Homepage aktuality 399-prvni-soutezni-prehlidka-holstynskeho-skotu-v-samarske-oblasti-s-ceskou-ucasti

09.10.2012 První soutěžní přehlídka holštýnského skotu v Samarské oblasti s českou účastí

V rámci 14. ročníku Povolžského zemědělského fóra proběhla letos poprvé soutěžní přehlídka holštýnského skotu za účasti 10-ti zemědělských podniků ze Samarské a Uljanovské oblasti. Hlavním organizátorem této přehlídky bylo Ministerstvo zemědělství, Genoservis Rusko a nově založená Asociace chovatelů holštýnského skotu v Ruské Federaci.
Chovatelé a organizátoři z Ministerstva zemědělství vzali přípravu celé akce opravdu zodpovědně. Na jaře navštívili Národní šampionát ČR, který proběhl v rámci Techagra v Brně, snažili se přenést hlavní poznatky o organizaci takové akce do svých podmínek a oslovili náš Svaz chovatelů Holštýnského skotu s prosbou o zajištění mezinárodního sudího na soutěžní přehlídku.
V květnu proběhl za účasti pracovníků Genoservisu a. s. v Samaře přímo v chovu seminář o přípravě zvířat na přehlídku, včetně ostříhaní, úprav paznehtů a vedení zvířat. Dále proběhl výběr potenciálních účastnic podzimní přehlídky na farmách podniků, které se přehlídky chtěly zúčastnit. Jednalo se o podniky rodinného typu, akciové společnosti, družstva a dokonce jeden státní statek. Velikostně od 1000 hektarů a 150 krav po gigant s 20 000 ha a 1000 krav.Užitkovost na farmách se pohybovala od 4 000 do 8 000 kg za laktaci.
Vlastní soutěžní přehlídka proběhla v den zahájení výstavy 14. září v areálu zemědělského institutu za bohaté účasti návštěvníků( cca 50 000 lidí). Zvířata byla vzorně připravena a celý průběh přehlídky byl odzkoušen na generální zkoušce.
Nejprve se předvedlo 14 jalovic a to ve třech skupinách. 

Jako nejlepší vybral Rosťa Škrabal jalovici č.044 po otci GENOS IMOLA z chovu ADEL a.s.:


a jako druhá skončila jalovička č.3410 po otci IGNY:


Za nejlepší kolekci telat (po otcích JOINT, JIM a HAMPGEN) si přebrali ocenění pracovníci ZAO NIVA.
Jako nejlepší prvotelka byla vybrána kráva č. 3777 z podniku ZAO LUNAČARSK:Jako nejlepší starší kráva, kráva s nejlepším vemenem a šampionka výstavy byla vybrána plemenice č. 2578 rovněž ze ZAO LUNAČARSK, která měla za 300 dní 2. laktace užitkovost 7469 3,72 %T 2,86 % B.:Samotná přehlídka se shledala se značnou pozorností chovatelů a musela se druhý výstavní den pro velký zájem třikrát zopakovat s již oceněnými zvířaty.
Na závěr přehlídky bylo náměstkem ministra panem Lebeděvem poděkováno všem, kteří se zasloužili o tuto v Rusku ojedinělou akci s tím, že se přehlídka skotu stane již pevnou součástí této tradiční výstavy v Povolží.
Děkujeme tímto Rosťovi Škrabalovi za opravdu vydařenou show, která jistě ukázala ruským chovatelům správný směr ve šlechtění holštýna a v prezentaci výsledků své práce na výstavách.

Ing. Lumír Dvorský, Ing. Martin Dedek
Genoservis, a.s.


Zpět na výpis aktualit