Homepage slechtitel obsah-casopisu-slechtitel-1999

Obsah časopisu Šlechtitel 1999

Obsah časopisu Šlechtitel 1999

 • Mléčné výrobky získávají roli ?zázračné potraviny?
 • Plemenářská práce v chovu skotu ? odchov mladých býků
 • Základní vztahy mezi výživou a reprodukčními ukazateli dojnic
 • Nejčastější chyby chovatelů ve výživě dojnic
 • Mystické cysty: máme dnes opravdu více cystických krav?
 • Kvalita MKS a jejich vliv na ekonomiku odchovu telat
 • Zabřeznou krávy snadno a rychleji cestou přirozené plemenitby nebo umělou inseminací?
 • Minimalizujte problém kulhajících krav správným ošetřením paznehtů!
 • Úspěšný farmář vnímá svou stáj všemi smysly
 • Současné výsledky praktické realizace plemenářského programu a.s. Genoservis a spolupracujících chovatelů v chovu prasat
 • Existence a perspektiva jednotlivých chovatelů prasat bude dána jejich ekonomikou
 • Nové poznatky z genetiky prasat v zahraničí
 • Využívání moderních počítačových metod při hodnocení prasat
 • Úroveň šlechtitelské práce na PŠVP Velké Albrechtice a školním statku SZeŠ Český Těšín
 • Genetický marker jako selekční kritérium ? ano či ne?
 • Internet ? informační medium dneška