Homepage vystaviste

Výstaviště v Přerově

letecký pohled na výstaviště v Přerově

Poloha a stručný popis výstaviště:

Místo: Olomoucký kraj, město Přerov, městská část Přerov - Kopaniny
Rozloha areálu:
90 000 m2

Zaměření činností:

 • Pořádání výstav se zaměřením na chovatelství, zemědělství, aukce, apod.
 • Kulturní, společenské a sportovní akce
 • Prezentační a prodejní akce
 • Pronájem nebytových prostor - bližší informace ?

Pavilony

 • nebytové prostory cca 2700 m2
 • víceúčelová hala cca 4000 m2
 • ostatní plocha
  • zpevněné plochy
  • komunikace
  • zeleň

MapkaNajeďte na mapku a klikněte na příslušnou budovu, o které se chcete dozvědět více.

Historie výstav v Přerově

Vítězná kolekce krav holštýnského plemene na Národní výstavě hospodářských zvířat 2007

V roce 1882 se v Přerově uskutečnil první výstavní trh plemenných býků a druhý následoval v roce 1885. Úspěšný ohlas těchto akcí vyvolal jejich každoroční opakování po dobu celých padesáti let. Od roku 1894 byly kromě býků vystavovány také jalovice.

První zemská výstava dobytka a výrobků mlékařských v Přerově byla uskutečněna v roce 1907.

V roce 1923 jsou pořádány dokonce tři trhy ? vedle býků a jalovic i krávy, roku 1926 se na výstavě prezentovala také drůbež a ostatní drobná zvířata. V následujícím roce se dostalo i na koně, prasata a kozy. V roce 1930 byli vystavováni i psi. Celostátní výstavy plemenných zvířat byly doménou druhé poloviny 20. století (1954 až 1974). Poté následovala téměř dvacetiletá pauza, přerušená v roce 1985 a 1987 chovatelskými a potravinářskými dny Severomoravského kraje.

V červnu 1991 se Přerov stal svědkem první Moravskoslezské výstavy hospodářských zvířat. Další, opět v červnu, se uskutečnily v roce 1993 a 1995. Na přelomu května a června v roce 1997 se již mluvilo o Národní výstavě hospodářských zvířat, v roce 1999 pak doplněné expozicí zemědělské techniky a vzhledem k mezinárodní účasti se o tomto ročníku poprvé mluvilo jako o Mezinárodní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky. První výstava v novém tisíciletí se konala na podzim roku 2001.