Homepage skot gasconne

Gasconne

Současná podoba plemene Gasconne byla vytvořena z původní populace skotu chovaného ve francouzských Pyrenejích, kde se využíval jako skot s trojstrannou užitkovostí. K tahu byl využíván i v lesním hospodářství při svozu dřeva. Plemenná kniha byla založena v r. 1894. Přibližně před 30ti lety byl šlechtitelský program zaměřen na jednostrannou masnou užitkovost v extenzivních podmínkách při zachování vrozené tvrdosti a odolnosti, s velmi dobře utvářenými končetinami a tvrdými paznehty, výbornou konverzí živin z objemných krmiv a snadnou ovladatelností. Černé sliznice umožňují vysokou toleranci zvířat na sluneční záření a zabraňují přenosu keratokonjunktivity.

Tyto vlastnosti umožňují spásání chudé vegetace na strmých svazích hor ve vysoké nadmořské výšce i při extrémních změnách počasí. Tím je umožněna ekonomicky efektivní produkce kvalitního masa i ve velice extenzivních podmínkách. První zemí, do které bylo z Francie plemeno exportováno, byla Česká republika. Následovaly exporty do Španělska, Holandska, Velké Británie. V posledním období se uskutečnily exporty plemenného materiálu do Brazílie, Francouzské Guayny a na Korsiku. V Holandsku naráží rozvoj extenzivního plemene na vysokou cenu půdy. Proto jsou chovatelé nuceni hospodařit intenzivně a v těchto podmínkách má plemeno silnou konkurenci. Uplatňuje se však na nově založených pouldrech. Po jejich zúrodnění chovatelé chov plemene gasconne opouštějí a orientují se na intenzivní plemena masného či dojného skotu. Početní stavy skotu plemene gasconne v Holandsku z výše uvedených příčin stagnují.Ve Velké Británii se plemeno velmi dobře adaptovalo na místní podmínky a rozšiřuje se hlavně v podmínkách ekologického extenzivního zemědělství, kde jsou ceněny jeho schopnosti jako je dobrá růstová schopnost, snadnost telení, vysoká kvalita masa. Tyto vlastnosti se při křížení s dojnými plemeny přenáší na potomstvo. Výborných výsledků dosahují chovatelé při trojplemenném křížení, při kterém je plemeno gasconne v otcovské pozici a v mateřské pozici jsou využívány F1 kříženky dojného plemene s intenzivním masným plemenem. Plemeno gasconne je s výbornými výsledky využíváno i při křížení s tradičními britskými rustikálními plemeny Galloway a Highland. Ve Španělsku je chována druhá největší populace plemene gasconne. Je oceňována především přizpůsobivost zvířat klimatickým podmínkám. Produkce v suchých a teplých oblastech Španělska je srovnatelná s produkcí v původních podmínkách a rovněž v podmínkách studeného a vlhkého klimatu Velké Británie. V zemi původu je plemeno chováno na pastvě jako vyloženě extenzivní plemeno na vysokohorských pastvinách Pyreneí. V těchto podmínkách musí zvířata bez problémů snášet náhlé střídání teplot. Vysokohorské pastviny vyžadují skot s dobrou konstitucí a zejména dobrou chodivostí. Na telata již ve věku 4 až 6 měsíců jsou kladeny vysoké nároky při překonávání vzdáleností, které musí za pastvou urazit. Přísný selekční program přitom pamatoval na to, že se jedná o masné plemeno a proto je předností plemene i jeho masná užitkovost. Ta umožňuje efektivní intenzivní výkrm odstavených telat - býčků.

V naší republice se gasconne chová od roku 1994 ve VÚŽV Uhříněves. Později byl realizován ze země původu další import a to do firmy ABC Třebíč (dnes ZD Opatov). Značnou oblibu však plemeno získalo při užitkovém křížení díky snadným porodům, nízkými ztrátami telat a jejich dobrou růstovou schopností.