Homepage skot aberdeen-angus

Aberdeen angus

býk plemene Aberdeen angus

Plemeno Aberdeen Angus je zřejmě ve světovém měřítku nejrozšířenějším plemenem a po dlouhou dobu bylo považováno za optimální masné plemeno. Nyní jsou ceněny zejména jeho mateřské vlastnosti a vysoká kvalita masa. V České republice je jedním ze čtyř nejpoužívanějších masných plemen (stav matek s podílem krve nad 88% cca 1.700 ks).

Plemeno je svým vznikem ?místně příslušné? do oblasti severovýchodního Skotska, kde byla již okolo roku 1842 založena první plemenná kniha. Plemeno se pak rozšířilo do celé oblasti britských ostrovů. Původní plemeno bylo malého rámce, černé barvy, geneticky bezrohé a velmi nenáročné a adaptabilní. Zámořská historie plemene začíná na konci 19. století s prvními exporty zvířat do Kanady, kde se dnes řadí mezi významná plemena zajišťující produkci masa v hybridních systémech. Nespornou výhodou plemena jsou jeho mateřské vlastnosti a nenáročnost, v intenzivních masných systémech v Evropě je ale vytlačováno plemeny s lepšími výkrmovými vlastnostmi. Je chováno ve dvou typech ? jednak jako kontinentální a jednak jako zámořský (kanadský) typ. U části populace se pak vyštěpilo červené (recesivně homozygotní) zbarvení, které je nyní v Evropě velmi oblíbené.

V České republice byl chov v první fázi založen na importu zvířat ? jalovic z Kanady, následně pak byla importována zvířata z SRN. Jedná se o stabilizované plemeno chované převážně v čistokrevné formě - navazující na systém výroby značkového masa. V poslední době je velký zájem o zvířata s RED faktorem. Použití plemene pro produkci zástavových zvířat je v našich podmínkách problematické.

  • část chovatelů u nás preferuje spíše zvířata kontinentálního typu, s relativně menším rámcem, výbornou pastevní schopností a nenáročností zvířat na výživu a techniku chovu
  • populace zámořská (USA, Kanada) je většího rámce a schopnosti růstu a výkrmu zvířat se tím rozšiřují, ale také se zvyšují nároky na techniku chovu.
  • velmi zajímavou se jeví země původu tj. Spojené království (Anglie, Severní Irsko, Wales a Skotsko), kde vývoj populace navázal na dobré vlastnosti plemene ? zejména z pohledu osvalení ? ale výrazně se zvedl rámec, což je požadováno u našich chovatelů

Relativně nedoceněno je toto plemeno v našich podmínkách do hybridních systémů jako mateřské plemeno, zejména tam kde z různých důvodů není žádoucí nasazení těžkých plemen s velkým rámcem.