeče 4 dcery hodnoceny 80,2 bodů. Průměr všech hodnocených dcer je 80,8.
Tyto dcery dávaly předpoklad pro výtečný exteriér, který se při výpočtu v únoru 2005 potvrdil. Při výpočtu byly použity hodnoty z 81 dcer v 25 stádech s následujícím výsledkem:

PH 2005/02 dcer stád ml.char. kapacita stavba tla končetiny vemeno CELKEM GARTER 81 25 5,8 5,9 9,3 4,7 6,7 8,9

Výsledky exteriéru řadí Gartera na 8. místo v hodnocení býků podle exteriéru.

Plemenné hodnoty v ČR pro produkci v lednu 2005 byly následující: +1.216 kg mléka, +43 kg bílkovin. Předpokládáme (tak jak už to v ČR bývá) další nárůst PH pro produkci.

Co říci závěrem? Plemenné hodnoty jak v USA tak v ČR předurčují Gartera k tomu, aby se stal jedním z nejprodávanějších býků v roce 2005 nejen u nás, ale i ve světě. Rovněž v našem testačním programu byl Garter hojně využíván. V roce 2004 bylo v ČR testováno celkem 15 synů Gartera, z toho Genoservis natestoval pět synů.

Ladislav Škařupa ? Genoservis a.s.