Homepage slechtitel obsah-casopisu-slechtitel-03-2005

Obsah časopisu Šlechtitel 03/2005

 • Porovnání výsledků KU skotu za Genoservis, a.s. Olomouc
 • Výsledky býků z druhého nasazení a jejich uplatnění se v ČR.
 • GARTER a jeho fantastický nástup dcer z druhého nasazení.
 • Výsledky býků z druhého nasazení a jejich uplatnění se v ČR.
 • Jméno může pootvírat dveře, výkon pak ukáže celou pravduDOLLMAN
 • DON - nové sladění typu a produkce
 • Zhodnocení průběhu testace býků holštýnského plemene se zahájenou testací v roce 2003
 • Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu  v ČR
 • NIR – novodobá analytická metoda
 • Metabolické testy
 • Všeobecné zásady pro krmení dojnic
 • Existuje více důvodů pro ulehnutí krav
 • Zkrátili dobu stání na sucho!
 • Digitální dermatitida /zánět kůže prstu/
 • Vše, co jste kdy chtěli vědět o dlouhověkosti
 • Co musíte vědět … zajímavosti z chovu skotu
 • Sezóna ve stádech masného skotu
 • Odchov býčků masných plemen
 • Změny ve výpočtu TPI a LPI
 • TOPky: USA TPI, Kanada, Holandsko, Německo, ČR (protein 05/01)
 • Nabídka kanců – výběr bez fotek
 • Výsledky vlastní užitkovosti v chovech dle plemen za rok 2004
 • Import plemenných kanců z Dánska
 • Perspektivní genetické markery v chovu prasat
 • Intenzita odchovu selat za rok 2004 u chovatelů realizujících plemenářský program a.s. Genoservis  Olomouc významně překračuje výsledky ČR
 • Propojení užitkovosti a ekonomických cílů v chovu prasat
 • Vliv systému ustájení  kance na projev říje odstavených prasnic
 • Zůstat naživu – jak první momenty života selete ovlivňují jeho další život
 • Nová porodna prasnic v Troubelicích – investice do klíčového článku chovu prasat
 • Zvuk ve vašem počítači