Homepage skot limousine

Limousine

býk plemene Limousine

Plemeno Limousine je druhým nejvýznamnějším francouzským masným plemenem (po plemeni charolais) s počtem asi 850 tisíc matek. Toto plemeno je velmi populární ve státech s významným chovem masného skotu a například ve Španělsku, Dánsku nebo v Severním Irsku se jedná o plemeno nejvíce rozšířené.

V České republice je toto plemeno využíváno zejména v užitkovém křížení (vysoký počet inseminací na úrovni cca 6.500 prvních inseminací) ale počet čistokrevných zvířat se v posledních letech snižuje ? z cca 480 ks v roce 1997 na 290 ks v roce 2000. Počtem plemenic se řadí toto plemeno až na páté místo.

Jedná se o tradiční plemeno a na malbách starých cca 20 tisíc let v jeskyních Lascaux blízko Montignac byly nalezeny kresby zvířat velmi podobných dnešnímu limousinskému skotu. Toto plemeno má hlubokou historii a již z let kolem roku 1840 jsou záznamy o zušlechťování tohoto plemene v masné užitkovosti. Karel de Leobary a jeho pastýř Royer byli pravděpodobně vůdčími osobami v tomto snažení a jejich stádo bývá označováno za ?první čistokrevné stádo?. Na výstavách v letech 1850 až 1859 pak vzniklé plemeno potvrdilo svou pozici mezi tehdejším skotem. V roce 1886 byla založena plemenná kniha. Pro zajímavost v roce 1914 bylo v plemenné knize zapsáno 5.416 zvířat.

Centrem vývoje plemene byla oblast jihozápadní Francie charakteristická drsným klimatem a chudou půdou. Plemeno se až do první poloviny 20 století používalo i k tahu. Výsledkem dlouhé práce je současný limousinský skot, jak jej můžeme vidět i v našich stádech. Jedná se o plemeno s harmonickou stavbou těla s výrazným osvalením a se středním rámcem (krávy po 3 otelení dosahují hmotnosti 630 kg a 133 cm výšky, býci starší 3 let pak 1.000 kg a 143 cm výšky). Pro plemeno je charakteristická plášťová červená až plavá barva se světlejším zbarvením kolem očí a mulce. Vzhledem ke střednímu rámci a důrazné selekci na snadné telení se jedná o plemeno s nízkým výskytem porodních komplikací. Krávy jsou dlouhověké, s dobrou plodností (výjimkou nejsou krávy mající až 14 telat) ? ve Francii se od 100 krav odstavuje v průměru 93 telat za rok. Populace v ČR dosahuje u býčků v roce hmotnost 486 kg, když býci vybraní do plemenitby dosahují průměrné hmotnosti 500 kg a výšky v kříži 135 cm. Jalovice dosahují hmotnosti 368 kg v roce a zapouští se stejně jako ve Francii ve věku kolem 2 let.

býk plemene Limousine

K nesporným výhodám tohoto plemene patří vynikající zmasilost a kvalita masa. Pro plemeno je charakteristická také velká škála jatečných kategorii od mléčných telat až po záměrně dokrmované krávy ? což je dáno právě vynikající zmasilostí zvířat ve všech věkových kategoriích.

Toto plemeno je šlechtěno s důrazem na ekonomiku chovu ? bez snahy dosahovat maximálních hodnot hmotnosti či rámce. U tohoto plemene je často diskutována otázka temperamentu, který je skutečně výrazně živější než u ostatních masných plemen. Chovatelé tohoto plemene na celém světě ale s touto skutečností počítají a jak technikou chovu (ustájení, systém fixace a třídění zvířat), tak vztahem ke zvířatům (stabilní ošetřovatelé, zacházení a welfare zvířat) a v neposlední řadě i plemenářskou prací (výběr zvířat do chovu) ji eliminují. Chovatelé u nás často uvádí temperament jako negativní vlastnost tohoto plemene, ale je třeba vidět, že chyba bývá v mnoha případech spíše na straně člověka a jeho vztahu ke stádu než u zvířat samotných.

Plemeno limousin je určeno pro chovatele s vynikajícím vztahem ke zvířatům, který preferuje střední rámec skotu a jehož chov je zaměřen na ekonomickou produkci vysoce kvalitního masa. Jak čistokrevná zvířata tak kříženci jsou dobře prodejní a žádaní jak na výkrm tak na export zástavového skotu. Populace limousinu v ČR je na velmi dobré úrovni z hlediska mateřských vlastností, ale v nejbližších letech bude zřejmě nutné v plemenářské práci položit větší důraz na masnou užitkovost vyjádřenou zejména osvalením.

Pro chovatele je velkou výhodou, že vzhledem k velkému rozšíření tohoto plemene existuje několik světových populací limousina, ze kterých je možno u nás používat plemeníky. Svým pojetím plemenářské práce je francouzské populaci velmi blízké Španělsko i Velká Británie. Naše firma má ve své nabídce špičkové plemeníky z těchto dvou zemí, kteří svým poměrem kvality a ceny jistě velmi vhodně doplňují nabídku na trhu a to jak pro čistokrevné chovy, tak pro převodné a užitkové křížení.