Homepage skot highland

Highland

Plemeno Highland - Skotský náhorní skot pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska stejně jako v případě gallowaye. Tentokrát se oblast původu lokalizuje na jeho severozápadní část. Původ tohoto plemene je odvozován od původního keltského skotu. Highland nebyl v minulosti vystaven tlaku moderních šlechtitelských opatření vedených snahou zvyšovat jeho růstovou schopnost a masnou užitkovost, tak jak tomu bylo u většiny ostatních plemen. Proto si udržel řadu vlastností původních plemen skotu. Předností je zejména jeho odolnost a otužilost vůči tvrdým klimatickým podmínkám, která umožňuje celoroční chov v přírodě.

Dobře dokáže zužitkovat i velice skromnou pastvu. Kromě již uvedených vlastností je předností plemene bezproblémové telení. Maso z toho plemene má vynikající chuťové vlastnosti. Pro dosažení této významné kulinářské vlastnosti je však třeba dodržet specifický proces zrání masa po porážce.Toto plemeno se dnes může také nazývat genovou rezervou. Nebylo totiž vystaveno žádným moderním selekčním postupům, které byly uplatňovány v chovu skotu od 19 století. Tvrdé podmínky, skromná pastva i celoroční pohyb ve volné přírodě příznivě ovlivnily konstituci a zdraví tohoto skotu, který je neobyčejně odolný a otužilý. První plemenná kniha vznikla až po požáru v museu Highland and Agricultural Society v Edinburghu, v roce 1884. Jak již bylo naznačeno, žádné podstatné šlechtění nebylo nikdy zahájeno, přesto nastala po roce 1950 velká expanze tohoto plemene do zahraničí. V současné době jsou největší populace v USA, Kanadě, Austrálii, v Evropě je to zejména v SRN, Rakousku, Dánsku a dalších severských zemích. Do České republiky byly umožněny první dovozy až po roce 1991 a to na farmu v Branišově. Jednalo se o dovoz velmi typických zvířat se země původu - Skotska. Další dovozy následovaly se zemí jako SRN, Rakousko, Francie a Švýcarsko. Především jeho imposantní zjev způsobil, že i přes nižší přírůstky telat má skotský náhorní skot a jeho chov řadu příznivců i v naší republice.

Po vzniku naší Plemenné knihy ČSCHMS nastává rozvoj Skotského náhorního plemene i u nás. Je chováno především v tvrdších horských podmínkách. Do roku 1998 se choval highland v tradičním hnědém zbarvení. V poslední době se v našem chovu objevily barevné rázy stříbrné, dun, plavé a černé. Výsledky v KUMP jsou srovnatelné se zemí původu. Rovněž se u nás začíná rozvíjet široká škála zbarvení, které toto plemeno nabízí.