Homepage aktuality 417-tradicni-podzimni-prehlidka-dcer-byku

31.10.2014 Tradiční podzimní přehlídka dcer býků

Dne 22.10.2014 proběhla za bohaté účasti chovatelů již tradiční přehlídka dcer býků testovaných naší společností a býků prověřených.Navzdory deštivému podzimnímu počasí se sešlo téměř 60 příznivců holštýnského skotu , kteří využili jedinečné příležitosti podívat se v provozních podmínkách zemědělských podniků na dcery býků, které sami rovněž testovali a nebo je používají jako prověřené.
Přehlídka začala v Netisu a.s. – na farmě Dolní Lutyně. Toto středisko hospodaří na 1000 ha půdy a ve stájích chová 690 krav + odchov. V letošních uzávěrkách dosáhla průměrná laktace 10584 kg -3,63% T-3,24% P.
Po komentované prohlídce farmy, kterou nás provedl zootechnik Ing. Kristian Roik, následovala vlastní přehlídka dcer, které se prezentovaly vzorně připraveny v nové porodně a byly vtipně rozděleny podle země původu otců . V americká části byly první na řadě dvě dcerky býka NXA 831 SUPER ,220843 - 981 G+84 a 239105 -981 G+ 83 , které kvality svého multimilionového otce jen potvrdily. Dále byla předvedena dcera býka MASSEY NEA – 844 , dojnice č. 205194-981 G+ 83 má maximální 2. laktaci 12298 3.5 % T 3.4 % B . Momentálně je na 3. laktaci a má poslední nádoj 48 kg.

Po českých otcích se předvedly dcerky býků NATIVE NEO-047 , NOMARE NEO-001 a také NOTES NXA 912. Chovatelům se asi nejvíce líbila právě dcerka NOTESE č. 239531-981 G+83 , která měla maximální nádoj 44 kg.
Po delším přejezdu jsme dorazili do společnosti TOZOS spol.s.r.o. v Horních Tošanovicích. , která hospodaří na 1920 ha a chová 420 ks dojnic + odchov. Užitkovost zde má již několik let stoupající tendenci a poslední uzávěrka kontrolního roku je na úrovni 10716 kg mléka na průměrnou laktaci při složkách 3,74 %T a 3,23 %B. Podle slov zootechničky Ing. Evy Piskořové je to výsledkem nemalých investic do živočišné výroby a každodenní tvrdé práce.
Vzhledem k hustému dešti jsme rádi našli azyl v suchém přístřeší porodny, kde jsme mohli vidět vzorně připravené krávy po býcích : NINO,NECOS,NINJA,NILS a NOTES. Velmi dobrý dojem udělala na  návštěvníky velmi pěkná dcera NOTESE č. 236973-981 G+83 , která má dopočet laktace na úrovni 9608 kg 3,08%T a 3,23 %B . Rychle jsme se přesunuli do podniku STAROJICKO a.s. , který hospodaří na 3383 ha půdy,provozuje bioplynovou stanici a chová 735 dojnic + odchov . Kontrolní rok byl uzavřen na úrovni 9459 kg mléka.
V porodně nám byly předvedeny tři urostlé dcery NOTESE NXA -912 a to 243059-981 G+ 83 , 243058-981 G+83 a 243066- 981 G+82. Poté nám zootechnik Ing. Jan Dobeš ukázal hlavní stáj a skvěle komentoval výhody změny technologie lehacích boxů z matrací na stlané boxy s využitím separátu. Kdy došlo ke zlepšení komfortu zvířat a následnému nárůstu užitkovosti.
Po krátkém přejezdu jsme zastavili v podniku Zemspol Studénka a.s., který hospodaří na 2350 ha . Společnost chová na farmě v Pustějově celkem 675 krav + odchov.Užitkovost v tomto roce dosáhla průměrné hodnoty za laktaci 10354 kg 3,65%T 3,21 %P. Krávy jsou volně ustájené ve dvou stanových halách a dojeny ve dvou rybinových dojírnách.
Kolektivem zootechniček zde byly předvedeny zvířata po býcích OMAR,NECOS,NINJA,NINO a NIKITA. Určitě všem se zde líbila dojnice č. 247948-9811 G+ 84 po býku NIKITA - NXA 879, která má dopočet svojí 1. laktace na úrovni 12 306 kg mléka a také dvě dcery býka NINJA NXA-913 č. 248011-981 G+83 a 247988-981 G+83.
Dalším přesunem jsme se dostali do ZOD Hlavnice, které hospodaří na 1450 ha půdy, na které pěstují Kukuřici na siláž i zrno,řepku, cukrovou řepu, obiloviny a pícniny. Živočišná výroba zahrnuje výkrm prasat, výkrm býků a chov 450 ks dojnic. V roce 2012 zde otevřeli minimlékárnu , která vyrábí jogurty, sýry a jogurtové i zakysané nápoje. Kontrolní rok zde byl uzavřen na úrovni 9683 kg 3.80 %T a 3.38 %B za průměrnou laktaci.
Ve stáji nás čekaly zootechniky vzorně připravené plemenice rozdělené do skupin podle otců. Nejprve jsme mohli obdivovat tři dcerky MASSEYE , z nichž můžeme uvést kapacitní 218556-981 G+81, která na 2. laktaci dosáhla 13223 kg mléka při složkách 3,77 %T a 3,77%B. Dále se předvedly dvě dcery býka SUPER a tři velmi pěkné dcery NOTESE a to č. 237592-981 G+81 , 237593-981 G+82 a 237596-981 G+81.NOTES NXA-912 není zajímavý jenom svým outcrossovým původem (SOCRATES x BOLIVER x BW MARSHALL), ale i silnou produkcí + 832 kg mléka při složkách -0,04%T a -0,05%B. Má nízké SB +2,58 , vysokou dlouhověkostí +4,5 měsíce, porody 7% a velmi dobrou vlastní plodností +118 RPH. Jeho TPI je na úrovni 2031 bodů a NM 605 USD.Nezanedbatelné jsou i dnes tak často vyžadované delší struky.
Rovněž jsme mohli vidět impozantní dceru býka NEO-001 NOMARE č. 229350-981 G+81 a rovněž dcery býků NAVOR a NOBILE.
Celá přehlídka byla zakončena v místní restauraci teplým občerstvením a přátelskou diskusí na široké téma, kterým chov skotu bezesporu je.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem zemědělským podnikům za umožnění této přehlídky a také všem chovatelům , kteří celé akce v tak  bohatém počtu zúčastnili. Těším se na shledanou při podobných příležitostech i v příštím roce.

Ing. Lumír Dvorský


Zpět na výpis aktualit