Homepage prasata "


Genoservis, a. s. - oprávněná organizace pro plemenářskou práci v chovech hospodářských zvířat

Chovatelům nabízíme komplexní služby v následujících oblastech:

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (holštýnský skot, masný skot, prasata)

 • holštýnský skot
  nabídka inseminačních dávek holštýnského skotu, zajištění a provádění inseminace, zjišťování březosti, komplexní služby související s prováděním kontroly užitkovosti a dědičnosti skotu, rozbory mléka, lineární hodnocení dojnic, nabídka a provedení embryotransferu apod.
 • masný skot
  nabídka inseminačních dávek býků masných plemen, nabídka embryí, poradenství v chovu krav BTPM, import plemenných býků a chovných jalovic z Francie, Dánska, Itálie, Německa
 • chov prasat
  dodávka inseminačních dávek kanců čistokrevných plemen i syntetických linií, komplexní služby související s prováděním kontroly užitkovosti a dědičnosti prasat, prodej prasniček a kanečků z vlastního Genetického centra v Bouzově -Podolí, proškolování chovatelů v problematice inseminace a reprodukce, zjišťování vlastní užitkovosti prasat ultrazvukovým měřením apod.

OBCHOD SE ZVÍŘATY A ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI

 • nákup a prodej plemenných, jatečných a zástavových zvířat, prodej dezinfekčních prostředků na mléčnou žlázu, dojící zařízení, paznehty a objekty ŽV

PORADENSTVÍ V OBLASTI CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 • reprodukce skotu a prasat
 • management řízení
 • zdraví zvířat - kompletní poradenství v oblasti zdraví, mastitidy - analýza zdravotního stavu mléčné žlázy a navržení vhodného antimastitidního programu

POŘÁDÁNÍ VÝSTAV A PŘEHLÍDEK ZVÍŘAT

 • Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
 • pořádání výstav se zaměřením na chovatelství, zemědělství, aukce zvířat, apod.