Homepage poradenstvi clanky byci 311-pekny-muz-dollman

18.02.2005

PĚKNÝ MUŽ DOLLMAN


Samozřejmě že jméno v pravém i přeneseném smyslu slova kohokoliv v čemkoliv sice může předeslat a upozornit, co lze od dotyčného jedince čekat, ale taky může být pravým opakem jeho skutečných vlastností.  Co dokáže býk Dollman se pokusí naznačit následující článek.

V češtině bychom Dollmana mohli přeložit jako ?pěkný chlap?, protože že by více než tunový kolos měl něco společného s panenkou či něčím podobným není zrovna pravděpodobné. Abychom zjistili, zda jméno nelže, musíme konfrontovat Dollmana, neboli NEB 831 s výsledky jeho dcer, kterých bylo v exteriéru hodnoceno již  58  a v produkci téměř o deset dcer více - 67 - prošlo kontrolou dědičnosti mléčné produkce. 
Nejprve bude zmíněno něco o zevnějšku Dollmanových dcer. Otec Dollmana Manfred (?muž Bedřich?) mu v této oblasti exteriéru nedal příliš vznosné předpoklady, kdy sám Manfred vykazuje mimo celkového utváření končetin +0,29 v ostatních celkových charakteristikách podprůměrné hodnoty. Naštěstí jeho syn Dollman se v této oblasti nepotatil a v celkových hodnoceních dosahuje průměrných hodnot, kdy výsledná třída za exteriér činí v únorovém hodnocení KDE +0,5 směrodatné odchylky. Při solidním utváření končetin se největší předností Dollmana v exteriéru dcer jeví výtečný závěsný vaz (+6,0) a mělké vemeno (+4,4). Zejména mělká vemena jsou při vysoké produkci Dollmanových dcer znakem, který určitě nebývá v této konstelaci samozřejmostí.
Jak výše bylo zmíněno, přeci jen od svého otce Manfreda Dollman do vínku něco dostal. Je to především schopnost vysoké mléčné produkce. Zejména plemenná hodnota pro mléko +1.408 kg je výtečná a znamená příslušnost k elitní skupině zlepšovatelů mlékařů s úrovní téměř dvě směrodatné odchylky od průměru populace (+1,7sx), tedy Dollman patří mezi 5% nejlepších býků v naší republice.

Dollman byl v létě 2000 výborně natestován, kdy dcery se dostaly vzhledem k svému celkovému počtu do velkého množství stád. Proto na straně druhé ve stádech u jednoho chovatele nebývá větší počet dcer po Dollmanovi. Z jedenácti chovatelů, kteří mají ve svých populacích krav dvě a více dojnic, pouze ve dvou chovech dosáhly Dollmanovy dcery na 1. laktacích podprůměrnou užitkovost oproti svým vrstevnicím. Ale například v Agrosumaku Suchdol již tyto tři dcery Dollmana na druhých laktacích vykázaly výrazný nárůst oproti nižším 1. laktacím a s užitkovostí 11.122 kg mléka převýšily průměr druhých laktací ve stádě o +367 kg mléka.
Že však dcery Dollmana v drtivé většině dělají radost svým chovatelům již na 1. laktacích lze dokumentovat  na mnoha příkladech. Ve VFU Brno SZP Nový Jičín mají nejvíce dcer Dollmana a všechny čtyři plemenice daly na 1. laktacích v průměru 9.034 kg mléka, což je +1.148 kg nad průměrem vrstevnic. Že se umí ?Dollmanky?  prosadit i ve špičkových stádech lze dokumentovat na nejlepších chovech v naší republice, kdy v ZD Trhový Štěpánov převyšují průměr stáda o +1.024 kg mléka  (10.451 kg mléka) a dále pak především v chovu ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou, kdy dcery Dollmana s užitkovostí na 1. laktacích 11.127 kg mléka se o +1.510 kg vzdálily od průměru populace prvotelek. Že na druhých laktacích nemusí být rozdíl nijak odlišný dokumentuje dojnice 134910 614, která svoji druhou laktaci končí s užitkovostí nad 14.000 kg mléka. Již v úvodu byl zmíněn výborný způsob natestování Dollmana, o čemž svědčí i skutečnost, že i v chovech s nižší užitkovostí oproti špičkovým chovům v naší republice se umí tento vyjímečný býk prosadit. V Troubecké hospod.a.s. se nad průměr prvotelek 6.689 kg mléka dcery Dollmana vyšvihly o +1.682 kg na úroveň 8.371 kg mléka.

No není ten Dollman švihák v předvedených výkonech svého samičího potomstva?  Určitě ano a ?pěkný býk? nemusí být jen ten s výstavním exteriérem, ale pro mnoho chovatelů svoji přitažlivost a líbivost má právě takový býk, který při svém funkčním exteriéru dokáže svoji sílu v produkci. V přírodě je výběr potenciálního otce v drtivé většině založen na volbě matky, s kým že bude počat nový život a určitě jen luzný zjev není tím jediným rozhodujícím. V chovu dojného skotu o tomto důležitém genetickém vkladu otce do populace rozhoduje výhradně chovatel a šlechtitelé produkující plemenný materiál.  V případě Dollmana jeho jméno určitě nelhalo a není pochyb, že zařazením takového býka do připařovacích plánů chovatel udělá další krok k vybudování  svého ?pěkného stáda?.

Lumír Křístek, Genoservis a.s. ? PS Opava