Homepage aktuality 28-stanovisko-vedeni-spolecnosti-genoservis-a-s-zemedelstvi-k-vystavbe-a-rekonstrukci-strediska-kujavy

15.12.2008 Stanovisko vedení společnosti Genoservis, a. s. - zemědělství k výstavbě a rekonstrukci střediska Kujavy.

V souladu s podmínkami účasti ve výběrovém řízení vyhlášenými společnosti Genoservis a. s.  dne 20. 10. 2008 a v návaznosti na posouzení jednotlivých přihlášek, které byly v termínu do 1. 12. 2008 řádně odevzdány vyhlašovateli, společnost Genoservis a. s. - zemědělství seznamuje všechny zainteresované s výsledky tohoto výběrového řízení. Dne 2. 12. 2008 se za účasti státního notáře JUDr. Miloše Vajgla  sešla odborná komise jmenovaná vedením společnosti Genoservis a. s., která posuzovala jednotlivé přihlášky zájemců o výstavbu a rekonstrukci střediska Kujavy .

Jedná se o tyto účastníky:
- S. O. K. stavební, s. r. o. se sídlem Třebíč, Žďárského 196
- AGRICO s. r. o. se sídlem Třeboň II, Rybářská 671,
- Hanácké stavb , spol. s r. o. se sídlem Prostějov- Vrahovice,
  Čs. armádního sboru 32, č. p. 14
- TVARSTAV - REAL s. r. o. se sídlem Nový Jičín Loučka č. p. 151
- BD Tech s.r.o. se sídlem  Praha 9, Lohenická 607,
- VÍTKOVICE POWER ENGENEERING a. s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 1142/30

Na základě předložených návrhů komise konstatovala, že je mezi jednotlivými nabídkami zřejmá finanční disproporce a nabídky nejsou cenově průhledné.

Proto je nutné provést další jednání s dodavateli jak technologické tak i stavební části.  

Dosud nebylo ukončeno  výběrové řízení.


Dr. Typovský Jaromír
Koordinátor výstavby 
 

Dne 11. 12. 2008

Download »
pdf_icoaktual_08_12_15.pdf


Zpět na výpis aktualit