Homepage skot piemontese

Piemontese

býk plemene Piemontese

Plemeno Piemontese je jediným italským plemenem, které překročilo hranice a které si získává v posledních desetiletích významnou pozici mezi světovými masnými plemeny. Počet chovných krav registrovaných v plemenné knize se v Itálii za posledních deset let zvýšil o 42% a překročil šedesát tisíc. Celkem je chováno 200 tisíc čistokrevných krav. Pro plemeno je charakteristické tzv. ?dvojité osvalení?, které je v kombinaci s vysokou výtěžností masa a nízkým podílem tuku výborným předpokladem pro výkrm.

Plemeno má své kořeny v oblasti severozápadní části Itálie v podhůří Savojských Alp. Zde se zvířata chovala v primitivním kombinovaném typu maso-mléko-tah salašnickým způsobem (tj. v zimním období ve stájích v podhůří a v letním období byla vyháněna na horské pastviny). Od 20-tých let tohoto století se vybírala z populace zvířata s nadprůměrným osvalením, ale od 70-tých let se datuje počátek intenzivní plemenářské práce zaměřené na typické masné plemeno středního rámce, s vynikajícími parametry konverze živin, jatečných a výkrmových vlastností. V roce 1985 vzniklo genetické centrum piemontského skotu v Carrů. Důraz ve šlechtitelském programu je kladen zejména na snadné telení, na nadprůměrné osvalení při jemné kostře a na přírůstek.

Plemeno je středního tělesného rámce s hmotností dospělých krav kolem 600 kg a u býků kolem 900 kg. Kohoutkové výšky v dospělosti dosahují 125, respektive 135 cm. Zvířata mají jemnou kostru a kůži, matky jsou dlouhověké (průměrný věk matek zapsaných v plemenné knize je těsně pod hranicí 7 let) s dobrými mateřskými instinkty. Plemeno je středně rané a při odpovídající výživě jalovic se běžně poprvé telí ve věku 25-30 měsíců. Býci dosahují jatečnou zralost v 15-18 měsících ve váze 600-750 kg, jalovice v 14-15 měsících ve váze 450-500 kg. 90% zvířat je zatřiďováno dle S.E.U.R.O.P systému do tříd S a E, při jatečné výtěžnosti 65 a více % u býků a 60% u jalovic.

býk plemene Piemontese

Celosvětově, ale i u nás je plemeno hojně používáno pro křížení s dojným skotem, kdy ze strany matek se přenáší rámec a ze strany otce výborné osvalení a předpoklady pro výkrm (kříženci při porážkové váze nad 600 kg dosahují výtěžnosti 60%, aniž by jevili sklon k ukládání tuku). V dojných stádech je ideální kombinací použití piemontských býků na jalovice a málo rozvinuté krávy, doplněné býky plemene belgické modré na zbývající plemenice.

V užitkových a převodných systémech bez produkce mléka je rozhodující vlastností nenáročnost chovu (klidný temperament, chodivost, vysoká konverze krmiva) a výborná prodejnost zástavu. Plemeno je ideální do ?C? pozice (finální křížení). V poslední době se uplatňuje i pro použití na jalovice jiných masných plemen, hlavně většího rámce, pro bezproblémové ?první? telení.

Chov plemene v čistokrevné podobě je investicí do budoucnosti. Chovatel má záruku vysoké prodejnosti zvířat při dobré dostupnosti kvalitní genetiky. Vzhledem k úzké spolupráci Genoservisu a.s. a italské národní asociace piemontského skotu (ANABORAPI) jsou chovatelům k dispozici všechny nezbytné informace.

Zvířata, jejichž inseminační dávky nabízíme, nemají v ČR konkurenci a jedná se vesměs o špičkové plemeníky prověřené přímo v Itálii.