Homepage skot masny-simental

Masný simentál

Masný simentál

Zpět na katalog plemene

býk plemene Masný simentál

Plemeno Masný Simentál se jako masné plemeno začíná prosazovat v posledních desetiletích, zejména s ohledem na svoji nenáročnost, přizpůsobivost a dobré mateřské vlastnosti. Požadován je větší tělesný rámec a jednoznačně bezrohost.

Plemeno je zmiňováno od cca 5 století našeho letopočtu ve Švýcarsku, odkud ovlivnilo chov červenostrakatých plemen v celé Evropě. Původně bylo toto plemeno chováno jako skot s kombinovanou užitkovostí s různým důrazem na masnou nebo mléčnou užitkovost. Jako masné plemeno je chováno zejména v zámoří (USA a Kanada), ve Skandinávii (Dánsko) a na Britských ostrovech. V tradičních evropských zemích se masné linie selektují z kombinovaného skotu v posledních 20-30 letech jako důsledek kvotace výroby mléka.

býk plemene Masný simentál

V našich podmínkách toto plemeno ideálně navazuje na populaci české straky a dnes je při započtení všech nedojených červenostrakatých plemenic třetím nejrozšířenějším masným plemenem. Je nutno si ale uvědomit, že při převodném křížení je třeba několika generací než potomstvo získá všechny vlastnosti masného plemene.

Jednotlivé světové populace mají odlišné charakteristiky a je nutno s tím při použití plemeníků počítat. Na rozdíl od některých jiných plemen ale žádná populace výrazně u našich chovatelů nedominuje. Obecně je možno říct že :

  • klasická evropská populace (SRN, Švýcarsko, Rakousko) je charakteristická středním tělesným rámcem s dobrým osvalením, střední raností plemenic (jalovice se telí ve věku cca 30 měsíců) a relativně menšími telaty při telení.
  • populace zámořská (USA, Kanada) je velkého tělesného rámce, zvířata jsou ranější (jalovice se telí ve věku 24-26 měsíců), ale z hlediska masné užitkovosti jsou zvířata ?méně zmasilá? a jatečná zralost je dosahována později než u klasické evropské populace (do cca 15-18 měsíců roste kostra a pak teprve maso). Telata se telí větší, ale méně osvalená takže s telením nebývají problémy.
  • skandinávská a větší část anglické populace je jakousi syntézou, kdy zvířata vynikají velkými rámci v kombinaci s dobrým osvalením. Býci dosahují běžně 400 denních hmotností kolem 800 kg. Porodní hmotnosti býčků je o něco vyšší než u kontinentální populace (výjimkou nejsou 50-ti kilogramová telata-býčci), což je třeba mít v patrnosti.

kráva plemene Masný simentál

Masný simentál je plemenem, které je možno chovat jak v čistokrevné plemenitbě , tak je velmi vhodným mateřským plemenem při užitkovém křížení. V čistokrevné formě je dominantní vlastností vysoká růstová schopnost zvířat (zejména u zámořské a skondinávsko-anglické populace), nenáročnost matek a relativní chovatelská ranost plemene.

Užitkové křížení využívá vynikajících mateřských vlastností plemene a zlepšuje jatečnou hodnotu finálních kříženců. Výhodou je solidní rámec matek, umožňující velký výběr koncových plemen, bez nebezpečí těžkých porodů. V praxi se používají všechna francouzská intenzivní plemena a piemont.