Homepage skot blonde-d-aquitaine

Blonde d'Aquitaine

býk plemene Blonde d'Aquitaine

Plemeno Blonde d´ Aquitaine je třetím nejvýznamnějším francouzským masným plemenem (po plemenech charolais a limousine), což je zřejmě do značné míry dáno i tím, že toto plemeno je relativně mladé. O organizovaném chovu můžeme mluvit od cca 50 let tohoto století, když své jméno dostalo v roce 1962. Plemeno vzniklo ze tří původních plemen ? Guercy, Garonnaise a Blode des Pyrenées v oblasti jihozápadní Francie.

V současné době je ve Francii chováno celkem 483 tisíc krav u cca 26.000 chovatelů v podstatě po celém území Francie. Ve světě je plemeno chováno asi ve třiceti státech ? v ČR se chová u 14-ti chovatelů 344 krav s podílem krve nad 88%.

Zvířata jsou charakteristická velkým rámcem s jemnou kostrou a výrazným osvalením. Výraznou vlastností je také velmi dobrá adaptabilita zvířat na různé klimatické podmínky, která spolu s vynikající růstovou schopností dává dobré předpoklady pro další rozvoj chovu. I přes absolutně vyšší porodní hmotnost telat není u tohoto plemene vyšší frekvence těžkých porodů, protože telata se vyznačují malou hlavou a spíše plochých a dlouhým tělem (ve Francii je udáváno 95% snadných porodů).

Standard požaduje u tohoto plemene u ročních býků výšku v kříži 130 cm a hmotnost 470 kg (populace v ČR 500 kg a 132 cm) u býků nad 3 roky pak hmotnost 1100 kg a 155 cm v kříži. Býci ve výkrmu dosahují v 15 měsících při intenzivním výkrmu hmotnost jatečně opracovaného těla 411 kg při výtěžnosti kolem 65%. Standard jaloviček je 380 kg v roce při křížové výšce 128 cm, krávy po třetím otelení by měly vážit minimálně 750 kg při výšce v kříži 141 cm. Stejně jako ostatní francouzská plemena je plemeno v reprodukci pozdnější a prvotelky se telí až ve třetím roce života (83% ve věku nad 32 měsíců).

kráva plemene Blonde d'Aquitaine

V širším měřítku je toto plemeno ceněno zejména pro svou schopnost intenzivního růstu do vysokých porážkových hmotností, bez toho, že by ukládalo tuk. Prodejnost jak vykrmených zvířat tak zástavu je velmi dobrá. Při chovu čistokrevných zvířat i při použití v užitkovém křížení musí ale mít chovatelé na vědomí, že se přece jenom jedná o mladé plemeno a neprověření plemeníci mohou se sebou nést problémy ve snadnosti telení. Zde je velmi důležité používat plemeníky z kvalitních linii nebo rodin. Vzhledem k malé chovatelské základně v ČR je poněkud složitější získat kvalitní genetický materiál pro čistokrevnou plemenitbu a býku do přirozené plemenitby je nedostatek.

Toto plemeno patří do kategorie tzv. moderních masných plemen (s plemenem piemontese, belgickým modrým apod.) protože respektuje požadavek trhu a je možno předpovídat jeho další rozvoj jak ve světě, tak i u nás. Prodejnost jak vykrmených zvířat tak zástavu je velmi dobrá.

Naše firma reaguje na rozvoj tohoto plemene a snaží se nabídnout chovatelům kvalitní genetiku za přijatelné ceny. Využili jsme našich kontaktů ve Španělsku a nabízíme dva velmi zajímavé plemeníky s plně francouzským původem (MIMOSA A MIURA). Vzhledem k tomu, že Španělsko testuje plemenné býky souběžně s Francií, ale cena za kterou nabízí genetiku je výrazně nižší, zdá se nám tato varianta jako optimální. Názory a ohlasy chovatelů pak svědčí o tom, že tato nabídka je více než přijatelná. Pokud se plemeníci dobře osvědčí v naší populaci hodláme tuto spolupráci dále rozvíjet.