Homepage slechtitel obsah-casopisu-slechtitel-2000

Obsah časopisu Šlechtitel 2000

Obsah časopisu Šlechtitel 2000

 • Vysokou výrobou selat lze nastartovat počátek rentabilní ekonomiky v chovech prasat
 • Vliv jednotlivých faktorů na podíl libové svaloviny u prasat
 • SEUROP v programu Genoservis, a.s. Olomouc
 • Vývoj zmasilosti prasat z programu Genoservis, a.s. Olomouc
 • Historie ověřování realizace plemenářských programů v ČR vydávána za současnou skutečnost
 • ZP Otice, a.s. + Genoservis, a.s. Olomouc = kvalitní plemenářská práce v chovu prasat
 • Inseminace prasat na okrese Nový Jičín
 • Cena inseminační dávky kanců souvisí s úrovní a komplexností daného plemenářského programu
 • Šlechtění prasat v Dánsku
 • Výška hřbetního tuku a její vliv na reprodukční užitkovost prasnic
 • Inseminační stanice kanců v Grygově
 • Detekce a stimulace říje
 • Neměli bychom se tolik divit ?
 • Plemenářská práce ve stádě dojnic - základ perspektivy chovu
 • Spolupráce s Genoservisem se Agrosumaku, a.s. Suchdol nad Odrou vyplácí
 • Vývoj chovu krav na okrese Olomouc
 • Mespol Medlov je s firmou Genoservis, a.s. spokojen
 • Zemědělský podnik Otice, a.s + Genoservis, a.s. ?
 • ZEMOS Zubčice - podnik v Jižních Čechách
 • La Ferme Gillette Inc, Embrun, Ontario, Kanada
 • Vyplatí se pást jalovice?
 • Předcházejme problémům u dojných krav
 • Co bychom měli znát o posunutí slezu.
 • Jak můžeme předcházet zadržení lůžka?
 • Sedm pravidel úspěšného dojiče
 • Acidóza
 • Zabraňte tepelnému stresu u krav ?
 • Co nového nabízí internet