Homepage prasata geneticke-centrum-podoli

Genetické centrum prasat, Bouzov - Podolí

V roce 2005 došlo v a. s. Genoservis k rozsáhlé investici do vlastního "Genetického centra prasat" v obci Bouzov Podolí. Je postaveno jako farma pro produkci kvalitní genetiky. Samotná plemenná farma je technologicky i stavebně vybudována tak, aby splňovala přísná pravidla Evropské unie, ale hlavně aby vyhovovala požadavkům špičkového genofondu tak, aby nelimitovala manifestaci genetických parametrů zvířat a umožnila maximálně rozvinout jeho genetický potenciál. Velice důležitý je i vztah technologie zdraví a dále sjednocení technologií šlechtitelských a produkčních chovů, tzv. technologická selekce.

celkový pohled na Genetické centrum prasat
Grafická podoba nabídky plem. materiálu

Plemenná skladba:

 • Bílé ušlechtilé - plánovaný stav cca 270 plemenic
 • Landrase - plánovaný stav cca 100 plemenic
 • Duroc - plánovaný stav cca 50 plemenic
 • Bílé otcovské - plánovaný stav cca 70 plemenic

Z plemenné struktury vyplývá, že jsme schopni produkovat čistokrevná zvířata všech chovaných plemen jak ve formě samičí prasničky, tak ve formě otcovské - kanečci.

Nabídka plemenného materiálu:

 • čistokrevná zvířata všech chovaných plemen (prasničky i kanečci)
 • prasničky F1 generace (L x BU, BU x L)
 • kompletní nabídku kanců do C pozice, terminálních zvířat na produkci masných hybridů
  (D x BO, BO x PN, D x PN)

Produkční potenciál:

 • cca 11 000 selat / rok, ve váze 30 kg
 • cca 3 500 prasniček po selekci / rok
 • cca 500 kanečků po selekci / rok

Kapacita farmy je kalkulována na 500 prasnic + zapuštěné prasničky.

Zdraví:

Chov je zapojen do zdravotního programu SCHPČM. Je pravidelně monitorován na výskyt závažných produkčních nákaz.

Zdravotní certifikáty udělené SCHPČM

Garantujeme zdravotní stav v podobě chovu prostého na:

 • APP - Actinobacilová pleuropneumonie prasat, všechny sérotypy (Actinobacillus pleuropneumoniae)
 • EPP - Enzootická pneumonie prasat (Mycoplasma hyopneumoniae)
 • Dyzenterie prasat (Brachispina hyodysenteriae)
 • Atrofická rhinitida prasat sípavka prasat (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptika)
 • PRRS - prasečí reprodukční a respiratorní syndrom (100 % zvířat sérologicky negativních)

Genetické centrum - jalovárna Genetické centrum - porodna