Homepage prasata genosus-software-pro-chov-prasat Genosus - software pro chov prasat


GENOSUS - software pro chov prasat je počítačový program vytvořený a následně distribuovaný akciovou společností Genoservis pro komplexní programové řízení chovů prasat. Je postaven na windows platformě a plně reflektuje současné požadavky na moderní software, od uživatelsky přívětivého prostředí až po náročné analýzy, grafické výstupy a exporty dat.

GenoSUS - software pro chov prasatGenoSUS software:

 • komplexní řízení všech úrovní chovu prasat
  - lze jej používat jak v užitkových chovech tak i v chovech šlechtitelských s následným výstupem dat do PK v Plemdatu Benešov
 • přehledné kartotéky prasnic, kanců, potomstva a veterinárních zákroků
  - veškeré kartotéky jsou na bázi multilevelových datových tabulek s vnořenými funkcemi pro prohlížení detailů jednotlivých záznamů a s možností jednoduchým tažením záhlaví sloupců vytvářet vlastní skupinové výstupy, filtrování záznamů dle všech parametrů - jednoduché nebo složené z více dotazů, sumární údaje součástí, okamžité tisky zobrazených dat.
 • snadné pořizování záznamů, individuální i skupinové
  - zcela nová koncepce pořizování dat reprodukce, intuitivní editor, který sám navrhuje potřebné operace k pořízení. Individuální i skupinové pořizování reprodukce, RDB, přesunů a vet. zákroků. Vážení a měření potomstva s tiskem katalogů a následným zařazením prasniček do chovu prasnic. Import databází kanců a prasnic z centrální plemenné knihy.
 • kreativní analytické výstupy, grafy, tvorba vlastních sestav
  - analytické, přehledové i signální výstupy, zachycující všechny události potřebné pro chovatelův přehled o chovu. Součástí programu tiskový návrhář na tvorbu vlastních tiskových výstupů. Výstupy lze ihned ukládat, exportovat do jakéhokoliv formátu nebo odeslat do emailového klienta. Součástí všech analytických sestav jsou kreativní grafy.
 • ústřední evidence prasat
  - program je schopen plně nahradit "papírovou" formu vedení ústřední evidence, včetně elektronického odesílání dat
 • uživatelské nastavení vzhledu a funkčnosti
  - pomocí globálního a uživatelského nastavení lze modifikovat aplikaci zcela dle požadavků a potřeb uživatele. Těm zcela jistě přijde vhod možnost ovlivňovat, která data chce sledovat v rámci pořizování reprodukce, které položky chce vidět v kartotékách a jak mají být uspořádány. Pomocí uživatelských nastavení logických kontrol lze aktivně ovlivňovat funkcionalitu programu (délka odstavu, délka kojení, stáří prasniček při prvním zapuštění apod.). Uživatelské nastavení barev, dává uživateli možnost ve vybraných kartotékách barevně označit záznamy, jenž by chtěl zvýraznit pro lepší přehlednost práce.
 • lokální i siťové prostředí
  - celá aplikace je řešena tzv. dvouvrstvou architekturou klient / server. Klientská část komunikuje se serverovou protokolem TCP/IP, proto je možné napojit se na vlastní server i vzdáleně přes internet. Toto řešení umožňuje práci odkudkoliv ze světa stejně jako na lokální síti. Pokud má program pracovat pouze na jednom PC nasadí na něj všechny programy (tedy serverová i klientská část) bez nutnosti mít server.

Distribuce aplikace

U aplikace je poměrně přehledná a jednoduchá instalace. Jedná se o instalační soubor s jednoduchým popisem a s výběrem komponent, které bude chtít instalovat uživatel (klient, server, služby). Distribuci programu provádí šlechtitelé chovu prasat pomocí instalačních CD. Stejným způsobem budou řešeny případné upgrady programu. Aplikace se distribuuje za jednorázovou cenu, bez dalších licenčních poplatků za její užívání a bez omezení instalací na libovolné množství klientských stanic jednoho majitele. Cena programu se stanovuje individuálně, po dohodě s chovetelem. S programem získává uživatel samozřejmě i odbornou poradenskou podporu na užívání programu ze strany distributora ? akciové společnosti Genoservis.

On-line podpora a distribuce

Ke stažení

GenoSUS - software pro chov prasat