Homepage skot charolais

Charolais

býk plemene Charolais

Plemeno Charolais je plemenem pocházejícím z oblasti centrální Francie, odkud se rozšířilo i do dalších oblastí a do dalších zemí (včetně zámoří). Jedná se o plemeno velkého tělesného rámce, klidného temperamentu, s průměrnou mléčností matek (přírůstek telat do odstavu cca 1-1,2 kg), ale vynikající růstovou schopností ve výkrmu (při odpovídající výživě na úrovni až 2 kg/den do hmotností kolem 750 kg). Zvířata sama jsou odolná a nenáročná a snáší i horší podmínky. Ve Francii je chováno cca 1,7 mil. matek a i v ČR se charolais řadí k několika nejvýznamnějším plemenům. Zvířata mají pravděpodobně společné předky se simentálským skotem, kdy chovatelé ve střední Francii v minulém století selektovali rámcová a osvalená zvířata, se smetanovou barvou, s širokým hřbetem a sudovitým hrudníkem. V roce 1862 pak byla založena plemenná kniha.

Prakticky až do 50-60-tých let tohoto století byl jediným selekčním kriteriem u tohoto plemene intenzivní růst a produkce masa, což se sebou neslo problémy spojené s těžkými porody. S nástupem inseminace byl realizován selekční program, který výrazně snížil frekvenci těžkých porodů a umožnil tak rozsáhlé použití plemene pro užitkové i převodné křížení.

V zemi původu jsou býci selektováni ve třech programech:

  • pro čistokrevnou plemenitbu
    = rámcová a těžká zvířata, s průměrným osvalením a silnou kostrou ? jako otcové další generace matek
  • pro křížení s dojnými stády
    = zvířata menšího rámce, extrémního osvalení a slabší kostry ? s důrazem na lehké porody, kdy potomstvo je určeno k výkrmu
  • pro čistokrevnou plemenitbu - k produkci masa
    = kompromis mezi dvěma výše uvedenými programy ? potomstvo se vykrmuje, ale je možné vybraná zvířata zařadit dále do chovu

býk plemene Charolais

Je důležité aby si byli chovatelé této skutečnosti vědomi a používali ve svých stádech zejména prověřené plemeníky, s důrazem na to ke kterému programu zvíře náleží a kam jejich chov směřuje (např. zařazovat do chovu dcery po býcích pro křížení je dlouhodobě nevhodné neboť to se sebou většinou nese výrazné zhoršení průběhu porodů).
Kontinentální populace je pozdnější v chovatelské dospělosti a jalovice se zapouští až po druhém roce věku (ve Francii se otelí jen cca 73 % jalovic do 3 let věku).Na americkém kontinentu, kde byla první zvířata importována v druhé polovině 19. století, je plemeno chováno v bezrohé formě, v poněkud odlišném užitkovém typu. Zvířata jsou většího rámce (cca 150 cm u krav), s méně výrazným osvalením, ale s výbornými mateřskými vlastnostmi, plodností a chodivostí. Jalovice jsou chovatelsky ranější a běžně se telí ve dvou letech věku. Naopak jatečná zralost je proti kontinentálnímu typu posunuta o cca 4-6 měsíců.

Obě populace se většinou chovají odděleně (?amerika? preferuje bezrohost a ranost, kontinent pak osvalení).

kráva plemene Charolais

Plemeno je vhodné pro produkci masa v čistokrevné plemenitbě, i pro použití k užitkovému křížení do pozice otce finálních kříženců (při větším rámci mateřského plemena ? např. masný simentál). Plemeno je možno chovat i v nepříznivých podmínkách, ale je třeba mít v patrnosti jeho velký rámec a vyšší hmotnost matek, což muže být např. na svažitých pozemcích příčinou devastace pastevního porostu. Zástavový skot i finální kříženci jsou na trhu velmi žádaní.

Naše firma nabízí chovatelům kvalitní prověřené plemeníky jak do užitkového (ZCH 315, Derisoire a Desmoulins) a převodného křížení (Aligote a Istambul), tak do čistokrevné plemenitby (Lakanal, Jacquard a Indompte), a to jak na krávy tak na jalovice.

V nejbližší době pak nabídku doplníme plně bezrohým býkem americké provenience.