Homepage prasata slechteni

Šlechtitelský program v chovu prasat

Chov prasat v Genoservisu a. s. je zaměřen na komplexnost služeb pro zemědělskou prvovýrobu.
V současnosti působí naše firma na celém území České republiky.

Hlavním zdrojem genetického pokroku jsou šlechtitelské chovy. V těchto chovech je produkován plemenný materiál jak samčího, tak samičího pohlaví špičkové chovatelské úrovně. Tento materiál je přednostně nakupován na naše dvě inseminační stanice kanců v Grygově a Močovicích. Inseminační stanice v Grygově má průměrný stav kanců 203 ks a je největší stanicí v ČR a zároveň jednou z největších v Evropě. Na této stanici jsou ustájeni kanci otcovských i mateřských plemen, kteří jsou využíváni spolupracujícími chovateli. Před nákupen kanců do stanice jsou prováděny přísné zdravotní zkoušky tak aby chovatel odebírající inseminační dávky měl garanci zdravotní bezpečnosti. Obdobná situace je i na stanici v Močovicích, kde průměrný stav kanců činí 40 ks.

Hybridizační program prasat má podobu otevřeného vertikální programu. Do programu je zapojeno cca 900 prasnic ve šlechtitelských chovech a 2000 prasnic působících v rozmnožovacích chovech. Počet prasnic napojených na užitkové chovy dosahuje 30 tisíc kusů. Většina spolupracujících chovatelů zatřiďuje jatečná prasata s podílem libového masa 56 ? 58 % (FOM). V posledních deseti letech naše firma vždy upřednostňovala využívání kvalitní genetiky. Proto jsme nespoléhali jen na tuzemské zdroje, ale pravidelně jsme prováděli nákup plemenných kanců v zahraničí, čímž jsme rozšiřovali liniovou skladbu populací prasat a zároveň importovali do celé populace České republiky nové žádoucí geny.

Šlechtění mateřských plemen včetně rozmnožování (Bílé ušlechtilé, Landrase)

  • dosažení plodnosti u mateřských populací prasat 13 živě narozených selat
  • růstová schopnost v testu VU 1250 g při spotřebě krmiva 2,3 kg na 1 kg přírůstku
  • podíl libového masa stabilizovat na úrovni 55 - 56 % (FOM) s obsahem 1,8 % IMT
  • tvorba superplodných populací (cíl 15 živě narozených selat)

Šlechtění otcovských plemen (Bílé otcovské, Duroc, Pietrain)

  • zaměření na šlechtění populací otcovských plemen BO a DC
  • růstová schopnost v testu VU 1300 g při spotřebě krmiva 2,3 kg na 1 kg přírůstku
  • podíl libového masa stabilizovat na úrovni 59 ? 60 % (FOM) s obsahem 1,8 % IMT

Oblast užitkových chovů

Významnou pozornost věnujeme užitkovým chovům. Uvědomujeme si, že se zde odehrává finalizace produkce celé vertikály výroby prasat

  • zabezpečujeme provozní testaci různých kombinací křížení s cílem vyhodnocení interakce genotypu a prostředí
  • prodej ID kanců čistokrevných plemen i syntetických linií. (SL 34 a plemeno BO jsou určeny do chovů, kde je stabilizována optimální úroveň zmasilosti základního stáda. Naproti tomu SL 38 a 48 jsou určeny do chovů, kde základní stádo prasnic nedosahuje požadovanou zmasilost
  • software pro analýzu reprodukčních a produkčních ukazatelů a vyhodnocování výsledků předvýkrmů a výkrmů

Filozofie hybridizačního programu dále vychází z principu neustálého přizpůsobování se měnícím se podmínkám na trhu s vepřovým masem. Z dlouhodobého hlediska se nedá předpokládat výrazné zvýšení cen vepřového masa a proto je jeden z našich cílů maximalizace počtu selat na prasnici a rok. Tento cíl je v současnosti v naší firmě nastaven tak, aby počet odstavených selat na prasnici a rok dosáhl 24 ks. Tato hranice je absolutní nezbytností budoucí prosperity chovatelů na společném Evropském, potažmo celosvětovém trhu s vepřovým masem. Hlavní složkou nabízeného poradenství je proto řešení otázek reprodukce.

Terminální kombinace (SL 34, SL 38, SL 48 a BO)

SL S8 (Dc x Pn)
- kombinace v sobě spojuje výbornou zmasilost a odolnost
- vhodná také do tvrdších podmínek prostředí
- pro výkrm do optimální porážkové hmotnosti (110 kg)

SL 48 (BO x Pn)
- kombinace zaměřená na produkční vlastnosti
- exceletní zmasilost
- výborná růstová schopnost
- kombinace vhodná do lepších podmínek prostředí a pro optimální porážkovou hmotnost (110 kg)

SL 34 (BO x Dc)
- exceletní růstová schopnost
- výborná kvalita masa
- odolnost a vitalita zvířat
- vhodný také pro vyšší porážkové hmotnosti

BO
- univerzální kombinace
- vynikající růstový potenciál při velmi dobré zmasilosti
- výborná uniformita jatečních prasat
- vhodný také pro vyšší porážkové hmotnosti